hien ke
sn bac

NHỮNG KẾT QUẢ ĐẢNG BỘ HUYỆN BÙ GIA MẬP ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC NỬA NHIỆM KỲ QUA

Thứ tư - 28/06/2023 14:54 199 0
Trong nửa nhiệm qua (2020-2025), Đảng bộ huyện Bù Gia Mập,Tỉnh Bình Phước đã đạt được một số kết quả đáng quan trọng trên tất cả các lĩnh vực
NHỮNG KẾT QUẢ ĐẢNG BỘ HUYỆN BÙ GIA MẬP ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC NỬA NHIỆM KỲ QUA
   Giá trị sản xuất ngành nông - lâm nghiệp và thủy sản (tính theo giá hiện hành) bình quân hàng năm đạt 3.733 tỷ đồng (năm 2020 đạt 3.296 tỷ đồng; năm 2021 đạt 3.912 tỷ đồng; năm 2022 đạt 3.992 tỷ đồng, tăng 21,1% so với cùng kỳ năm 2020).
   Tổng nguồn vốn thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới từ năm 2020 đến nay là 1.151,629 tỷ đồng; đến nay toàn huyện có 05/08 xã được công nhận xã đạt chuẩn NTM, 01/08 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; toàn huyện đạt trung bình 17,25/19 tiêu chí.
   Giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá hiện hành) năm 2022 đạt 2.704 tỷ đồng, tăng 7,9% so với cùng kỳ năm 2020; tốc độ tăng bình quân hằng năm giai đoạn 2021-2023 đạt 5,49%. Tỷ lệ sử dụng điện đến năm 2023 ước đạt 98,4%.
   Giá trị Thương mại - Dịch vụ năm 2020 đạt 2.281 tỷ đồng, đến năm 2022 đạt 3.310 tỷ đồng, tăng 35,26% so với cùng kỳ năm 2020; ước 6 tháng đầu năm 2023 đạt 2.240 tỷ đồng. Tốc độ tăng bình quân hằng năm đạt 17,84%.
   Tổng thu ngân sách nhà nước năm 2020 đạt 779 tỷ đồng; năm 2021 đạt 844 tỷ đồng; năm 2022 đạt 1.147 tỷ đồng; ước thực hiện năm 2023 đạt 947 tỷ đồng; dự kiến đến năm 2025 ước đạt 1.200 tỷ đồng.
   Tổng vốn đầu tư XDCB luôn chiếm tỷ trọng lớn trong ngân sách, năm 2020 đạt 260 tỷ đồng; năm 2021 đạt 262 tỷ đồng; năm 2022 đạt 445 tỷ đồng; đầu năm 2023 đạt 420 tỷ đồng. Ước thực hiện giai đoạn 2021-2023 đạt 1.033 tỷ đồng. Ước thực hiện cả giai đoạn 2021-2025 đạt 1.900 tỷ đồng.
Nhìn chung, công tác quản lý điều hành thu - chi ngân sách trên địa bàn huyện trong kỳ luôn đảm bảo theo dự toán và kế hoạch được giao, kết quả thu mới ngân sách huyện năm sau cao hơn năm trước và vượt trên 10% dự toán tỉnh giao.
400423b2862957770e38
   Đến nay huyện có 06 trường đạt trường chuẩn quốc gia trong lộ trình xây dựng 09 trường đạt chuẩn quốc gia nhiệm kỳ 2020-2025, chiếm tỷ lệ 66,6%. Chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên không ngừng được nâng lên, toàn huyện hiện có 85% giáo viên đạt chuẩn theo Luật Giáo dục năm 2019.
Cơ sở vật chất ngành y tế được quan tâm đầu tư, chất lượng y tế ngày càng được nâng lên, từng bước đáp ứng được nhu cầu khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân; Các hoạt động bảo trợ xã hội, chăm sóc người có công được thực hiện tốt. Phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn” trong xã hội tiếp tục được đẩy mạnh; Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, đến nay tỷ lệ hộ nghèo còn 3,94% (so với năm 2020 là 9,86%), tỷ lệ hộ cận nghèo còn 3,65% (so với năm 2020 là 8,14%).
   Công tác quốc phòng được củng cố, xây dựng lực lượng chính quy từng bước tinh nhuệ và hiện đại, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân được tăng cường.
   Công tác xây dựng hệ thống chính trị luôn được các cấp ủy Đảng chủ động triển khai thực hiện; việc tổ chức phổ biến, quán triệt và triển khai, sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, được thực hiện nghiêm túc, tỷ lệ cán bộ, đảng viên học tập đạt hơn 95%; Về kết nạp đảng viên mới đến nay đã kết nạp 219/350 đảng viên, kịp thời nắm bắt, định hướng dư luận xã hội.
   Công tác xây dựng chính quyền đã tiến hành tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn huyện.
   Công tác quản lý, điều hành của UBND huyện và các xã ngày càng được tăng cường, công tác cải cách hành chính có nhiều chuyển biến tích cực, công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân được thực hiện tốt; tích cực thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.
  Công tác cải cách hành chính được lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Cơ chế “một cửa” ở các cơ quan cấp huyện và 08 xã đi vào nề nếp; việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước có nhiều chuyển biến, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong việc giải quyết các thủ tục hành chính.
   Mặt trận tổ quốc và các tổ chức thành viên vận động được 12.386 phần quà Tết, trị giá 5,639 tỷ đồng, vận động ủng hộ các chương trình an sinh xã hội trong huyện trị giá trên 03 tỷ đồng. Từ các nguồn vốn, MTTQ và các đoàn thể triển khai xây dựng và sửa chữa 879 căn nhà Đại đoàn kết, nhà tình thương, mái ấm công đoàn, nhà nghĩa tình Cựu chiến binh trị giá 47,99 tỷ đồng. Vận động ủng hộ Quỹ vì người nghèo được 756,291 triệu đồng; ủng hộ vận động quỹ phòng, chống Covid-19 được 1.528 tỷ đồng, 69,2 tấn gạo; 50 tấn rau, củ, quả; 250 túi an sinh; các nhu yếu phẩm khác quy ra tiền tổng trị giá 2,5 tỷ đồng
   Tuy nhiên bên cạnh những mặt được còn  một số hạn chế như:Tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân tuy đạt được nhiều kết quả, nhưng vẫn còn chậm so với yêu cầu đề ra; xây dựng nông thôn mới còn gặp nhiều khó khăn về kinh phí; một số tiêu chí đạt nhưng không bền vững; Lĩnh vực công nghiệp chưa thể hiện vai trò là khâu đột phá của địa phương, các Cụm công nghiệp chưa có nhà đầu tư nên chưa tận dụng được nguồn lao động sẵn có và các sản phẩm nông nghiệp chủ yếu xuất thô; phát triển du lịch chưa tương xứng với tiềm năng và lợi thế sẵn có.
 Công tác xóa đói, giảm nghèo chưa thực sự bền vững, tỷ lệ hộ nghèo trong vùng đồng bào DTTS còn cao; đời sống vật chất tinh thần của một bộ phận dân cư ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào DTTS còn nhiều khó khăn; Chất lượng giáo dục toàn diện học sinh ở vùng sâu, vùng xa còn hạn chế; việc thực hiện xây dựng trường chuẩn quốc gia trên địa bàn huyện chưa đạt chỉ tiêu đề ra do bị vướng một số tiêu chí theo quy định.
   An ninh nông thôn, an ninh tôn giáo tiềm ẩn nhiều yếu tố ảnh hưởng đến tình hình an ninh chính trị, trật tự ATXH trên địa bàn. Tình hình khiếu nại, khiếu kiện đông người, vượt cấp vẫn còn diễn ra, công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo có lúc chưa tốt. Tiến độ thu hồi đất để xây dựng khu căn cứ hậu cần kỹ thuật còn chậm.
83567695d20e03505a1f
MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TIẾP TỤC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ HUYỆNLẦN THỨ XII, NHIỆM KỲ 2020-2025.
   Xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh trên cả 4 mặt: chính trị, tư tưởng, đạo đức và tổ chức cán bộ. Phấn đấu xây dựng huyện Bù Gia Mập ổn định và phát triển bền vững với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Phát triển”; Đảng bộ, Chính quyền, Nhân dân huyện Bù Gia Mập quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XII và nghị quyết của cấp ủy cấp trên đề ra.
   Phát triển toàn diện nông nghiệp đi vào chiều sâu, theo hướng sản xuất hàng hoá gắn với chế biến và tiêu thụ sản phẩm;Tăng cường xúc tiến đầu tư, phát triển công nghiệp gắn với quy hoạch; Phát triển mạnh thương mại - dịch vụ nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu mua bán hàng hóa và dịch vụ của Nhân dân. Nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động tài chính - tín dụng;Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên và môi trường.

   Tiếp tục thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa gắn với cuộc vận động “Người Bình Phước nói lời hay, làm việc tốt. Thực hiện tốt chủ trương của Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, phấn đấu 50% trường đạt chuẩn quốc gia, phấn đấu 80% thôn, ấp đạt danh hiệu văn hóa; 95% hộ gia đình đạt gia đình văn hóa. Tiếp tục đẩy nhanh công tác giảm nghèo bền vững, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội và phúc lợi xã hội. phấn đấu giảm số hộ nghèo xuống dưới 2%.
   Tiếp tục đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân vững mạnh, khu vực phòng thủ vững chắc, phối hợp các cơ quan chức năng với lực lượng bộ đội biên phòng trong công tác bảo vệ, đấu tranh với các loại tội phạm ở biên giới. Hoàn thành công tác tuyển quân hàng năm đạt chỉ tiêu được giao.
   Đổi mới nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tư tưởng. Chủ động nắm bắt dư luận, diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân. Nâng cao chất lượng công tác quán triệt, triển khai thực hiện,các chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển h” trong nội bộ.thực hiện công tác đấu tranh phản bác lại các luận điệu xuyên tạc, sai trái, phản động, âm mưu hoạt động “diễn biến hòa bình”, các thông tin xấu, độc trên không gian mạng.
   Tiếp tục sắp xếp tổ chức, bộ máy các cấp đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Thực hiện công tác quy hoạch cán bộ gắn với kết quả đánh giá, phân loại cán bộ, đảng viên hàng năm, gắn với công tác điều động, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ.
   Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát theo Điều lệ Đảng quy định; chú trọng công tác kiểm tra đảng viên và tổ chức đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm, những biểu hiện về tư tưởng, chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết nội bộ và các dấu hiệu vi phạm khác. Giải quyết kịp thời các đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; xử lý nghiêm, đúng quy định đối với những đảng viên sai phạm.
   Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới. Thực hiện tốt Quyết định 217-QĐ/TW, Quyết định 218-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Ban Chấp hành Trung ương
   
Tiếp tục thực hiện kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy chính quyền các cấp theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của cơ quan hành chính các cấp. Đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông, từng bước xây dựng chính quyền điện tử. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất, đạo đức tốt, tính chuyên nghiệp cao, giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân.
 

Tác giả bài viết: Nguyễn Đình Quyền -UVBTV -Trưởng ban Tuyên Giáo- Giám đốc trung tâm chính trị.

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây