hien ke
sn bac

Tập trung xây dựng đội ngũ báo cáo viên tuyên truyền miệng

Thứ năm - 21/03/2013 14:32 1.533 0
      Bù Gia Mập là huyện mới được tách lập và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 01/11/2009, điều kiện còn nhiều khó khăn. Xuất phát từ tình hình thực tế và yêu cầu nhiệm vụ công tác, đội ngũ báo cáo viên của huyện đã được quan tâm chỉ đạo xây dựng, kiện toàn về tổ chức, phát triển về số lượng và chất lượng cụ thể: ngày 29/4/2011 Ban Thường vụ Huyện uỷ Ban hành quyết định số 508- QĐ/HU về công nhận báo cáo viên cấp huyện nhiệm kỳ 2010 - 2015 cho 11 đồng chí (01 đồng chí đã luân chuyển công tác), 99 báo cáo viên cấp xã, đội ngũ này thực sự trở thành lực lượng quan trọng của các cấp uỷ trên mặt trận tư tưởng.  

         Nhìn chung, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên là những đồng chí có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, có uy tín và khả năng tuyên truyền miệng, thực hiện chức năng, nhiệm vụ công tác tuyên truyền miệng của Đảng, góp phần tích cực và có hiệu quả trong việc nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; về chủ trương phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, từ đó tạo nên sự thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng và xã hội. 

Triển khai, thực hiện Chỉ thị 17- CT/TW ngày 15/10/2007 của Ban Bí thư Trung ương Đảng  (khoá X) các cấp uỷ Đảng từ huyện đến cơ sở xác định công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới là một kênh thông tin chính thống, trực tiếp truyền bá sâu rộng chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đưa những quan điểm, chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến với cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; thông báo kịp thời có định hướng các vấn đề thời sự quan trọng trong nước và quốc tế, các vấn đề nóng bỏng cũng như những vấn đề nhạy cảm mà dư luận quan tâm; là công cụ sắc bén trong đấu tranh bảo vệ chân lý, chống lại mọi âm mưu, thủ đoạn "diễn biến hoà bình" của các thế lực thù địch và các phần tử cơ hội, nhất là trên lĩnh vực tư tưởng - văn hoá; góp phần tạo sự thống nhất tư tưởng trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội, củng cố niềm tin, cổ vũ phong trào thi đua, động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ cách mạng do Đảng ta lãnh đạo.

Hiệu quả của công tác tuyên truyền miệng ngày được nâng cao, hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên tập trung tuyên truyền về thực hiện ba chương trình đột phá lớn của huyện bước đầu đạt được những kết quả nhất định.

Từ khi tách huyện đến nay cấp huyện đã tổ chức được 48 lớp triển khai Nghị quyết và thông tin thời sự cho 14.423 lượt cán bộ, đảng viên tham gia. Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Huyện uỷ Chỉ đạo tiến hành đổi mới việc triển khai quán triệt và học tập nghị quyết; tài liệu học tập và phương thức truyền đạt bám sát đối tượng để truyền tải thông tin đạt kết quả tốt nhất.

 Công tác tuyên truyền đã góp phần nâng cao nhận thức cho các cấp, các ngành, các địa phương, các tầng lớp nhân dân, tạo động lực cho việc thực hiện nhiệm vụ chính trị. Vì vậy, trong thời gian qua trên địa bàn huyện đã xuất hiện nhiều phong trào thi đua, nhiều điển hình tiên tiến trong việc thực hiện phát triển kinh tế - xã hội, xoá đói giảm nghèo, hạn chế tình trạng khiếu kiện đông người vượt cấp. Tình hình phát triển kinh tế xã hội của huyện trong những năm qua đạt chỉ tiêu đề ra, triển khai thực hiện hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, tư tưởng chính trị - xã hội ổn định, nhân dân thi đua lao động, sản xuất, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ X.

Mặc dù đã đạt được những kết quả quan trọng, song trước yêu cầu và thách thức mới ngày càng gay gắt, phức tạp, công tác tuyên truyền miệng mà cụ thể là hoạt động của đội ngũ báo cáo viên của huyện vẫn bộc lộ những hạn chế, chưa đáp ứng được những đòi hỏi mới. Đó là: phương thức hoạt động còn mang nặng tính một chiều từ trên xuống, ít chú trọng nắm bắt thông tin hai chiều, thiếu khả năng chủ động lắng nghe, đối thoại, đa số các đồng chí chưa được đào tạo về kỹ năng, nghiệp vụ sư phạm, phương pháp truyền đạt, báo cáo chưa đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của cán bộ, đảng viên. Vì thế, hiệu quả hoạt động của đội ngũ báo cáo viên trong thời gian qua còn chưa thật cao, thông tin chưa đáp ứng được nhu cầu về những thông tin mà đảng viên và quần chúng đang quan tâm.

Xác định rõ tầm quan trọng của công tác tuyên truyền miệng trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước hiện nay, huyện Bù Gia Mập không ngừng xây dựng và kiện toàn đội ngũ báo cáo viên cấp huyện và cơ sở để ngày càng đáp ứng yêu cầu công việc nhằm hoàn thành nhiệm vụ là cầu nối thông tin tới người dân. Trong  thời gian tới, công tác tuyên truyền của huyện tiếp tục tập trung tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng, việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, các chỉ tiêu thực hiện nhiệm vụ chính trị của huyện nhà.

Có thể nói công tác tuyên truyền đã góp phần tạo sự phấn khởi, tin tưởng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân; trên cơ sở đó tăng cường củng cố sự đoàn kết, thống nhất trong nhận thức và hành động, nhằm làm nên sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội.

Lưu Phúc

Tổng số điểm của bài viết là: 3 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 1.5 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây