Chế độ - Chính sách

Chất lượng hoạt động tín dụng chính sách giúp tăng uy tín và vai trò của tổ chức hội

Chất lượng hoạt động tín dụng chính sách giúp tăng uy tín và vai trò của tổ chức hội

 •   07/05/2021 02:37:00 PM
 •   Đã xem: 34
 •   Phản hồi: 0
Đối với Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) các cấp nói chung và Hội LHPN Bù Gia Mập nói riêng, tín dụng chính sách xã hội là giải pháp quan trọng trong việc thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ vận động, hộ trợ hội viên phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững và đặc biệt là thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch” và phòng trào phụ nữ.
GIẢI NGÂN KỊP THỜI NGUỒN VỐN TÍN DỤNG CHÍNH SÁCH CHO HỘ NGHÈO VÀ CÁC ĐỐI TƯỢNG CHÍNH SÁCH KHÁC ĐẦU TƯ CHO CÂY TRỒNG CHỦ LỰC ĐIỀU, TIÊU, CAO SU VÀ CÀ PHÊ SAU MÙA VỤ

GIẢI NGÂN KỊP THỜI NGUỒN VỐN TÍN DỤNG CHÍNH SÁCH CHO HỘ NGHÈO VÀ CÁC ĐỐI TƯỢNG CHÍNH SÁCH KHÁC ĐẦU TƯ CHO CÂY TRỒNG CHỦ LỰC ĐIỀU, TIÊU, CAO SU VÀ CÀ PHÊ SAU MÙA VỤ

 •   29/04/2021 03:29:00 PM
 •   Đã xem: 25
 •   Phản hồi: 0
Trước tình hinh dịch Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp ở các quốc gia trên khắp thế giới, tại Việt Nam công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 cũng được đặt lên hàng đầu.
Củng cố nâng cao chất lượng tín dụng là việc làm thường xuyên và liên tục của Ngân hàng chính sách xã hội huyện, đánh giá hiệu quả sử dụng nguồn vốn vay của hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác trong vươn lên thoát nghèo, phát triể

Củng cố nâng cao chất lượng tín dụng là việc làm thường xuyên và liên tục của Ngân hàng chính sách xã hội huyện, đánh giá hiệu quả sử dụng nguồn vốn vay của hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác trong vươn lên thoát nghèo, phát triể

 •   23/04/2021 10:36:00 AM
 •   Đã xem: 47
 •   Phản hồi: 0
Trong thời gian qua, được sự quan tâm chỉ đạo của Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) cấp trên, các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, hiệu quả của các tổ chức chính trị và các đơn vị liên quan nên chất lượng tín dụng chính sách từng bước ổn định, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện Bù Gia Mập
CHO VAY NƯỚC SẠCH VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG NÔNG THÔN GÓP PHẦN XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

CHO VAY NƯỚC SẠCH VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG NÔNG THÔN GÓP PHẦN XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

 •   22/04/2021 04:08:00 PM
 •   Đã xem: 50
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Quyết định số 62/QĐ/2004-TTg ngày 16/4/2004 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng thực hiện Chiến lược Quốc gia cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Bù Gia Mập đã thực hiện triển khai cho vay tại 100% số xã trên địa bàn huyện.
BGM: NGUỒN VỐN NHCSXH TĂNG 11,19% SO VỚI ĐẦU NĂM

BGM: NGUỒN VỐN NHCSXH TĂNG 11,19% SO VỚI ĐẦU NĂM

 •   08/04/2021 08:56:00 AM
 •   Đã xem: 55
 •   Phản hồi: 0
Nguồn vốn mà Ngân hàng chính sách xã hội huyện Bù Gia Mập đang quản lý đã tăng 28 tỷ 622 triệu đồng, tỷ lệ 11,19% so với đầu năm với tổng hiện gần 285 tỷ đồng. Tuy nhiên, trước tình trạng tỷ lệ nợ quá hạn còn cao chiếm 0,11% tổng dư nợ cùng nhiều khó khăn còn tồn tại trong hoạt động tín dụng đã được các thành viên Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội huyện Bù Gia Mập họp bàn đưa ra biện pháp tháo gỡ tại cuộc họp sáng nay ngày 07/04/2021 do đồng chí CT UBND huyện – Trưởng Ban đại diện Lê Quang Oanh chủ trì.
NHCSXH huyện tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của tổ Tiết kiệm và vay vốn tại cơ sở

NHCSXH huyện tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của tổ Tiết kiệm và vay vốn tại cơ sở

 •   15/03/2021 09:26:00 AM
 •   Đã xem: 191
 •   Phản hồi: 0
Trải qua gần 8 năm hoạt động và phát triển kể từ ngày được tách ra từ Phòng giao dịch NHCSXH thị xã Phước Long, Phòng giao dịch NHCSXH huyện Bù Gia Mập luôn nhận được sự quan tâm vào cuộc của Chính quyền địa phương, các Hội đoàn thể nhận nguồn vốn ủy thác và các cơ quan ban ngành có liên quan trên địa bàn huyện.
Đồng hành cùng đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế

Đồng hành cùng đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế

 •   09/03/2021 08:14:00 AM
 •   Đã xem: 197
 •   Phản hồi: 0
Với phương châm “Không để ai bị bỏ lại phía sau”, hoạt động tín dụng chính sách xã hội của Ngân hàng Chính sách Xã hội (NHCSXH) đã và đang minh chứng rõ nguồn vốn tín dụng luôn ưu tiên hướng đến những đối tượng yếu thế trong xã hội; trong đó, tập trung cho vay vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), vùng đặc biệt khó khăn, vùng sâu, vùng xa, góp phần hỗ trợ, thúc đẩy mục tiêu giảm nghèo nhanh và bền vững trong vùng đồng bào DTTS một cách hiệu quả, thiết thực nhất, bảo đảm an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới (NTM) tại địa phương.
NHCSXH huyện tiếp tục thực hiện cho vay Hộ mới thoát nghèo trong năm 2021

NHCSXH huyện tiếp tục thực hiện cho vay Hộ mới thoát nghèo trong năm 2021

 •   22/02/2021 09:51:00 AM
 •   Đã xem: 155
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Quyết đinh số 02/2021/QĐ-TTg ngày 21/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 28/2015/QĐ-TTg ngày 21/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với hộ mới thoát nghèo. NHCSXH huyện tiếp tục thực hiện cho vay chương trình hộ mới thoát nghèo trên địa bàn huyện kể từ ngày 30 tháng 3 năm 2021 thay vì giải ngân đến hết ngày 31/12/2020 theo Quyết định số 28/2015/QĐ-TTg.
Tiếp tục nâng cao hiệu quả từ nguồn vốn tín dụng chính sách

Tiếp tục nâng cao hiệu quả từ nguồn vốn tín dụng chính sách

 •   22/02/2021 09:22:00 AM
 •   Đã xem: 190
 •   Phản hồi: 0
Thời gian qua, hàng nghìn hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn huyện Bù Gia Mập được tiếp cận với nguồn vốn ưu đãi của NHCSXH để phát triển sản xuất; nâng cao thu nhập, xóa đói, giảm nghèo và từng bước vươn lên trong cuộc sống. Nguồn vốn tín dụng chính sách đã góp phần tích cực trong thực hiện mục tiêu giảm nghèo nhanh và bền vững, bảo đảm an sinh xã hội tại địa phương.
Tín dụng chính sách xã hội Con đường thoát nghèo không còn xa

Tín dụng chính sách xã hội Con đường thoát nghèo không còn xa

 •   29/01/2021 09:05:00 AM
 •   Đã xem: 222
 •   Phản hồi: 0
Mang nguồn vốn về tận xã giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác tiếp kiệm chi phí đi lại, an toàn trong di chuyển và tiếp cận nguồn vốn nhanh nhất đầu tư sản xuất vươn lên thoát nghèo đó mục tiêu Ngân hàng Chính sách xã hội huyện đã và đang làm trong thời gian qua cũng như những năm tiếp theo
TIẾP TỤC GIẢI NGÂN CHƯƠNG TRÌNH TÍN DỤNG ĐỐI VỚI HỘ SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI VÙNG KHÓ KHĂN VÀ THƯƠNG NHÂN HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI TẠI VÙNG KHÓ KHĂN

TIẾP TỤC GIẢI NGÂN CHƯƠNG TRÌNH TÍN DỤNG ĐỐI VỚI HỘ SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI VÙNG KHÓ KHĂN VÀ THƯƠNG NHÂN HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI TẠI VÙNG KHÓ KHĂN

 •   25/01/2021 04:15:00 PM
 •   Đã xem: 238
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện theo Quyết định số 72/QĐ-TTg, ngày 16/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc các xã, thôn trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số và miền núi được tiếp tục thụ hưởng các chính sách an sinh xã hội đã ban hành.
Từ ngày 15/01/2021 tiếp tục giảm phí chuyển tiền tại hệ thống Ngân hàng chính sách xã hội

Từ ngày 15/01/2021 tiếp tục giảm phí chuyển tiền tại hệ thống Ngân hàng chính sách xã hội

 •   17/01/2021 04:02:00 PM
 •   Đã xem: 201
 •   Phản hồi: 0
Ngày 06 tháng 9 năm 2019 Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) Việt Nam đã ban hành văn bản số 6833/QĐ - NHCS về việc ban hành biểu phí dịch vụ tại hệ thống Ngân hàng chính sách xã hội
Tín dụng chính sách giúp các hộ thoát nghèo bền vững

Tín dụng chính sách giúp các hộ thoát nghèo bền vững

 •   18/01/2021 02:04:00 PM
 •   Đã xem: 94
 •   Phản hồi: 0
Là huyện biên giới điều kiện kinh tế, xã hội còn nhiều khó khăn, những năm gần đây, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Bù Gia Mập phối hợp với chính quyền các xã đã triển khai nhiều chương trình tín dụng chính sách cho nhân dân. Qua đó, hàng trăm hộ nghèo, cận nghèo và khó khăn có điều kiện tiếp cận với nguồn vốn ưu đãi của Nhà nước để đầu tư phát triển sản xuất, tạo việc làm, nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống.
BGM: TẬP TRUNG GIÁM SÁT TỔ VAY VỐN ĐẢM BẢO CÔNG KHAI, MINH BẠCH

BGM: TẬP TRUNG GIÁM SÁT TỔ VAY VỐN ĐẢM BẢO CÔNG KHAI, MINH BẠCH

 •   14/01/2021 10:29:00 AM
 •   Đã xem: 237
 •   Phản hồi: 0
“Đề ra các biện pháp đôn đốc thu hồi nợ quá hạn; tập trung chỉ đạo, kiểm tra giám sát các tổ vay vốn đảm bảo tính công khai, minh bạch trong việc bình xét vay vốn; củng cố tổ vay vốn ở cơ sở và tiếp tục duy trì tốt công tác ủy thác vốn qua các hội đoàn thể nhằm quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2021,…”. Đó là những kết luận chỉ đạo của đồng chí Lê Quang Oanh – CT UBND huyện, Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội huyện Bù Gia Mập tại cuộc họp đánh giá kết quả hoạt động năm 2020, đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 được tổ chức sáng ngày 12/01/2021.
TỔNG KẾT CÔNG TÁC TÍN DỤNG CHÍNH SÁCH TRÊN ĐỊA BÀN XÃ PHÚ NGHĨA NĂM 2020

TỔNG KẾT CÔNG TÁC TÍN DỤNG CHÍNH SÁCH TRÊN ĐỊA BÀN XÃ PHÚ NGHĨA NĂM 2020

 •   18/01/2021 10:13:00 AM
 •   Đã xem: 270
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện theo kế hoạch của Chủ tịch UBND xã Phú Nghĩa về tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động tín dụng chính sách năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021.
LỚP CAO HỌC LUẬT KHÓA 26 - HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ KV2 ĐẾN THĂM, TẶNG QUÀ TẠI HUYỆN BÙ GIA MẬP

LỚP CAO HỌC LUẬT KHÓA 26 - HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ KV2 ĐẾN THĂM, TẶNG QUÀ TẠI HUYỆN BÙ GIA MẬP

 •   30/09/2020 03:47:00 PM
 •   Đã xem: 108
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện chuỗi hoạt động hướng về biên giới, sáng ngày 29/9/2020, lớp Cao học Luật khóa 26 - Học viện Chính trị Khu vực 2 do ông Trần Hoàng Kiếm - Vụ phó Vụ công tác phía Nam ban Nội chính Trung ương làm Trưởng đoàn đã đến thực hiện công tác từ thiện tại địa bàn xã Bình Thắng và Phước Minh, huyện Bù Gia Mập.
Chính sách hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương cho lao động do đại dịch Covid-19

Chính sách hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương cho lao động do đại dịch Covid-19

 •   17/11/2020 02:34:00 PM
 •   Đã xem: 147
 •   Phản hồi: 0
Căn cứ Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020, Nghị quyết số 154/NQ-CP ngày 19/10/2020 sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020, Quyết định số 32/2020/QĐ-TTg ngày 19/10/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, Tổng Giám đốc NHCSXH đã ban hành Văn bản số 5446/HD-NHCS ngày 20/10/2020 hướng dẫn nghiệp vụ cho vay người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc đối với người lao động.
Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Bù Gia Mập Tổ chức tập huấn nghiệp vụ tín dụng chính sách năm 2020

Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Bù Gia Mập Tổ chức tập huấn nghiệp vụ tín dụng chính sách năm 2020

 •   17/11/2020 02:31:00 PM
 •   Đã xem: 172
 •   Phản hồi: 0
Từ ngày 20 đến hết ngày 27 tháng 10 năm 2020, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Bù Gia Mập đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ năm 2020 cho 100% cán bộ HĐT, Trưởng thôn, cán bộ xóa đói giảm nghèo và 166 ban quản lý tổ TK&VV tại 08/08 xã. Với tổng số lượng học viên tham gia lên tới 440 học viên.
Ngân hàng CSXH triển khai nghiệp vụ cho vay người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc do ảnh hưởng của đại dịch covid-19

Ngân hàng CSXH triển khai nghiệp vụ cho vay người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc do ảnh hưởng của đại dịch covid-19

 •   26/10/2020 08:48:00 AM
 •   Đã xem: 93
 •   Phản hồi: 0
Chiều ngày 23/10/2020 Ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH) Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai nghiệp vụ cho người sử dụng lao động vay để trả lương ngừng việc đối với người lao động theoNghị quyết 154 và Quyết định 32. Đồng chủ trì hội nghị có đồng chí Lê Văn Thanh- Thứ trưởng Bộ lao độngThương binh và Xã hội, đồng chí Dương Quyết Thắng – Tổng giám đốc NHCSXH Việt Nam.

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây