CÔNG TÁC TUYÊN GIÁO LUÔN ĐỒNG HÀNH VỚI SỰ PHÁT TRIỂN CỦA ĐẢNG BỘ HUYỆN

Chủ nhật - 01/08/2021 16:02 1.486 0
Thưa quý vị và các bạn! Trong những năm qua, công tác Tuyên giáo trên địa bàn huyện biên giới Bù Gia Mập đã đạt được nhiều kết quả ấn tượng, đặc biệt trong công tác thông tin, tuyên truyền, định hướng dư luận. Qua đó, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhân dân về các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, gố phần quan trọng vào công cuộc xây dựng và phát triển của Đảng bộ huyện. Kỷ niệm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng, chúng ta tự hào về những thành tựu đã đạt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng và nhân dân giao phó.
CÔNG TÁC TUYÊN GIÁO LUÔN ĐỒNG HÀNH VỚI SỰ PHÁT TRIỂN CỦA ĐẢNG BỘ HUYỆN
Sau Hội nghị thành lập Đảng (3/2/1930), Ban Chấp hành Trung ương đã thành lập Ban Cổ động và Tuyên truyền - Cơ quan tham mưu, chỉ đạo công tác tư tưởng của Đảng với nhiệm vụ trước mắt là tuyên truyền, giác ngộ quần chúng về chủ nghĩa Mác - Lênin, về Chánh cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt và đường lối cách mạng của Đảng; cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân giác ngộ cách mạng, hiểu Đảng, ủng hộ Đảng, tin và đi theo Đảng làm cách mạng. Đặc biệt, ngày 1/8/1930, Ban Cổ động và Tuyên truyền (tiền thân của Ban Tuyên giáo Trung ương ngày nay) đã xuất bản tài liệu "Ngày quốc tế đỏ 1/8" kêu gọi chống chiến tranh đế quốc, bảo vệ hòa bình, bảo vệ Liên bang Xô - Viết. Sau khi vừa được phát hành, tài liệu này đã có tác động rộng rãi trong xã hội và chỉ trong một thời gian ngắn, trong cả nước đã nổ ra hàng trăm cuộc mít tinh, biểu tình của nhân dân ta chống chiến tranh đế quốc. Ngày 1/8 trở thành mốc son trong lịch sử đấu tranh cách mạng của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng, đánh dấu một hoạt động có ý nghĩa trong công tác tuyên giáo của Đảng. Với ý nghĩa đó, vào năm 2000, Đảng ta đã quyết định lấy ngày 1 tháng 8 hàng năm làm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng.
Cùng với sự hình thành và lớn mạnh của đội ngũ cán bộ tuyên giáo cả nước, trong suốt 91 năm qua, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy, đội ngũ cán bộ tuyên giáo của huyện Bù Gia Mập không ngừng lớn mạnh về mọi mặt, góp phần quan trọng vào việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ.
(Từ một huyện sơ khai, với sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của chính quyền huyện nhà, bộ mặt của huyện Bù Gia Mập ngày một khởi sắc, khang trang, đáp ứng được yêu cầu đổi mới và phát triển)
Trong những năm gần đây, công tác tuyên giáo của Huyện tiếp tục có những bước tiến mới và đạt được những thành tích quan trọng trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ. Công tác tuyên giáo đã góp phần khẳng định đường lối chính trị đúng đắn của Đảng trước những vấn đề phức tạp trong nước, khu vực và thế giới; tăng cường sự đoàn kết thống nhất trong Đảng bộ, sự đồng thuận trong nhân dân. Tuyên truyền kịp thời các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, giúp đưa các chủ trương, đường lối, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước nhanh chóng đi vào cuộc sống. Trong đó, việc triển khai các Cuộc vận động như: "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" theo tinh thần Chỉ thị 06-CT/TW của Bộ Chính trị khoá X,… đã tạo được sự hưởng ứng tích cực của các đơn vị, cơ quan và nhân dân trong huyện, qua đó, tạo nên sự đồng thuận và đoàn kết cao trong phấn đấu và học tập theo Bác.
Đặc biệt từ năm 2020 đến nay, dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp và tác động trực tiếp đến các mặt đời sống xã hội, ngành Tuyên giáo huyện Bù Gia Mập đã tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền phù hợp, góp phần quan trọng vào việc ổn định tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong huyện. Tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tổ chức triển khai nhiệm vụ để nâng cao chất lượng, hiệu quả trong tình hình mới và ứng phó với tác động của đại dịch Covid-19. Chú trọng đa dạng hóa công tác tuyên truyền, tổ chức hội nghị trực tuyến; chủ động định hướng hoạt động tuyên truyền. Toàn ngành đặc biệt quan tâm tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo, triển khai các hoạt động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thông tin xấu độc. Tập trung phối hợp với các cơ quan chức năng ngăn chặn, xử lý, gỡ bỏ các tin giả, thông tin sai sự thật, xấu độc trên mạng xã hội, xử lý các nội dung liên quan đến vụ việc đăng tải thông tin giả mạo, thông tin trang mạng xúc phạm, xấu, độc, sai sự thật. Đồng thời, mở rộng, nâng cao chất lượng hoạt động của các trang, nhóm cộng đồng, tổ chức thành công các đợt học tập trực tuyến với sự tham gia của toàn thể cán bộ, đảng viên trong toàn huyện. Qua đó, tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn huyện, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của huyện và các địa phương trong huyện.Trong những qua, nhiều tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc, đóng góp quan trọng vào công tác tuyên giáo đã được Huyện ủy Bù Gia Mập khen thưởng)
Nhìn lại chặng đường vẻ vang 91 năm qua (1/8/1930 - 1/8/2021), chúng ta vô cùng tự hào dù ở bất kỳ giai đoạn nào, trong bất cứ hoàn cảnh nào, đội ngũ những người làm công tác tuyên giáo của Đảng đều nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trước Đảng, đất nước và nhân dân, xứng đáng với sự tin cậy của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Vượt lên giữa thách thức, nhất là ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, giữa bộn bề những khó khăn của 1 huyện biên giới, miền núi, ngành Tuyên giáo huyện nhà đã không ngừng đổi mới, từng bước nâng cao chất lượng, góp phần quan trọng vào thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của huyện Bù Gia Mập./.

Tác giả bài viết: Trà Giang

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 4 đánh giá

Xếp hạng: 1.3 - 4 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây