Chuyển biến tích cực sau 3 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị ở huyện Bù Gia Mập – Bình Phước.

Thứ năm - 22/05/2014 14:33 8.768 0

Chuyển biến tích cực sau 3 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW  của Bộ Chính trị ở huyện Bù Gia Mập – Bình Phước.

        Hiện nay, Đảng bộ huyện Bù Gia Mập có 58 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, trong đó có 20 đảng bộ và 38 chi bộ cơ sở, 275 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở với tổng số 2.642 đảng viên. Cùng với  xây dựng hệ thống chính trị, Đảng bộ huyện luôn quan tâm chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Đồng chí Trần Văn Xuân – UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy chia sẻ: Việc học tập và làm theo tấm gương của Bác trong 3 năm qua đã tạo được sự chuyển biến sâu sắc từ nhận thức, lập trường tư tưởng đến hành động của các cấp ủy đảng và mỗi cán bộ, đảng viên. Thể hiện rõ nét là các cấp ủy đảng đã đưa nội dung chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào các kỳ sinh hoạt định kỳ, trở thành một nội dung sinh hoạt thường xuyên của chi bộ, mỗi cán bộ, đảng viên tự giác xây dựng các chuẩn mực đạo đức phù hợp với bản thân để rèn luyện, phấn đấu thực hiện.

 

Gặp gỡ, giao lưu với các điển hình tiên tiến tại Hội nghị
biểu dương việc thực hiện Chị thị 03 cấp huyện

Nhận thức rõ vài trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đối với các cơ quan, đơn vị trực thuộc trong việc đẩy mạnh học tập và làm theo gương Bác, các cấp ủy, chi bộ đã thường xuyên nghiên cứu, quán triệt và có sự chỉ đạo kịp thời các tổ chức, cơ quan, đơn vị trực thuộc tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, thiết thực, bám sát chức năng, nhiệm vụ của tổ chức, đơn vị mình. Chẳng hạn trong việc chỉ đạo xây dựng chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của từng đơn vị, chi bộ đã hướng dẫn các đơn vị tự nghiên cứu xây dựng chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của ngành, đơn vị, tổ chức mình nhằm xây dựng được bộ chuẩn mực phù hợp với đặc thù và chức năng, nhiệm vụ từng đơn vị để thuận lợi trong triển khai thực hiện và đánh giá tránh sự chồng chéo, hình thức, thực hiện không hiệu quả.

Cấp uỷ huyện và cơ sở nhận thức sâu sắc hơn và coi đây vừa là trách nhiệm của cấp uỷ đảng, vừa là nhiệm vụ thường xuyên, trọng tâm xuyên suốt nhằm góp phần xây dựng đảng bộ, chi bộ ngày càng trong sạch vững mạnh. Vì vậy, các cấp ủy, chi bộ đã gắn việc xây dựng chuẩn mực đạo đức theo tấm gương đạo đức của Hồ Chí Minh bám sát nội dung chuyên đề của từng năm và lồng ghép nội dung thực hiện vào sinh hoạt định kỳ chi bộ qua đó có sự nhận xét, đánh giá mức độ thực hiện của từng cá nhân, làm căn cứ để đánh giá, xếp loại đảng viên hàng năm. Bên cạnh đó, nhiều cấp ủy còn nghiên cứu, sưu tầm những nội dung phù hợp với chủ đề từng tháng của chi bộ để triển khai trong cuộc họp chi bộ định kỳ như: Chi bộ cơ quan thuộc Đảng bộ xã Phước Tân, Chi bộ Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện, Chi bộ Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện thực hiện phân công cho đảng viên trong chi bộ sưu tầm và tự thể hiện những bài viết, mẩu chuyện về Bác trong các cuộc họp chi bộ qua đó rút ra bài học để mọi người học tập, làm theo.

Từ nhận thức sang hành động của cán bộ, đảng viên đã có sự chuyển biến rõ rệt; tinh thần trách nhiệm, tính gương mẫu, tự giác, trách nhiệm với công việc được nâng lên; tinh thần đóng góp ý kiến tự phê bình và phê bình cũng thẳng thắn hơn, tính xây dựng cao hơn; thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ, đảng viên có nhiều chuyển biến tích cực, thể hiện: Trong ngành ngân hàng huyện thái độ giao tiếp, phục vụ khách hàng của cán bộ, nhân viên luôn vui vẻ, niềm nở, tận tình, không gây phiền hà cho khách hàng khi đến liên hệ công việc; thời gian xử lý, giải quyết công việc được thực hiện nhanh chóng, theo thứ tự; tinh thần tự giác làm việc của cán bộ, nhân viên được nâng cao, trình độ chuyên môn được phát huy; không có tình trạng tham ô, hối lộ, tiêu cực trong thực thi công việc. Cán bộ, công chức huyện thực hiện tiết kiệm điện, mực, giấy in, tắt các thiết bị điện khi không sử dụng, in thử bằng giấy một mặt hoặc chuyển văn bản qua đường mạng nội bộ làm giảm ngắn thời gian và tiết kiệm giấy mực. Khi thực thi công vụ luôn giữ thái độ đúng mực, khiêm tốn, hướng dẫn tận tình cho cơ sở khi liên hệ công việc. Chi bộ phòng Tài chính – Kế hoạch huyện thực hiện đơn giản hóa thủ tục, không gây phiền hà, sách nhiễu nhân dân; trong quyết toán xây dựng cơ bản, chỉ thực hiện quyết toán theo thực tế thi công công trình. UBND xã Bù Nho tổ chức chào cờ hàng tuần, xây dựng quy chế văn hóa công sở nhằm phát huy tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý thức tinh thần trách nhiệm, tính chủ động, sáng tạo trong đội ngũ cán bộ, đảng viên; Công an huyện có quy định về cải cách thủ tục hành chính nhằm giảm thời gian giải quyết các thủ tục hành chính cho người dân, cụ thể: rút ngắn thời hạn cấp giấy CMND từ 15 ngày xuống còn 10 ngày làm việc; cấp lại sổ đăng ký HKTT được rút ngắn từ 05 ngày làm việc xuống còn 03 ngày làm việc; Đăng ký tạm trú được rút ngắn từ 02 ngày xuống còn 01 ngày làm việc; Đăng ký xe mô tô kể cả thời gian tiếp nhận hồ sơ đến khi trả biển kiểm soát là 02 ngày làm việc…

Đến nay, 100% các chi, đảng bộ trực thuộc đã triển khai xây dựng và thực hiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, trong đó hầu hết các đơn vị đã xây dựng được chuẩn mực đạo đức với tiêu chí ngắn gọn, dễ nhớ, phù hợp với đặc thù công việc. Bên cạnh đó vẫn còn một số đơn vị, cấp ủy xây dựng chuẩn mực đạo đức của đơn vị còn dài dòng, chưa bám sát với đặc thù của địa phương, ngành nên trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện đạt hiệu quả chưa cao.

Gắn việc học và làm theo Bác với giải quyết những vấn đề bức xúc của địa phương

Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh luôn gắn với nhiệm vụ thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và được các cấp ủy đảng trên địa bàn huyện chủ động gắn sát với tình hình thực hiện nhiệm vụ, những khó khăn, bức xúc, những vấn đề nổi cộm tại đơn vị, địa phương mình. Các đồng chí cán bộ chủ chốt của ngành, địa phương đã quan tâm, nắm rõ và đưa những vấn đề còn tồn đọng, bức xúc, nổi cộm của địa phương, đơn vị vào nhiệm vụ chính trị thường xuyên qua đó có trách nhiệm đôn đốc, giải quyết tránh để xảy ra điểm nóng và vụ việc phức tạp, cụ thể như: Xã Bình Thắng gắn việc học tập và làm theo Bác với chỉ đạo giải quyết dứt điểm về các đơn thư khiếu nại, khiếu kiện về các vấn đề có liên quan tới quyền lợi của nhân dân, không để tình trạng khiếu kiện đông người, lâu dài, vượt cấp như việc tranh chấp của 12 hộ dân thôn 7 về việc đền bù ngập lụt. Xã Bù Nho gắn nhiệm vụ chính trị với các vấn đề liên quan đến cấp sổ chứng nhận quyền sử dụng đất ở Khu tổ 6 Tân Phú, hiện UBND đã hoàn thiện thủ tục đề nghị UBND huyện xem xét, giải quyết; việc quản lý quỹ đất công ở Bàu Lách và khu đất Lò Gạch UBND xã bước đầu đã gặp gỡ, thống nhất với các hộ gia đình trong việc tiến hành thủ tục hợp đồng thuê theo quy định; các vấn đề liên quan đến Trung tâm Thương mại Bù Nho căn cứ vào kết luận của các cơ quan chức năng và của UBND tỉnh, Đảng ủy xã đã chỉ đạo bằng văn bản, đến nay UBND xã đang thực hiện, có tổ chức kiểm điểm trách nhiệm của cá nhân theo đúng quyết định, tuy nhiên có những tình tiết mới phát sinh, hoặc có những đòi hỏi quá đáng từ những người tham gia khiếu kiện nên đến nay vẫn còn tình trạng kiến nghị, khiếu kiện kéo dài. Xã Long Bình gắn với một số vụ việc tồn đọng như: công tác xử lý rác thải, bảo vệ môi trường, bảo vệ sức khỏe cho nhân tồn đọng nhiều năm, đến nay đã tập trung giải quyết có hiệu quả. Địa phương làm việc với Nông trường 3 Công ty trách nhiệm MTV cao su Phú Riềng tạo điều kiện cho sử dụng hố đất trên lô cao su làm nơi chứa rác thải sinh hoạt, đồng thời tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân đăng ký, nộp tiền thuê người chở đổ rác tập trung được 20 hộ dân ở các trục đường chính đăng ký thực hiện nên bước đầu có hiệu quả, giảm số lượng rác thải ra các trục đường… ngoài ra còn phát động phong trào mỗi hộ có một hố xử lý rác thải tại hộ gia đình, được trên 60% hộ dân hướng ứng tích cực. Trường THPT Phú Riềng năm 2013 có một số dư luận không tốt về vấn đề đạo đức, lối sống của một giáo viên và học sinh. Sau khi nghe thông tin Chi bộ đã phối hợp với Ban Giám hiệu nhà trường tiến hành thành lập tổ kiểm tra, xác minh vụ việc nhằm làm rõ những vấn đề mà dư luận đang quan tâm. Qua kiểm tra, xác minh đã kết luận đó chỉ là tin đồn bịa đặt của một số phần tử với dụng ý xấu nhằm hạ uy tín của cán bộ, giáo viên và tập thể nhà trường. Tuy nhiên qua vụ việc chi bộ nhà trường cũng đã rút ra bài học và cần nâng cao cảnh giác với mọi âm mưu, thủ đoạn của các phần tử xấu lợi dụng các trang mạng xã hội nhằm bôi nhọ tư cách, phẩm chất và đạo đức cán bộ.

Xuất hiện nhiều tấm gương điển hình trên các lĩnh vực

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận hưởng ứng của các tầng lớp nhân dân đã thúc đẩy việc làm theo gương Bác trong cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn huyện ngày một thường xuyên, cụ thể và thiết thực. Từ đó ngày càng có nhiều tấm gương tập thể, cá nhân điển hình trong phong trào học tập và làm theo gương Bác trên nhiều lĩnh vực như:

Chi bộ Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện thực hiện tiết kiệm điện, mực, giấy in, tắt các thiết bị điện khi không sử dụng, in thử bằng giấy một mặt. Trong đăng ký kinh doanh thực hiện đơn giản hóa thủ tục, không gây phiền hà, sách nhiễu nhân dân; trong quyết toán xây dựng cơ bản, chỉ thực hiện quyết toán theo thực tế thi công công trình, đặc biệt là phong trào thực hiện tiết kiệm trong chi tiêu cá nhân, chi tiêu của chi bộ, hàng tháng mỗi đảng viên trong chi bộ tự nguyện đóng góp gây quỹ tặng học sinh nghèo hiếu học. Kết quả trong năm 2013 chi bộ đã đóng góp và tiết kiệm được 6 triệu đồng ửng hộ cho học sinh nghèo vượt khó tại 05 trường tiểu học trên địa bàn huyện. Chi bộ Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện lồng ghép triển khai trong kỳ sinh hoạt chi bộ hàng tháng, mỗi tháng phân công cho một đồng chí đảng viên trong chi bộ chọn một chủ đề, mẩu chuyện và xây dựng thành chuyên đề để triển khai, qua đó rút ra bài học để các đảng viên trong chi bộ thấm nhuần việc học tập và làm theo Bác. Cụ thể từ tháng 5/2012 đến nay chi bộ Phòng Kinh tế -Hạ Tầng đã triển khai được những mẩu chuyện: “Bác Hồ tăng gia trồng rau”; “Bác Hồ bỏ thuốc lá”; “nước nóng, nước nguội”; “cùng Bác qua suối”; “Tài sản của dân sao tìm cách đút túi”...

Đoàn trường THPT Phú Riềng triển khai sôi nổi các phong trào như: tiếp tục các công trình thanh niên, áo ấm tặng bạn, ngày chủ nhật xanh,… một trong những nội dung chủ yếu của Đoàn trường là hàng năm mỗi chi đoàn sẽ đăng ký một chủ đề cụ thể để làm theo Bác, trong đó các bạn đoàn viên trong chi đoàn sẽ tiến hành chọn và đăng ký việc làm cụ thể cho mình và được đưa ra cuộc họp chi đoàn góp ý, hàng tháng, quý có họp đánh giá, nhận xét mức độ hoàn thành của mỗi đoàn viên, bạn nào hoàn thành tốt sẽ được tuyên dương, động viên kịp thời và đó được xem là một tiêu chí để phân loại, đánh giá đoàn viên cuối năm.

Hội Cựu Chiến binh xã Long Bình với phong trào tương thân tương ái, chung tay đóng góp xây dựng 01 căn nhà đồng đội trị giá 30 triệu; gây quỹ giúp nhau 824 triệu cho 84 HV vay phát triển kinh tế gia đình, giúp 3 HV 10 kg gạo hàng tháng  tổng 360 kg gạo, giúp 3 triệu đồng tiền mặt; và công tác khuyến học, khuyến tài tống số tiền 5 triệu đồng. Hội Cựu Chiến binh xã Bù Nho với mô hình ông kể cháu nghe duy trì và hoạt động có hiệu quả, trong năm câu lạc bộ đã thực hiện được 5 buổi nói chuyện truyền thống và kể chuyện về Bác cho 415 đoàn viên, thanh niên và các cháu học sinh tham gia.

          Chi bộ Thôn 1 xã Long Bình thực hiện phong trào vận động nhân dân chung tay xây dựng nông thôn mới, làm tuyến đường nhựa trị giá 1tỷ 200 triệu đồng, trong đó vận động nhân dân đóng góp 500 triệu, tuy bước đầu có nhiều khó khăn vất vả nhưng cán bộ và nhân dân đã và đang từng bước thực hiện có hiệu quả công trình đã hoàn thành đưa vào sử dụng. Chi bộ thôn Tân Hưng xã Bù Nho xây dựng địa bàn không có tội phạm, điểm sáng về tuyên truyền pháp luật và ngày hội về đóng góp ngân sách được nhân dân đồng tình hưởng ứng. Chi bộ thôn 6 xã Long Bình năm năm liền đạt khu dân cư văn hóa, đặc biệt công tác tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện pháp lệnh dân số, là một thôn có tỷ lệ dân tộc thiểu số chiếm trên 50% dân tộc, nhưng nhiều năm liền không có người sinh con thứ 3 trở lên, 3 năm liền thôn 6 được thưởng theo quyết định 60 của UBND tỉnh Bình Phước về thực hiện khu dân cư toàn diện và khu dân cư duy nhất của xã đạt KDC văn hóa. Là thôn làm tốt phong trào vận động nhân dân sửa chửa khắc phục đường giao thông NT với số tiền đóng góp hàng trăm triệu đồng.

          Cùng với những mô hình của các tập thể là các cá nhân tiêu biểu như: Đồng chí Cao Minh Thuận – Phó Bí thư Huyện ủy thực hiện tiết kiệm chi tiêu cá nhân bằng phương pháp nuôi heo đất, mỗi ngày đồng chí bỏ vào heo ít nhất 5 nghìn đồng và cuối năm lấy số tiền tiết kiệm được gửi qua Ban Thường vụ Huyện đoàn để giúp đỡ cho các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện. Kết quả năm 2013 đồng chí đã tiết kiệm được hơn 1 triệu đồng giúp đỡ các em vượt qua khó khăn. Ông Võ Thanh Phương Thôn 4 xã Long Bình khắc phục đường hố nước chảy sói mòn tránh nguy hiểm cho người qua lại, trong khi chờ cấp có thẩm quyền thì cá nhân ông đã mua vật liệu vả bỏ công lao động khắc phục để nhân dân đi lại dễ dàng hơn. Gia đình Ông Bùi Huy Minh thôn 10 xã Long Bình hiến 564 m2 đất để xây dựng phòng học cho các cháu mẫu giáo ở thôn vùng sâu xa trung tâm xã được đi học. Ngoài ra còn nhiều mô hình mới, cách làm hay của những tập thể và cá nhân thuộc mọi lĩnh vực trên địa bàn huyện đang phấn đấu thực hiện làm theo gương Bác.

Những kết quả đạt được hôm nay là sự nỗ lực, quyết tâm cao của cấp ủy, chính quyền và nhân dân trên địa bàn huyện. Chuyển biến tích cực từ việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy kinh tế - xã hội huyện Bù Gia Mập ngày càng phát triển. 

Lưu Phúc               
Ban Tuyên giáo Huyện ủy BGM

Tổng số điểm của bài viết là: 3 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 1.5 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây