UBND HUYỆN BÙ GIA MẬP

Chủ tịch UBND Huyện Đoàn Văn Thảo Đoàn Văn Thảo
Trình độ chuyên môn
Điện thoại cơ quan 0651.3727999
Địa chỉ email doantv.hbgm@binhphuoc.gov.vn
Địa chỉ nhà riêng

Phó Chủ tịch UBND huyện Tạ Hồng Quảng Tạ Hồng Quảng
Trình độ chuyên môn Đại học Nông nghiệp
Điện thoại cơ quan 0651.3727907
Địa chỉ email tahongquang.hbgm@binhphuoc.gov.vn
Địa chỉ nhà riêng

Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Xuân Hoan Nguyễn Xuân Hoan
Trình độ chuyên môn Cử nhân Kinh tế
Điện thoại cơ quan 0651.3727666
Địa chỉ email nguyenxuanhoan.hbgm@binhphuoc.gov.vn
Địa chỉ nhà riêng

Danh sách các phòng ban trực thuộc :

Văn phòng HĐND-UBND huyện


Điện thoại:0271 3727667
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1

Lê Tất Đạt

Điện thoại:0988500900
02713 727677
Email: datlt.hbgm@binhphuoc.gov.vn
Chánh Văn phòng Lê Tất Đạt
2

Nguyễn Văn Tuấn

Điện thoại:0918012078
(02713) 727677
Email: nguyenvantuan.hbgm@binhphuoc.gov.vn
Phó Chánh Văn phòng
Trưởng Ban tiếp công dân
Cử nhân Hành chính
Nguyễn Văn Tuấn
3

Nguyễn Thị Hương

Điện thoại:0948155585
Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Thị Hương
4

Vũ Văn Kết

Phó Chánh Văn phòng Vũ Văn Kết

Phòng Kinh tế và Hạ Tầng

STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1

Nguyễn Văn Tùng

Trưởng phòng Nguyễn Văn Tùng
2

Đỗ Mạnh Khỏe

Phó Trưởng phòng Đỗ Mạnh Khỏe

Phòng Tài chính-Kế hoạch

STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1

Lê Minh Việt

Điện thoại:0918688005
Trưởng phòng
Thạc sỹ Tài chính Ngân hàng
Lê Minh Việt
2

Nguyễn Thị Lan Hương

Điện thoại:09172824625
02713.727.123
Phó Trưởng phòng
Thạc sỹ Tài chính Ngân hàng
Nguyễn Thị Lan Hương
3

Trần Duy Thoan

Điện thoại:0988636612
02713.727.123
Phó Trưởng phòng
Thạc sỹ Tài chính Ngân hàng
Trần Duy Thoan

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1

Trần Lâm

Trưởng phòng Trần Lâm
2

Trần Thị Trinh

Điện thoại:0937994503
Phó Trưởng phòng Trần Thị Trinh

Phòng Tư pháp

STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1

Bùi Thị Mỹ Nhung

Trưởng phòng
Đại học Luật
Bùi Thị Mỹ Nhung

Phòng Tài nguyên và Môi trường

STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1

Lê Anh Xuân

Quyền Trưởng phòng Lê Anh Xuân
2

Lê Minh Bảo

Phó Trưởng phòng Lê Minh Bảo

Phòng Nội vụ, Lao động, Thương binh và Xã hội

STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1

Lại Thế Hòa

Điện thoại:0918212868
Email: laithehoa.hbgm@binhphuoc.gov.vn
Trưởng phòng Lại Thế Hòa
2

Trương Thị Hồng Anh

Phó Trưởng phòng
Cử nhân hành chính
Trương Thị Hồng Anh
3

Trương Lương Anh

Điện thoại:0985598149
Phó Trưởng phòng Trương Lương Anh

Phòng Văn hóa và Thông tin


Điện thoại:0271 3727474
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1

Trương Công Vũ

Điện thoại:0917040479
0271 3727474
Email: truongcongvu.hbgm@binhphuoc.gov.vn
Trưởng phòng Trương Công Vũ
2

Trần Quốc Thăng

Điện thoại:0989656534
0271 3727474
Email: tranquocthang.hbgm@binhphuoc.gov.vn
Phó Trưởng phòng Trần Quốc Thăng

Thanh tra huyện

STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1

Nguyễn Văn Cường


Email: nguyenvancuong.hbgm@binhphuoc.gov.vn
Chánh Thanh tra Nguyễn Văn Cường

Phòng Giáo dục và Đào tạo

STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1

Lê Văn Công

Điện thoại:0983779308
Email: conglv.hbgm@binhphuoc.gov.vn
Trưởng phòng Lê Văn Công
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây