Đại biểu của Nhân dân

Tổng quyết toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2022

Tổng quyết toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2022

 •   26/07/2023 10:01:00 AM
 •   Đã xem: 92
 •   Phản hồi: 0
HĐND huyện vừa phê chuẩn Tổng quyết toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2022
Phê duyệt Tổng quyết toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2021

Phê duyệt Tổng quyết toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2021

 •   12/08/2022 10:14:00 AM
 •   Đã xem: 70
 •   Phản hồi: 0
HĐND huyện vừa phê chuẩn Tổng quyết toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2021
Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 huyện Bù Gia Mập

Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 huyện Bù Gia Mập

 •   15/07/2021 04:55:00 PM
 •   Đã xem: 3614
 •   Phản hồi: 0
Ngày 06/07/2021, HĐND huyện đã thông qua Nghị quyết số 02/2021/NQ-HĐND về việc thông qua Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước.

BÙ GIA MẬP CÔNG BỐ KẾT QUẢ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HĐND HUYỆN KHÓA IV, NHIỆM KỲ 2021-2026

 •   26/05/2021 03:42:00 PM
 •   Đã xem: 1784
 •   Phản hồi: 0
DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI TRÚNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN BÙ GIA MẬP KHÓA IV, NHIỆM KỲ 2021-2026
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 41/NQ-UBBC ngày 26/5/2021 của UBBC huyện)
cử tri trên địa bàn huyện Bù Gia Mập nô nức đi bầu cử

cử tri trên địa bàn huyện Bù Gia Mập nô nức đi bầu cử

 •   23/05/2021 09:38:00 AM
 •   Đã xem: 1631
 •   Phản hồi: 0
Bắt đầu từ 6h30 phút sáng ngày 23/5/2021, cử tri trên địa bàn huyện Bù Gia Mập nô nức đi bầu cử
Bù Gia Mập sẵn sàng cho ngày hội non sông

Bù Gia Mập sẵn sàng cho ngày hội non sông

 •   21/05/2021 08:33:00 AM
 •   Đã xem: 842
 •   Phản hồi: 0
Để chuẩn bị tốt cho ngày bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 thật sự là ngày hội của non sông, là ngày để cử tri huyện nhà gửi gắm lá phiếu niềm tin, chọn được người đủ đức, tài để đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền lợi của mình. Đến ngày 20/5/2021, công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử cơ bản đã hoàn tất.
NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

 •   19/05/2021 03:54:00 PM
 •   Đã xem: 739
 •   Phản hồi: 0
Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân. Nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước bằng dân chủ trực tiếp, bằng dân chủ đại diện thông qua Quốc hội, Hội đồng nhân dân và thông qua các cơ quan khác của Nhà nước.
Cử tri cần lưu ý khi bầu cử

Cử tri cần lưu ý khi bầu cử

 •   19/05/2021 03:39:00 PM
 •   Đã xem: 937
 •   Phản hồi: 0
Ngày 23-5 là ngày hội ghi dấu sự kiện chính trị - pháp lý của toàn dân tộc, cử tri cả nước nói chung, của tỉnh Lai Châu nói riêng sẽ bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đối với mỗi cử tri, khi cầm lá phiếu đi bầu cử không chỉ là niềm vinh dự, tự hào được thực hiện quyền công dân hiến định mà còn là trách nhiệm, nghĩa vụ lựa chọn, dành lá phiếu cho những ứng cử viên đủ tâm, đủ tài gánh vác những trọng trách lớn lao của đất. Sau đây là một số lưu ý với cử tri khi đi bầu cử.
Huyện Bù Gia Mập: 340 người tham gia tập huấn công tác bầu cử

Huyện Bù Gia Mập: 340 người tham gia tập huấn công tác bầu cử

 •   18/05/2021 02:17:00 PM
 •   Đã xem: 926
 •   Phản hồi: 0
Nhằm trang bị những nghiệp vụ cơ bản về bầu cử cho những người tham gia tổ chức phục vụ bầu cử, những người được trưng tập phục vụ cuộc bầu cử nhằm tổ chức tốt cuộc bầu cử đại biểu quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, đặc biệt là trong ngày bầu cử 23/5/2021 đạt kết quả cao nhất. Ngày 14/5/2021 tại Hội trường huyện
Quy trình tổ chức bầu cử đại biểu QH, HĐND trong thời gian Covid-19

Quy trình tổ chức bầu cử đại biểu QH, HĐND trong thời gian Covid-19

 •   17/05/2021 03:02:00 PM
 •   Đã xem: 690
 •   Phản hồi: 0
Bộ Nội vụ có Công văn 2135/BNV-CQĐP ngày 13/5/2021 hướng dẫn nghiệp vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trong tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19.
TĂNG CƯỜNG TUYÊN TRUYỀN BẦU CỬ VÀ COVID-19

TĂNG CƯỜNG TUYÊN TRUYỀN BẦU CỬ VÀ COVID-19

 •   14/05/2021 09:48:00 AM
 •   Đã xem: 1162
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, tuyên truyền trong quý II năm 2021, UBND huyện Bù Gia Mập đã đẩy mạnh tăng cường công tác tuyên tuyền sâu rộng để cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức sâu rộng về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; tăng cường tuyên truyền về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới.
Thanh niên Bù Gia Mập với “ngày hội lớn của toàn dân”

Thanh niên Bù Gia Mập với “ngày hội lớn của toàn dân”

 •   11/05/2021 08:57:00 AM
 •   Đã xem: 800
 •   Phản hồi: 0
Tổng số cử tri trên địa bàn tỉnh Bình Phướclà 690.700 cử tri với 933 tổ bầu cử. Kết quả hội nghị hiệp thương lần thứ 3 thống nhất lập danh sách 8 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và 98 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND tỉnh. Đại biểu đủ tiêu chuẩn ứng cử HĐND cấp huyện, thị xã, thành phố có 590 người và 4.539 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2021 - 2026.
BẦU CỬ QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ HĐND CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026 – PHÁT HUY QUYỀN LÀM CHỦ CỦA NHÂN DÂN

BẦU CỬ QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ HĐND CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026 – PHÁT HUY QUYỀN LÀM CHỦ CỦA NHÂN DÂN

 •   10/05/2021 09:01:00 AM
 •   Đã xem: 636
 •   Phản hồi: 0
Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ diễn ra vào Chủ nhật, ngày 23/5/2021.Đây là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và của từng địa phương, được tổ chức vào thời điểm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng kết thúc thắng lợi
TIẾP XÚC CỬ TRI VỚI NGƯỜI ỨNG CỪ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA VI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NHIỆM KỲ 2021-2026

TIẾP XÚC CỬ TRI VỚI NGƯỜI ỨNG CỪ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA VI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NHIỆM KỲ 2021-2026

 •   05/05/2021 02:55:00 PM
 •   Đã xem: 667
 •   Phản hồi: 0
Sáng ngày 4-5, tại hội trường huyện Bù Gia Mập ông Nguyễn Văn Lợi - Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước, cùng các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV đơn vị bầu cử số 1 và các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Bình Phước nhiệm kỳ 2021 – 2026 - đơn vị bầu cử số 16 đã có buổi tiếp xúc cử tri huyện Bù Gia Mập.
BÍ THƯ TỈNH ỦY NGUYỄN VĂN LỢI KIỂM TRA CÔNG TÁC BẦU CỬ TẠI HUYỆN BÙ GIA MẬP

BÍ THƯ TỈNH ỦY NGUYỄN VĂN LỢI KIỂM TRA CÔNG TÁC BẦU CỬ TẠI HUYỆN BÙ GIA MẬP

 •   05/05/2021 02:43:00 PM
 •   Đã xem: 685
 •   Phản hồi: 0
Sáng 04/5/2021, Ủy viên trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Bình Phước Nguyễn Văn Lợi đã tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại huyện Bù Gia Mập cùng đi có lãnh đạo 1 số ban ngành của tỉnh .
BÌNH THẮNG: SẼ CÓ 11 KHU VỰC BỎ PHIẾU BẦU CỬ

BÌNH THẮNG: SẼ CÓ 11 KHU VỰC BỎ PHIẾU BẦU CỬ

 •   01/04/2021 09:36:00 AM
 •   Đã xem: 966
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện chương trình làm việc, sáng ngày 31/03/2021, Đoàn công tác của huyện do đồng chí Phùng Hiệp Quốc – TUV - Bí thư huyện ủy Bù Gia Mập làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc tại xã Bình Thắng kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng, kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, xây dựng nông thôn mới 03 tháng đầu năm 2021.
HỘI NGHỊ HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH GIỚI THIỆU NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HĐND HUYỆN KHÓA IV, NHIỀM KỲ 2021-2026

HỘI NGHỊ HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH GIỚI THIỆU NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HĐND HUYỆN KHÓA IV, NHIỀM KỲ 2021-2026

 •   02/03/2021 02:17:00 PM
 •   Đã xem: 741
 •   Phản hồi: 0
Ngày 26 tháng 2 năm 2021, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam huyện Bù Gia Mập tổ chức Hội nghị hướng dẫn quy trình giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026.
Luật Bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu Hội đồng nhân dân

Luật Bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu Hội đồng nhân dân

 •   22/03/2016 10:04:02 AM
 •   Đã xem: 1035
 •   Phản hồi: 0
Để nhân dân tìm hiểu về Luật Bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu Hội đồng nhân dân, Ban Biên tập xin trích đăng nguyên văn Luật số 85/2015/QH13, ngày 25/6/2015 của Quốc hội. 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây