hien ke
sn bac

Tăng cường phối hợp công tác giữa Ban Tuyên giáo Huyện ủy với UBMTTQ và các đoàn thể huyện

Thứ năm - 21/03/2013 14:31 1.165 0
        Xuất phát từ yêu cầu, nhiệm vụ đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác tuyên giáo của Đảng và công tác tuyên truyền, vận động của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các đoàn thể huyện phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình và nhiệm vụ mới. Ngày 05/11 vừa qua, Ban Tuyên giáo Huyện ủy và Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam huyện, các đoàn thể huyện (Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Liên đoàn Lao động, Hội Liên hiệp phụ nữ, Huyện đoàn) đã ký kết Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2012 – 2015 với những nội dung:

 

1. Định hướng tư tưởng và chỉ đạo, hướng dẫn tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các sự kiện chính trị- xã hội và các thành tựu trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại của đất nước, của tỉnh, huyện. Chú trọng tuyên truyền về khối đại đoàn kết dân tộc; về vị trí, vai trò của Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể trong giai đoạn hiện nay. Triển khai các nội dung thuộc lĩnh vực công tác tuyên giáo và công tác Mặt trận, công tác của các đoàn thể trong huyện.

2. Tuyên truyền, giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức cách mạng, lối sống văn hoá cho cán bộ, đảng viên và nhân dân bằng nhiều hình thức, nhất là trên các phương tiện thông tin đại chúng và qua các hình thức sinh hoạt, hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể.

3. Phát động, tổ chức triển khai thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động trong các tầng lớp nhân dân. Phát hiện, biểu dương, tuyên truyền, nhân rộng các mô hình tốt, điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt.

4. Tuyên truyền, cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân thường xuyên học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Gắn việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với việc triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết về xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh, đặc biệt là việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 4 (khóa XI).

5. Tuyên truyền, cổ vũ, động viên nhân dân tích cực tham gia phòng chống tham nhũng, lãnh phí, thực hành tiết kiệm; giám sát cán bộ, đảng viên, công chức ở khu dân cư; thực hiện quy chế giám sát, phản biện xã hội thông qua Mặt trạn tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, quy chế dân chủ ở cơ sở.

6. Tuyên truyền về Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ VIII; các phong trào, các sự kiện chính trị, các hoạt động kỷ niệm lớn của Mặt trận và các đoàn thể; các chủ trương, chính sách của Đảng  và Nhà nước, của tỉnh và huyện đối với Mặt trận và các đoàn thể.

7. Đấu tranh phê phán những hành vi tiêu cực, bác bỏ các quan điểm sai trái, thù địch; uốn nắn những tư tưởng lệch lạc, sai lầm; bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

8. Nắm bắt và phản ánh kịp thời tình hình tư tưởng, tâm trạng xã hổi trong Đảng và trong xã hội. Tham gia tuyên truyền, vận động, thuyết phục, góp phần giải quyết những vấn đề nhạy cảm, bức xúc của nhân dân trong quá trình xây dựng và triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chính sách của địa phương, chính sách liên quan đến công tác Mặt trận, đoàn thể và khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

9. Tổ chức bồi dưỡng, giáo dục lý luận chính trị cho cán bộ làm công tác Mặt trận, các đoàn thể thông qua trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện.

          Bên cạnh đó, Ban Tuyên giáo Huyện ủy cũng phối hợp với Phòng Văn hóa – Thông tin và phòng Nội vụ huyện về công tác tuyên truyền phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, nhân rộng điển hình tiên tiến trong học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và một số nội dung phối hợp khác trên địa bàn huyện giai đoạn 2012 – 2016.

Lưu Phúc

Tổng số điểm của bài viết là: 3 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 1.5 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây