Chuyển đổi số

Được dùng tài khoản định danh điện tử thay căn cước công dân

Được dùng tài khoản định danh điện tử thay căn cước công dân

 •   20/10/2022 04:52:00 PM
 •   Đã xem: 308
 •   Phản hồi: 0
Tài khoản định danh điện tử mức độ 2 của công dân có giá trị tương đương như việc sử dụng thẻ căn cước công dân trong thực hiện các giao dịch có yêu cầu xuất trình thẻ căn cước.
Chuyen doi so 7

Mỗi người dân cần chuẩn bị cho mình những gì?

 •   11/10/2022 03:17:00 PM
 •   Đã xem: 637
 •   Phản hồi: 0
Không ngừng học hỏi, không ngừng nâng cao nhận thức, mỗi ngày mỗi người tự học cho mình những điều mới.
Ý nghĩa, lịch sử ra đời của Ngày Chuyển đổi số Quốc gia

Ý nghĩa, lịch sử ra đời của Ngày Chuyển đổi số Quốc gia

 •   27/09/2022 05:20:00 PM
 •   Đã xem: 151
 •   Phản hồi: 0
Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã xác định rõ nhiệm vụ quan trọng là “đẩy mạnh chuyển đổi số Quốc gia, phát triển kinh tế số trên nền tảng khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo”. Chuyển đổi số chỉ có thể thành công nếu lấy người dân là trung tâm và huy động được sự tham gia của toàn dân. Chính vì vậy, ngày 22/4/2022, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 505/QĐ-TTg phê duyệt ngày 10 tháng 10 hằng năm là Ngày Chuyển đổi số Quốc gia.
10 Bước Chuyển Đổi Số dành cho Doanh Nghiệp

10 Bước Chuyển Đổi Số dành cho Doanh Nghiệp

 •   13/09/2022 02:46:00 PM
 •   Đã xem: 1331
 •   Phản hồi: 0
Chuyển đổi số (Digital Transformation) là khái niệm ra đời trong thời đại internet bùng nổ và đang trở nên phổ biến trong thời gian gần đây, mô tả việc ứng dụng công nghệ vào tất cả các khía cạnh của doanh nghiệp. Nếu đạt hiệu quả, hoạt động này sẽ thay đổi toàn diện cách thức mà một doanh nghiệp hoạt động, tăng hiệu quả hợp tác, tối ưu hóa hiệu suất làm việc và mang lại giá trị cho khách hàng
Công an huyện Bù Gia Mập tăng cường việc cấp căn cước công dân lưu động

Công an huyện Bù Gia Mập tăng cường việc cấp căn cước công dân lưu động

 •   22/08/2022 08:47:00 AM
 •   Đã xem: 595
 •   Phản hồi: 0
Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân trên địa bàn huyện được .làm căn cước công dân nhanh chóng, kịp thời, tiết kiệm chi phí đi lại.
Chuyen doi so 4

Chuyển đổi số trong xã hội là gì?

 •   17/08/2022 03:08:00 PM
 •   Đã xem: 836
 •   Phản hồi: 0
Chuyển đổi số trong xã hội nhằm hình thành xã hội số. Xã hội số, xét theo nghĩa rộng, là bao trùm lên mọi hoạt động của con người. Động lực chính của xã hội số là công nghệ số, dựa trên sự tăng trưởng thông tin, dữ liệu một cách nhanh chóng, làm thay đổi mọi khía cạnh của tổ chức xã hội, từ chính phủ, kinh tế cho tới người dân. Xã hội số, xét theo nghĩa hẹp, gồm công dân số và văn hóa số. Theo nghĩa này, xã hội số, cùng với chính phủ số và kinh tế số tạo thành ba trụ cột của một quốc gia số.
Tập huấn khai thác sử dụng các ứng dụng chuyển đổi số.

Tập huấn khai thác sử dụng các ứng dụng chuyển đổi số.

 •   24/07/2022 10:22:00 AM
 •   Đã xem: 636
 •   Phản hồi: 0
Nhằm nâng cao hiệu quả cung cấp, sử dụng dịch vụ công trực tuyến; đẩy mạnh Chuyển đổi số để phát triển Chính quyền số”
Tài khoản định danh điện tử là gì? Những lợi ích mang lại cho người dân

Tài khoản định danh điện tử là gì? Những lợi ích mang lại cho người dân

 •   20/07/2022 04:44:00 PM
 •   Đã xem: 178
 •   Phản hồi: 0
Tài khoản định danh điện tử là gì?
Lợi ích của việc triển khai đề án 06 phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030

Lợi ích của việc triển khai đề án 06 phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030

 •   18/07/2022 04:29:00 PM
 •   Đã xem: 169
 •   Phản hồi: 0
Trong bối cảnh đất nước hiện nay, khi chúng ta đã chuyển sang giai đoạn thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát phát triển ứng dụng về dân cư, định danh cá nhân và thực hiện điện tử đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia, phát triển kinh tế số trên nền tảng khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo; đồng thời xác định một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ Đại hội XIII là: “đẩy mạnh nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, nhất là thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, thực hiện chuyển đổi số quốc gia, phát triển kinh tế số”. Đây là một trong những dự án công nghệ thông tin lớn nhất từ trước đến nay. Phát triển ứng dụng dữ liệu điện tử có ý nghĩa tầm quan trọng rất lớn như:
Những điều cần biết về Đề án 06 của Thủ tướng Chính phủ

Những điều cần biết về Đề án 06 của Thủ tướng Chính phủ

 •   14/06/2022 05:26:00 PM
 •   Đã xem: 156
 •   Phản hồi: 0
Tháng 01/2022, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 06 phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (gọi tắt Đề án 06). Đề án đặt mục tiêu năm 2022 sẽ hoàn thành việc kết nối, tích hợp hệ thống xác thực định danh điện tử của Bộ Công an với cổng dịch vụ công quốc gia. Với tài khoản định danh điện tử, công dân có thể ngồi tại nhà để thực hiện nhiều dịch vụ công, các giao dịch tài chính như thanh toán hóa đơn điện, nước, đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, chuyển tiền…Đề án xác định 7 quan điểm chỉ đạo lớn, mục tiêu chung và các mục tiêu cụ thể để cùng với 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp thực hiện với lộ trình của từng nhiệm vụ.
Hướng dẫn sử dụng app VNEID

Hướng dẫn sử dụng app VNEID

 •   14/06/2022 05:04:00 PM
 •   Đã xem: 589
 •   Phản hồi: 0
Sau đây là hướng dẫn cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh và xác thực điện tử trên ứng dụng VNeID như sau:
Ngày 10/10 hàng năm là Ngày Chuyển đổi số quốc gia

Ngày 10/10 hàng năm là Ngày Chuyển đổi số quốc gia

 •   18/05/2022 05:17:00 PM
 •   Đã xem: 150
 •   Phản hồi: 0
Tại Quyết định số 505/QĐ-TTg ngày 22/4/2022, Thủ tướng Chính phủ quyết định lấy ngày 10 tháng 10 hằng năm là Ngày Chuyển đổi số quốc gia. Đây là một ngày ý nghĩa với công cuộc chuyển đổi số tại Việt Nam.
25 dịch vụ công thiết yếu theo Đề án 06 sẽ bắt buộc phải được số hóa kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2022?

25 dịch vụ công thiết yếu theo Đề án 06 sẽ bắt buộc phải được số hóa kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2022?

 •   10/05/2022 04:47:00 PM
 •   Đã xem: 156
 •   Phản hồi: 0
Ngày 08/04/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 50/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3 năm 2022. Theo đó, về việc triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06) được thực hiện như sau:
Chuyển đổi số đem lại lợi ích gì cho người dân?

Chuyển đổi số đem lại lợi ích gì cho người dân?

 •   12/04/2022 03:14:00 PM
 •   Đã xem: 733
 •   Phản hồi: 0
Chuyển đổi số giúp người dân bình đẳng về cơ hội tiếp cận dịch vụ, đào tạo, tri thức, qua đó giúp thu hẹp khoảng cách số thông qua việc phát triển chính phủ số, kinh tế số và xã hội số.
Đề án 06 của Chính phủ – những điều cần biết

Đề án 06 của Chính phủ – những điều cần biết

 •   15/03/2022 05:01:00 PM
 •   Đã xem: 284
 •   Phản hồi: 0
Ngày 06/01/2022, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ việc chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (gọi tắt là Đề án 06).
Tài liệu: VNPT Bình Phước đồng hành chuyển đổi số huyện Bù Gia Mập

Tài liệu: VNPT Bình Phước đồng hành chuyển đổi số huyện Bù Gia Mập

 •   15/01/2022 02:33:00 PM
 •   Đã xem: 921
 •   Phản hồi: 0
Tài liệu thể hiện tư vấn của VNPT Bình Phước về hiện trạng, viễn cảnh, mục tiêu và đề xuất chuyển đổi số huyện Bù Gia Mập
Cam nang chuyen doi so

Cẩm nang chuyển đổi số

 •   05/11/2021 03:39:00 PM
 •   Đã xem: 1078
 •   Phản hồi: 0
Cẩm nang do Bộ Thông tin và Truyền thông biên soạn
Chuyen doi so 2

Tài liệu: VNPT đồng hành chuyển đổi số tỉnh Bình Phước

 •   11/10/2021 09:07:00 AM
 •   Đã xem: 441
 •   Phản hồi: 0
Tài liệu thể hiện tư vấn của Tập đoàn VNPT về hiện trạng, viễn cảnh, mục tiêu và đề xuất khung chuyển đổi số tỉnh Bình Phước
VssID - Bảo hiểm xã hội số, những thông tin cần biết

VssID - Bảo hiểm xã hội số, những thông tin cần biết

 •   27/09/2021 03:20:00 PM
 •   Đã xem: 1024
 •   Phản hồi: 0
Ứng dụng VssID-Bảo hiểm xã hội số với nhiều tính năng, tiện ích có ý nghĩa thiết thực, giúp người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp nắm bắt được quá trình tham gia, thụ hưởng các chính sách này của bản thân; qua đó, tự giám sát, bảo vệ quyền lợi an sinh của mình, tiến tới từng bước thực hiện việc thay thế Sổ BHXH, Thẻ BHYT giấy như hiện nay.

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây