hien ke
sn bac

Đảng viên vi phạm giảm nhờ tăng cường kiểm tra, giám sát

Thứ hai - 12/06/2017 15:57 933 0
BP - Đảng bộ huyện Bù Gia Mập hiện có 1.457 đảng viên, sinh hoạt tại 50 tổ chức cơ sở đảng. Dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, những năm qua đội ngũ cán bộ, công - viên chức, lao động là đảng viên đã góp phần quan trọng vào thành tựu chung của huyện. Và trong thành tựu chung đó, không thể không nhắc đến vai trò của một lĩnh vực đặc biệt là kiểm tra Đảng. Nhờ tăng cường kiểm tra, giám sát, thực hiện nghiêm kỷ luật Đảng đã góp phần làm trong sạch đội ngũ, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng trong toàn Đảng bộ huyện.
 Năm 2016 và 2017 diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng. Để đội ngũ cán bộ, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, cấp ủy và ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp của huyện Bù Gia Mập đã tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, nhất là kiểm tra đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; tập trung giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo phục vụ công tác bầu cử; lựa chọn đối tượng, lựa chọn nội dung kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm sát tình hình thực tế địa phương; chủ động nắm chắc tình hình tổ chức đảng và đảng viên, nhất là những nơi có biểu hiện mất đoàn kết, có biểu hiện sai phạm, có vấn đề phức tạp mới nảy sinh, không để tồn đọng đơn thư khiếu nại kéo dài...

TĂNG CƯỜNG GIÁM SÁT ĐẢNG VIÊN VÀ TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG

Trong năm 2016 và quý 1/2017, cấp ủy các cấp, UBKT Huyện ủy và cơ sở đã giám sát thường xuyên 315 lượt tổ chức đảng; giám sát chuyên đề đối với 12 tổ chức đảng về việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020; việc chấp hành kỷ luật của tổ chức đảng và đảng viên; giữ gìn đoàn kết nội bộ; quản lý, giáo dục, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng của người đảng viên; việc quán triệt và chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách và quy chế làm việc của cấp ủy; việc bảo đảm quyền của đảng viên; giám sát việc triển khai tổ chức bầu cử HĐND các cấp. Qua giám sát, cấp ủy và UBKT các cấp đã chỉ ra những mặt còn hạn chế, khuyết điểm trong quá trình tổ chức thực hiện và nêu lên giải pháp khắc phục.

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Bù Gia Mập khóa XI, nhiệm kỳ 2015-2020 ra mắt đại hội - Ảnh: T. Thủy

Đối với nhiệm vụ giám sát đảng viên, trong năm 2016 và quý 1/2017, cấp ủy các cấp, UBKTHuyện ủy và cơ sở đã giám sát thường xuyên 1.768 lượt đảng viên; giám sát chuyên đề đối với 5 đảng viên, trong đó có 3 đồng chí Huyện ủy viên. Nội dung giám sát là việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; việc giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống và giữ mối liên hệ với tổ chức đảng nơi cư trú; kết quả rèn luyện, tu dưỡng của cá nhân và trách nhiệm vận động cán bộ, đảng viên học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI); việc thực hiện Quy định số 47 về những điều đảng viên không được làm. Qua giám sát đã giúp cấp ủy kịp thời đánh giá những ưu điểm cần phát huy, đồng thời chỉ ra mặt hạn chế cần khắc phục đối với từng đảng viên được giám sát.

TĂNG CƯỜNG THỰC HIỆN CÔNG TÁC KIỂM TRA VÀ GIẢI QUYẾT ĐƠN THƯ

Trong năm 2016 và quý 1/2017, Huyện ủy, UBKT Huyện ủy đã thành lập 6 đoàn kiểm tra đối với 10 tổ chức cơ sở đảng. Nội dung là kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, việc xây dựng nông thôn mới; kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 09, ngày 29-4-2011 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác dân vận chính quyền; kiểm tra việc chấp hành các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương về công tác phòng chống tham ô, tham nhũng, lãng phí trong đầu tư xây dựng cơ bản; kiểm tra việc thực hiện công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước; kiểm tra thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng đối với 2 tổ chức đảng; kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 1 tổ chức đảng và 3 đảng viên. Qua kiểm tra, Ban Thường vụ Huyện ủy,UBKT Huyện ủy cũng đã chỉ ra một số hạn chế, sai sót trong quá trình thực hiện nhiệm vụ và đề nghị chấn chỉnh, khắc phục sai sót.

Trong năm 2016 và quý 1/2017, Huyện ủy, UBKT Huyện ủy nhận được 16 đơn thư, chuyển các cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý 9 đơn, trong đó có 1 đơn khiếu nại. Ban chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy đã giải quyết 4 đơn tố cáo, trong đó 3 đơn đã giải quyết xong, 1 đơn đang giải quyết, 3 đơn UBKT Huyện ủy đang nắm tình hình.

THI HÀNH NGHIÊM KỶ LUẬT ĐẢNG

Trong năm 2016, cấp ủy các cấp và UBKT Huyện ủy đã thi hành kỷ luật 12 đảng viên, trong đó khiển trách 9, cảnh cáo 2, cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với 1 đảng viên. Quý 1/2017 đang xem xét 3 trường hợp vi phạm kỷ luật Đảng. Như vậy, so với năm 2015 số trường hợp vi phạm và vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật đều giảm.

Việc giảm số đảng viên vi phạm và giảm cả số vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật là do hằng năm Huyện ủy và UBKT Huyện ủy xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát rất sát với thực tế địa phương. Trong thời gian qua, các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ, Ban chấp hành đều thường xuyên kiểm tra, giám sát ở cơ sở mình phụ trách để nắm bắt tình hình, nhất là những vấn đề nổi cộm, mới phát sinh để định hướng, nhắc nhở cơ sở chấn chỉnh, khắc phục. Công tác kiểm tra, giám sát thời gian qua có trọng tâm, trọng điểm, đi sâu vào những vấn đề nhạy cảm như đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý đất đai... nên đã hạn chế vi phạm.

Đồng chí LÊ THỊ TUYẾT, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Bù Gia Mập.

Nội dung các vi phạm của đảng viên bị kỷ luật gồm vi phạm trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao; vi phạm chính sách dân số, trong đó có 5 trường hợp sinh con thứ 3, 1 trường hợp sinh con thứ 4 và 5 trường hợp không hoàn thành nhiệm vụ. Ngoài ra,UBKT Huyện ủy đã đình chỉ sinh hoạt Đảng đối với 1 đảng viên.

Đồng chí Lê Thị Tuyết, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Bù Gia Mập cho rằng việc tăng cường kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng không chỉ góp phần củng cố kỷ cương, kỷ luật của Đảng, làm trong sạch Đảng mà đôi khi còn giải oan cho một số trường hợp. Và đồng chí nêu một trường hợp cụ thể: Trong năm 2016, UBKT Huyện ủy nhận đơn thư tố cáo đồng chí Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Phước Minh với 18 nội dung tố cáo. Với vị trí của đồng chí này, nếu không tiến hành kiểm tra và có kết luận nhanh thì không chỉ ảnh hưởng đến uy tín của cá nhân đồng chí bị tố cáo mà còn ảnh hưởng đến cả tập thể ban lãnh đạo xã và ảnh hưởng lớn đến quá trình lãnh đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền xã. Vì vậy, UBKT Huyện ủy đã rốt ráo vào việc nhưng rất cẩn trọng xác minh từng nội dung tố cáo. Kết quả chỉ có 1 nội dung tố cáo đúng, 2 nội dung chưa có cơ sở kết luận, 6 nội dung có đúng có sai và 9 nội dung tố cáo sai. Trên cơ sở đó, UBKT Huyện ủy đã kịp thời nhắc nhở đảng viên chấn chỉnh, sửa chữa vi phạm.


 
  Theo www.baobinhphuoc.com.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 3 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 1.5 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây