Văn phòng HĐND-UBND huyện
  • Điện thoại cơ quan: 0271 3727667

Vị trí
1. Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện (sau đây gọi
tắt là Văn phòng) là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện; bộ máy
tham mưu, giúp việc, phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân
dân, Chủ tịch HĐND và Chủ tịch UBND huyện. Chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ
chức, vị trí việc làm, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức và công tác
của UBND huyện, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên
môn, nghiệp vụ của Văn phòng UBND tỉnh, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội
và Hội đồng nhân dân tỉnh.
2. Văn phòng có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được dự toán kinh
phí để hoạt động và mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước theo quy định
Chức năng
1. Văn phòng có chức năng tham mưu tổng hợp cho Hội đồng nhân dân
và Ủy ban nhân dân huyện về: Hoạt động của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân
dân; tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân về chỉ đạo, điều hành của Chủ
tịch Ủy ban nhân dân; kiểm soát thủ tục hành chính; cung cấp thông tin phục vụ
quản lý và hoạt động của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và các cơ quan
nhà nước ở địa phương; bảo đảm cơ sở vật chất, kỹ thuật cho hoạt động của Hội
đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân; trực tiếp quản lý và chỉ đạo hoạt động của
Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông;
quản lý công tác văn thư, lưu trữ và công tác quản trị nội bộ của Văn phòng.
2. Văn phòng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức
năng quản lý nhà nước về công tác ngoại vụ, biên giới và quản lý nhà nước về
ngành, lĩnh vực y tế
 

Chánh Văn phòng Lê Tất Đạt Lê Tất Đạt
Trình độ chuyên môn
Điện thoại cơ quan 02713 727677
Địa chỉ email datlt.hbgm@binhphuoc.gov.vn
Địa chỉ nhà riêng

Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Văn Tuấn Nguyễn Văn Tuấn
Trình độ chuyên môn Cử nhân Hành chính
Điện thoại cơ quan (02713) 727677
Địa chỉ email nguyenvantuan.hbgm@binhphuoc.gov.vn
Địa chỉ nhà riêng

Phó Chánh Văn phòng Vũ Văn Kết Vũ Văn Kết
Trình độ chuyên môn
Điện thoại cơ quan
Địa chỉ email
Địa chỉ nhà riêng

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây