hien ke
sn bac

Huyện uỷ Bù Gia Mập tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI

Thứ sáu - 18/08/2023 15:55 107 0
và 05 năm thực hiện Kết luận số 43-KL/TW ngày 07/01/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW (Kết luận số 43) về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”
Huyện uỷ Bù Gia Mập tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI
    Sau thời gian 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, huyện đã thực sự có sự đổi thay toàn diện, đời sống vật chất, tinh thần của ngư­ời dân đư­ợc nâng lên rõ rệt, kết cấu hạ tầng được đầu tư xây dựng hoàn thiện, bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc; đã tạo được nhiều chuyển biến mới trong nhận thức đội ngũ cán bộ công chức, viên chức trong hệ thống dân vận của các cấp chính quyền. Tình hình kinh tế xã hội được phát triển, thu nhập của người dân ngày càng cao, các mục tiêu kinh tế - xã hội hàng năm đều hoàn thành, quốc phòng - an ninh trên địa bàn được giữ vững. 
Hàng năm, Ban Thường trực UBMTTQVN huyện đã phối hợp triển khai xây dựng kế hoạch thực hiện; tuyên truyền, vận động nhân dân các hoạt động chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị của địa phương, đất nước, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.
Quá trình triển khai thực hiện công tác dân vận trong các cơ quan nhà nước luôn gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, Nghị quyết Trung ương 4 XII) về xây dựng Đảng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lổi sống trong cán bộ, đảng viên; việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15 tháng 05 năm 2016 của Bộ Chính trị.
Bên cạnh đó, các cấp chính quyền cũng tăng cường kiểm tra, giám sát việc giải quyết thủ tục hành chính; chấn chỉnh việc xử lý hồ sơ, thủ tục hành chính tồn đọng phục vụ nhu cầu của người dân một cách kịp thời nhất.ứng dụng đồng bộ hệ thống quản lý văn bản và điều hành, chữ ký số trong toàn huyện, các ngành đều triển khai các hệ thống thông tin quản lý chuyên ngành, đặc biệt là ngành y tế và giáo dục.
Thực hiện Quyết định số 845-QĐ/TU ngày 13/12/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy vê công tác góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; tích cực, chủ động tham gia công tác phản biện xã hội.
- Hàng năm Ban vận động Quy chế liên ngành phối hợp đoàn KTQP 778 tổ chức ăn tết cho đồng bào DTTS ở 1 thôn ( số người tham dự trên 1000 người) và hỗ trợ cho 3 đến 5 thôn nữa tự tổ chức.
- Ban Dân vận Huyện ủy, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức 1 đoàn kiểm tra chung 6 tháng đầu năm cũng như cuối năm ở tất cả các xã; tổ chức Hội nghị sơ, tổng kết chung.
- Ban Dân vận Huyện ủy tổ chức đi cơ sở khảo sát nắm tình hình hoạt động của tổ Dân vận được 36/68 thôn = 53%, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo (tổng 995 lượt, 1467 người), cụ thể: Giai đoạn 2013 - 2018: UBND huyện đã tiếp nhận 690 lượt, 1102 người. Trong đó lãnh đạo tiếp 222 lượt, 348 người;  tiếp thường xuyên 468 lượt, 754 người.Giai đoạn 2019 - 2022: UBND huyện đã tiếp nhận 265 lượt, 365 người. trong đó lãnh đạo tiếp 57 lượt, 114 người; tiếp thường xuyên 208 lượt, 251 người.
Nhìn chung, qua 10 năm triển khai công tác nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền, phố biến các văn bản liên quan đến công tác dân vận trên địa bàn huyện được thực hiện nghiêm túc, hầu hết cán bộ, công chức và người lao động đã nắm bắt các nội dung trong công tác dân vận.
 Qua đó đã góp phần nâng cao nhận thức, phát huy quyền làm chủ, nâng cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức trong cơ quan, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đẩy mạnh việc thực hành tiết kiệm chống lãng phí; lề lối, tác phong làm việc được cải thiện, trách nhiệm trong thực thi công vụ được tăng cường, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của cơ quan, đơn vị, địa phương.

Tác giả bài viết: Nguyễn Đình Quyền

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây