BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HUYỆN BÙ GIA MẬP KHÓA XII, NHIỆM KỲ 2020-2025

STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1

Phùng Hiệp Quốc

Điện thoại:0915848584
Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy
Cử nhân Luật
Phùng Hiệp Quốc
2

Đoàn Văn Thảo


Email: thaodv.hubgm@binhphuoc.gov.vn
Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Thảo
3

Phan Xuân Linh

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Phan Xuân Linh
4

Lê Thành Long

Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy
Thạc sỹ Chính trị học
Lê Thành Long
5

Phạm Hồng Khanh

Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch thường trực HĐND huyện
Cử nhân Văn học
Phạm Hồng Khanh
6

Nguyễn Xuân Hùng

Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy
Chủ tịch UBMTTQVN huyện, Trưởng ban Kinh tế-Xã hội HĐND huyện
Kỹ sư Xây dựng cầu đường
Nguyễn Xuân Hùng
7

Nguyễn Đình Quyền

Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên Giáo Huyện ủy
Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện, Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện
Cử nhân Triết học
Nguyễn Đình Quyền
8

Dương Viết Hải

Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy
Thạc sỹ Quản lý giáo dục
Dương Viết Hải
9

Nguyễn Xuân Hoan

Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Xuân Hoan
10

Trần Nguyên Yên

Điện thoại:0978148777
0978148777
Ủy viên Ban Thường vụ, Chỉ Huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện
Đại học Quân sự
Trần Nguyên Yên
11

Nguyễn Đức Thành

Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Công an huyện
Thạc sỹ Luật học
Nguyễn Đức Thành
12

Hoàng Cử

Ủy viên Ban Thường vụ, Bí Thư Đảng ủy xã Bù Gia Mập
Kỹ sư Quản lý đất đai
Hoàng Cử
13

Tạ Hồng Quảng

Ủy viên Ban Chấp hành, Phó Chủ tịch UBND huyện Tạ Hồng Quảng
14

Trương Thị Hồng Anh

Ủy viên Ban Chấp hành, Phó Trưởng phòng Nội vụ- LĐTB&XH Trương Thị Hồng Anh
15

Điểu Beo

Ủy viên Ban Chấp hành, Bí thư Đảng ủy xã Đăk Ơ
Cử nhân Hành chính
Điểu Beo
16

Trần Quang Bình

Ủy viên Ban Chấp hành, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện
Thạc sỹ Tài chính Ngân hàng
Trần Quang Bình
17

Lê Văn Công

Ủy viên Ban Chấp hành, Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo
Sư phạm tiếng Anh
Lê Văn Công
18

Nguyễn Văn Chạm

Ủy viên Ban Chấp hành, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân huyện
Thạc sỹ Luật
Nguyễn Văn Chạm
19

Bùi Hữu Cơ

Ủy viên Ban Chấp hành, Chủ tịch LĐLĐ huyện
Cử nhân Kinh tế - Luật
Bùi Hữu Cơ
20

Nguyễn Tiến Dũng

Ủy viên Ban Chấp hành, Bí thư Đảng ủy xã Bình Thắng
Chủ tịch UBND xã Bình Thắng
Cử nhân Kinh tế - Luật
Nguyễn Tiến Dũng
21

Lê Thị Hằng

Ủy viên Ban Chấp hành, Phó Trưởng ban Dân vận Huyện ủy
Cử nhân Xã hội học
Lê Thị Hằng
22

Nguyễn Văn Hậu

Ủy viên Ban Chấp hành, Phó Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện
Cử nhân Luật
Nguyễn Văn Hậu
23

Lại Thế Hòa

Ủy viên Ban Chấp hành, Trưởng phòng Nội vụ-LĐTB&XH
Thạc sỹ Hành chính công
Lại Thế Hòa
24

Nguyễn Hữu Hóa

Ủy viên Ban Chấp hành, Phó Chủ tịch UBMTTQVN huyện
Cử nhân Luật
Nguyễn Hữu Hóa
25

Nguyễn Văn Hùng

Ủy viên Ban Chấp hành, Phó Trưởng Công an huyện
Đại học Cảnh sát nhân dân
Nguyễn Văn Hùng
26

Phạm Ngọc Hùng

Ủy viên Ban Chấp hành, Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện
Đại học Sư phạm kỹ thuật
Phạm Ngọc Hùng
27

Đặng Thị Hương

Ủy viên Ban Chấp hành, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện
Cử nhân Xã hội học
Đặng Thị Hương
28

Trần Lâm

Ủy viên Ban Chấp hành, Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT
Cử nhân Kinh tế
Trần Lâm
29

Nguyễn Tấn Lực

Ủy viên Ban Chấp hành, Chủ tịch Hội Nông dân huyện
Thạc sỹ Khoa học cây trồng
Nguyễn Tấn Lực
30

Lê Hoàng Nam

Ủy viên Ban Chấp hành, Chánh Văn phòng Huyện ủy
Cử nhân Luật
Lê Hoàng Nam
31

Trần Ngọc Thanh

Ủy viên Ban Chấp hành, Phó Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy
Cử nhân Triết học
Trần Ngọc Thanh
32

Châu Ngọc Thành

Ủy viên Ban Chấp hành, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy
Cử nhân Hành chính
Châu Ngọc Thành
33

Nguyễn Công Luận

Ủy viên Ban Chấp hành, Chính trị viên BCH Quân sự huyện Nguyễn Công Luận
34

Đỗ Thị Thúy

Ủy viên Ban Chấp hành, Giám đốc Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện
Thạc sỹ Nông học
Đỗ Thị Thúy
35

Nguyễn Văn Tiến

Ủy viên Ban Chấp hành, Bí thư Đảng ủy xã Phú Nghĩa
Cử nhân Hành chính
Nguyễn Văn Tiến
36

Dương Văn Tí

Ủy viên Ban Chấp hành, Bí thư Đảng ủy xã Đức Hạnh
Cử nhân Luật
Dương Văn Tí
37

Nguyễn Văn Tùng

Ủy viên Ban Chấp hành, Trưởng Phòng Kinh tế - Hạ tầng
Kỹ sư Cầu đường
Nguyễn Văn Tùng
38

Lê Minh Việt

Ủy viên Ban Chấp hành, Trưởng Phòng Tài chính – Kế hoạch
Cử nhân Kinh tế
Lê Minh Việt
39

Văn Phú Vinh

Ủy viên Ban Chấp hành, Phó Chánh án Tòa án Nhân dân huyện
Cử nhân Luật
Văn Phú Vinh
40

Trương Công Vũ

Ủy viên Ban Chấp hành, Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin
Đại học Viễn thông
Trương Công Vũ

THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN

STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1

Phùng Hiệp Quốc

Điện thoại:0915848584
0651.3727777
Chủ tịch HĐND huyện
Cử nhân Luật
Phùng Hiệp Quốc
2

Phạm Hồng Khanh

Điện thoại:0913635549
0651.3727727
Phó Chủ tịch thường trực HĐND huyện
Cử nhân Văn học
Phạm Hồng Khanh
3

Nguyễn An Dương

Điện thoại:0913992660
0651.3727907
Email: duongna.hbgm@binhphuoc.gov.vn
Trưởng Ban Dân tộc Nguyễn An Dương
4

Nguyễn Xuân Hùng

Điện thoại:0913832110
Ủy viên thường trực, Trưởng ban Kinh tế-Xã hội
Kỹ sư Xây dựng cầu đường
Nguyễn Xuân Hùng
5

Dương Viết Hải

Điện thoại:0984844733
Ủy viên thường trực, Trưởng ban Pháp chế
Thạc sỹ Quản lý giáo dục
Dương Viết Hải

UBND HUYỆN BÙ GIA MẬP

STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1

Đoàn Văn Thảo

Điện thoại:
0651.3727999
Email: doantv.hbgm@binhphuoc.gov.vn
Chủ tịch UBND Huyện Đoàn Văn Thảo
2

Tạ Hồng Quảng

Điện thoại:0918951648
0651.3727907
Email: tahongquang.hbgm@binhphuoc.gov.vn
Phó Chủ tịch UBND huyện
Đại học Nông nghiệp
Tạ Hồng Quảng
3

Nguyễn Xuân Hoan

Điện thoại:0913139006
0651.3727666
Email: nguyenxuanhoan.hbgm@binhphuoc.gov.vn
Phó Chủ tịch UBND
Cử nhân Kinh tế
Nguyễn Xuân Hoan

Văn phòng HĐND-UBND huyện

1

Lê Tất Đạt

Điện thoại:0988500900
02713 727677
Email: datlt.hbgm@binhphuoc.gov.vn
Chánh Văn phòng Lê Tất Đạt
2

Nguyễn Văn Tuấn

Điện thoại:0918012078
(02713) 727677
Email: nguyenvantuan.hbgm@binhphuoc.gov.vn
Phó Chánh Văn phòng
Trưởng Ban tiếp công dân
Cử nhân Hành chính
Nguyễn Văn Tuấn
3

Nguyễn Thị Hương

Điện thoại:0948155585
Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Thị Hương
4

Vũ Văn Kết

Phó Chánh Văn phòng Vũ Văn Kết

Phòng Kinh tế và Hạ Tầng

1

Nguyễn Văn Tùng

Trưởng phòng Nguyễn Văn Tùng
2

Đỗ Mạnh Khỏe

Phó Trưởng phòng Đỗ Mạnh Khỏe

Phòng Tài chính-Kế hoạch

1

Lê Minh Việt

Điện thoại:0918688005
Trưởng phòng
Thạc sỹ Tài chính Ngân hàng
Lê Minh Việt
2

Nguyễn Thị Lan Hương

Điện thoại:09172824625
02713.727.123
Phó Trưởng phòng
Thạc sỹ Tài chính Ngân hàng
Nguyễn Thị Lan Hương
3

Trần Duy Thoan

Điện thoại:0988636612
02713.727.123
Phó Trưởng phòng
Thạc sỹ Tài chính Ngân hàng
Trần Duy Thoan

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

1

Trần Lâm

Trưởng phòng Trần Lâm
2

Trần Thị Trinh

Điện thoại:0937994503
Phó Trưởng phòng Trần Thị Trinh

Phòng Tư pháp

1

Bùi Thị Mỹ Nhung

Trưởng phòng
Đại học Luật
Bùi Thị Mỹ Nhung

Phòng Tài nguyên và Môi trường

1

Lê Anh Xuân

Quyền Trưởng phòng Lê Anh Xuân
2

Lê Minh Bảo

Phó Trưởng phòng Lê Minh Bảo

Phòng Nội vụ, Lao động, Thương binh và Xã hội

1

Lại Thế Hòa

Điện thoại:0918212868
Email: laithehoa.hbgm@binhphuoc.gov.vn
Trưởng phòng Lại Thế Hòa
2

Trương Thị Hồng Anh

Phó Trưởng phòng
Cử nhân hành chính
Trương Thị Hồng Anh
3

Trương Lương Anh

Điện thoại:0985598149
Phó Trưởng phòng Trương Lương Anh

Phòng Văn hóa và Thông tin

1

Trương Công Vũ

Điện thoại:0917040479
0271 3727474
Email: truongcongvu.hbgm@binhphuoc.gov.vn
Trưởng phòng Trương Công Vũ
2

Trần Quốc Thăng

Điện thoại:0989656534
0271 3727474
Email: tranquocthang.hbgm@binhphuoc.gov.vn
Phó Trưởng phòng Trần Quốc Thăng

Thanh tra huyện

1

Nguyễn Văn Cường


Email: nguyenvancuong.hbgm@binhphuoc.gov.vn
Chánh Thanh tra Nguyễn Văn Cường

Phòng Giáo dục và Đào tạo

1

Lê Văn Công

Điện thoại:0983779308
Email: conglv.hbgm@binhphuoc.gov.vn
Trưởng phòng Lê Văn Công
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây