STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 862/UBND-VX 23/09/2021 Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ cấp bách trong công tác phòng chống dịch Covid-19
2 864/UBND-VX 23/09/2021 Tiếp tục phối hợp tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19
3 173/KH-UBND 22/09/2021 Phân bổ và tiêm vắc xin phòng COVID-19 (Astrazeneca) mũi 1 và mũi 2 đợt 12 trên địa bàn huyện Bù Gia Mập, năm 2021
4 1862/QĐ-UBND 21/09/2021 Kiện toàn lực lương tham gia tổ công tác liên ngành chốt chặn để phòng, chống dịch Covid-19 tại ĐT 759 thuộc xã Đakia, huyện Bù Gia Mập
5 1863/QĐ-UBND 21/09/2021 Kiện toàn lực lương tham gia tổ công tác liên ngành chốt chặn để phòng, chống dịch Covid-19 tại chốt kiểm lâm số 1 vườn Quốc Gia Bù Gia Mập
6 1864/QĐ-UBND 21/09/2021 Kiện toàn lực lương tham gia tổ công tác liên ngành chốt chặn để phòng, chống dịch Covid-19 tại cầu mới, thôn cây da, xã Phú Văn, Huyện Bù Gia Mập
7 1866/QĐ-UBND 21/09/2021 Kiện toàn lực lương tham gia tổ công tác liên ngành chốt chặn để phòng, chống dịch Covid-19 tại chốt số 6 thuộc xã Đức Hạnh
8 01/GUQ-BCĐ 21/09/2021 Giấy ủy quyền cho ông Tạ Hồng Quảng
9 171/KH-UBND 19/09/2021 Phân bổ và tiêm vắc xin phòng COVID-19 (Pfizer-BioNTech) mũi 2 cho đối tượng đã tiêm mũi 1 vắc xin Moderna, đợt 10 trên địa bàn huyện Bù Gia Mập, năm 2021
10 170/KH-UBND 17/09/2021 Kế hoạch tổ chức tiểm vacxin phòng COVID-19 Astrazeneca mũi 1 đợt 9 cho đối tượng ưu tiên theo nghị quiyeest 21/NQ-CP trên ffiaj bàn huyện Bù Gia Mập
11 847/UBND-TH 17/09/2021 V/v tiếp tục tăng cường công tác Phòng, chống dịch Covid-19
12 848/UBND-TH 17/09/2021 V/v tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới
13 556/TB-UBND 16/09/2021 Thông báo kết luận của ông Lê Quang oanh-Chủ tịch UBND huyện-chỉ huy trưởng Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại cuộc họp với các trung tâm chữa bệnh đóng chân trên địa bàn huyện
14 168/KH-UBND 15/09/2021 Kế hoạch tiêm vacxin phòng COVID-19 ( PFIZER) mũi 1 đợt 8 cho nhóm đối tượng uuw tiên theo NQ 21/NQ-CP trên địa bàn huyện.
15 07/QĐ-VP 10/09/2021 Quyết định thành lập tổ giúp việc trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 huyện Bù Gia Mập
16 161/KH-UBND 09/09/2021 Kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm chủng vacxin phòng Covid-19 năm 2021-2022 trên địa bàn huyện Bù Gia Mập
17 1743/QĐ-UBND 08/09/2021 Quyết định thành lập Trung tâm Chỉ huy Phòng , chống dich COVID19 huyện Bù Gia Mập
18 01/ QĐ-TTCH 07/09/2021 Quyết định ban hành Quy chế làm việc của Trung tâm Chỉ huy Phòng, chống dịch COVID19 trên đia bàn huyện Bù Gia Mập
19 804/UBND-NC 07/09/2021 Tiếp tục thực hiện công tác Phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới
20 796/UBND-VX 03/09/2021 Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ cấp bách trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid19
21 787/UBND-NC 01/09/2021 Tiếp tục phối thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19
22 789/ UBND-TH 01/09/2021 Tiếp tục tăng cường phòng chống dịch Covid 19 trong lĩnh vực xây dựng , quản lý rác thải y tế.
23 776/UBND-VX 31/08/2021 Đảm bảo phòng, chống dịch covid-19 trong thời gian nghĩ Lễ Quốc khánh
24 773/ UBND-VX 30/08/2021 V/v đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19 trong cơ quan đơn vị và cơ sở sản xuất kinh doanh
25 159/KH-UBND 30/08/2021 Kế hoạch Phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại các doanh nghiệp cơ sở sản xuất kinh doanh ngoài khu công nghiệp
26 160/KH-UBND 30/08/2021 Kế hoạch tổ chức tiếp nhận công dân vào các khu cách ly tập trung trên địa bàn huyện Bù Gia Mập
27 765/UBND-VX 29/08/2021 Phối hợp thực hiện các biện pháp, phòng, chống dịch bệnh Covid-19
28 159 /KH-BCD 29/08/2021 Kế hoạch tổ chức tiêm vắc xin phòng COVID-19 mũi 1 đợt 7 cho nhóm đối tượng ưu tiên theo Nghị Quyết sô: 21/NQ-CP trên địa bàn huyện Bù Gia Mập.
29 160/QĐ-BCĐ 29/08/2021 Quyết đinh về việc thành lập cơ sở cách ly Y tế tập trung phục vu công tác phòng chống dich bệnh Covid — 19 trên địa bàn huyện Bù Gia Mập
30 540/TB-UBND 27/08/2021 Thông báo của ông Lê Quang Oanh-CT.UBND huyện -Trưởng ban chỉ đạo Covid-19 huyện tại cuộc họp trực tuyến ngày 26/8/2021
31 1665a/QĐ-UBND 27/08/2021 Quyết đinh khoanh vùng phong tỏa cách ly tạm thời phòng, chống dịch bệnh Covid19 khu vực Tung tâm bảo trơ xã hội Bình Đức
32 756/UBND-TH 25/08/2021 Thực hiện việc test nhanh kháng nguyên cho lái xe tại các chốt
33 746/UBND-NC 23/08/2021 V/v quản lý số học viên hoàn thành cai nghiện để phòng, chống dịch bệnh covid 19
34 748/UBND-TH 23/08/2021 Kiểm soát vận tải hàng hóa gắn với công tác phòng, chống dịch covid 19
35 153/KH-UBND 23/08/2021 Kế hoạch triển khai thực hiện phát triễn nông nghiệp và tiêu thụ sản phẩm ứng phó với từng cấp độ dịch bệnh Covid 19 trên địa bàn huyện Bù Gia Mập
36 745/UBND-VX 22/08/2021 V/v triển khai thực hiện công tác tổ chức dạy và học năm học 2021-2022 đảm bảo phòng, chống dịch bệnh Covid-19
37 530/TB-UBND 18/08/2021 Thông báo kết luận của ông Lê Quang Oanh - Chủ tịch UBND Huyện, trưởng ban chỉ đạo covid19 huyện tại cuộc họp trực tuyến ngày 17/8/2021
38 727/UBND-KT 18/08/2021 Cho phép hoạt động xây dựng trên địa bàn huyện
39 704/UBND-VX 17/08/2021 Văn bản của UBND huyện chỉ đạo Tiếp tục thực hiện nghiêm công tác chốt chặn, tuần tra, kiểm soát vận chuyển
40 152/KH-UBND 17/08/2021 Kế hoạch triển khai thực hiện sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống của dịch bệnh
41 716/UBND-VX 17/08/2021 Tiếp tục thực hiện nghiêm việc công tác phòng dịch trong việc cấp phát quà hỗ trợ cho nhân dân.
42 695/UBND-VX 15/08/2021 Phòng, Chống dịch Covid-19 sau thời gian cách ly xä hội
43 669/UBND-TH 09/08/2021 Công văn của UBND huyện về Tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định liên quan đến công tác phòng dịch Covid 19
44 670/UBND-VX 09/08/2021 Công văn của UBND huyện về Đẩy mạnh công tác hiến máu tình nguyện, đảm bảo an toàn trong phòng, chống dịch, bệnh Covis -19
45 147/KH-UBND 09/08/2021 Kế hoạch xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 ngẫu nhiên trong cộng đồng trên địa bàn huyện Bù Gia Mập
46 666/UBND-NC 08/08/2021 Công văn của UBND huyện về Tiếp tục kéo dài thời gian thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg
47 116/KH-BCĐ 07/08/2021 Kế hoạch của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện về Tổ chức tiêm vắc xin phòng Covid-19 mũi 1 đợt 5 cho nhóm đối tượng ưu tiên theo Nghị quyết số 21/ND-CP trên địa bàn huyện Bù Gia Mập
48 1492/QĐ-UBND 07/08/2021 Quyết định của UBND huyện về việc Kết thúc phong tỏa cách ly tạm thời phòng, chống dịch bệnh Covid – 19 trên địa bàn xã Phú Văn, huyện Bù Gia Mập
49 663/UBND-GX 06/08/2021 Công văn của UBND huyện về Giám sát các trường hợp tiếp xúc với ca bệnh, người đi về từ vùng dịch Covid-19
50 661/UBND-TH 06/08/2021 Công văn của UBND huyện về Tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19
Tìm kiếm văn bản
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây