THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN

Chủ tịch Phan Xuân Linh Phan Xuân Linh
Trình độ chuyên môn
Điện thoại cơ quan
Địa chỉ email
Địa chỉ nhà riêng

Phó Chủ tịch thường trực HĐND huyện Phạm Hồng Khanh Phạm Hồng Khanh
Trình độ chuyên môn Cử nhân Văn học
Điện thoại cơ quan 0651.3727727
Địa chỉ email
Địa chỉ nhà riêng

Ủy viên thường trực, Trưởng ban Kinh tế-Xã hội Nguyễn Xuân Hùng Nguyễn Xuân Hùng
Trình độ chuyên môn Kỹ sư Xây dựng cầu đường
Điện thoại cơ quan
Địa chỉ email
Địa chỉ nhà riêng

Ủy viên thường trực, Trưởng ban Pháp chế Dương Viết Hải Dương Viết Hải
Trình độ chuyên môn Thạc sỹ Quản lý giáo dục
Điện thoại cơ quan
Địa chỉ email
Địa chỉ nhà riêng

Trưởng Ban Dân tộc Nguyễn An Dương Nguyễn An Dương
Trình độ chuyên môn
Điện thoại cơ quan 0651.3727907
Địa chỉ email duongna.hbgm@binhphuoc.gov.vn
Địa chỉ nhà riêng

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây