Chế độ - Chính sách

Đẩy mạnh các giải pháp nâng tỷ lệ tham gia bảo hiểm Y tế cho nhân dân

Đẩy mạnh các giải pháp nâng tỷ lệ tham gia bảo hiểm Y tế cho nhân dân

 •   31/05/2022 02:33:00 PM
 •   Đã xem: 126
 •   Phản hồi: 0
Năm 2022 huyện Bù Gia Mập được giao chỉ tiêu cấp 80.950 thẻ bảo hiểm Y tế đạt tỷ lệ 95,5% dân số tham gia. Tuy nhiên, đến hết tháng 4/2022 tổng số thẻ BHYT đã cấp trên địa bàn huyện chỉ đạt 66.914 người. Do đó, nhằm đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu độ bao phủ BHYT toàn dân năm 2022, hỗ trợ, nâng cao chất lượng đời sống cho nhân dân, giảm bớt gánh nặng khi có tai nạn ốm, đau xảy ra, UBND huyện tiếp tục triển khai các giải pháp đồng bộ, trọng tâm như:
NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI TRIỂN KHAI CHO VAY ĐỐI VỚI CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON, TIỂU HỌC NGOÀI CÔNG LẬP BỊ ẢNH HƯỞNG BỞI ĐẠI DỊCH COVID-19

NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI TRIỂN KHAI CHO VAY ĐỐI VỚI CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON, TIỂU HỌC NGOÀI CÔNG LẬP BỊ ẢNH HƯỞNG BỞI ĐẠI DỊCH COVID-19

 •   17/05/2022 04:22:00 PM
 •   Đã xem: 165
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Quyết định số 11/2022/QĐ-TTg ngày 27/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với cơ sở giáo dục mầm mon, tiểu học ngoài công lập bị ảnh hưởng bởi đại Dịch Covid-19.
Bù Gia Mập thực hiện tốt chính sách định cư cho nhân dân

Bù Gia Mập thực hiện tốt chính sách định cư cho nhân dân

 •   16/05/2022 10:09:00 AM
 •   Đã xem: 129
 •   Phản hồi: 0
Bù Gia Mập với đặc thù là huyện miền núi, biên giới trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm hơn 36%, về điều kiện kinh tế xã hội còn rất nhiều khó khăn, kết cấu hạ tầng kỹ thuật còn hạn chế, tỷ lệ hộ nghèo cao.
Hội Nông dân huyện thực hiện tốt công tác ủy thác vay vốn với Ngân hàng chính sách xã hội huyện

Hội Nông dân huyện thực hiện tốt công tác ủy thác vay vốn với Ngân hàng chính sách xã hội huyện

 •   25/04/2022 10:39:00 AM
 •   Đã xem: 316
 •   Phản hồi: 0
Là một trong bốn tổ chức Chính trị - Xã hội (CT-XH) nhận ủy thác nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn huyện.
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG ỦY THÁC NGUỒN VỐN TÍN DỤNG CHÍNH SÁCH TRONG 3 THÁNG ĐẦU NĂM 2022 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BÙ GIA MẬP

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG ỦY THÁC NGUỒN VỐN TÍN DỤNG CHÍNH SÁCH TRONG 3 THÁNG ĐẦU NĂM 2022 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BÙ GIA MẬP

 •   08/04/2022 03:13:00 PM
 •   Đã xem: 270
 •   Phản hồi: 0
Ngày 07/04/2022 Phòng giao dịch NHCSXH huyện Bù Gia Mập phối hợp với 4 hội đoàn thể cấp huyện tổ chức họp giao ban định kỳ nhằm tổng kết, đánh giá kết quả hoạt động ủy thác quý I và đưa ra phương hướng nhiệm vụ thực hiện trong quý II năm 2022
Ngân hàng Chính sách xã hội hỗ trợ cho vay học sinh, sinh viên vay vốn mua thiết bị học trực tuyến 10 triệu đồng/ học sinh

Ngân hàng Chính sách xã hội hỗ trợ cho vay học sinh, sinh viên vay vốn mua thiết bị học trực tuyến 10 triệu đồng/ học sinh

 •   05/04/2022 02:07:00 PM
 •   Đã xem: 193
 •   Phản hồi: 0
Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký Quyết định số 09/2022/QĐ-TTg ngày 04/04/2022 về tín dụng đối với học sinh sinh viên (HSSV) có hoàn cảnh khó khăn để mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến.
Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện triển khai tới khách hàng kênh thông tin của NHCSXH trên nền tảng ứng dụng Zalo.

Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện triển khai tới khách hàng kênh thông tin của NHCSXH trên nền tảng ứng dụng Zalo.

 •   01/04/2022 10:47:00 AM
 •   Đã xem: 96
 •   Phản hồi: 0
Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) được thành lập để thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác, là một trong những công cụ đòn bẩy kinh tế của Nhà nước nhằm giúp hộ nghèo và các đối tượng chính sách có điều kiện tiếp cận vốn tín dụng ưu đãi để phát triển sản xuất, tạo việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện điều kiện sống, vươn lên thoát nghèo, góp phần thực hiện chính sách phát triển kinh tế gắn liền với giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội, vì mục tiêu dân giàu – nước mạnh, xã hội công bằng – dân chủ - văn minh.
Ngân hàng Chính sách xã hội tăng mức cho vay học sinh, sinh viên lên 4 triệu đồng/tháng

Ngân hàng Chính sách xã hội tăng mức cho vay học sinh, sinh viên lên 4 triệu đồng/tháng

 •   01/04/2022 10:30:00 AM
 •   Đã xem: 77
 •   Phản hồi: 0
Ngày 23/03/2022 Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã ký Quyết định số 05/2022/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh sinh viên (HSSV). Theo đó, mức cho vay tối đa là 4 triệu đồng/tháng/HSSV kể từ ngày 19/5/2022. Như vậy, so với mức cũ đã áp dụng từ 1/12/2019 thì mức cho vay tối đa đối với HSSV tăng thêm 1,5 triệu đồng/tháng/HSSV.
NHCSXH huyện triển khai thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính Phủ

NHCSXH huyện triển khai thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính Phủ

 •   02/03/2022 02:02:00 PM
 •   Đã xem: 296
 •   Phản hồi: 0
Căn cứ Nghị quyết số 11/NQ-CPngày 30/01/2022 của Chính Phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội
Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện phối hợp với chính quyền địa phương và các tổ chức Chính trị - xã hội (CT-XH) thực hiện đối chiếu nợ năm 2021 trên địa bàn huyện

Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện phối hợp với chính quyền địa phương và các tổ chức Chính trị - xã hội (CT-XH) thực hiện đối chiếu nợ năm 2021 trên địa bàn huyện

 •   31/12/2021 03:22:00 PM
 •   Đã xem: 422
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Văn bản số 10726/NHCS-QLN ngày 19/11/2021 của Tổng Giám đốc NHCSXH về việc triển khai thực hiện đối chiếu, phân loại nợ của khách hàng năm 2021; Văn bản số 37/BĐD-NHCS ngày 14/12/2021 của Chủ tịch UBND huyện – Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện về việc triển khai đối chiếu, phân loại nợ của khách hàng vay vốn tại NHCSXH năm 2021;
Giảm 10% lãi suất cho vay các chương trình tín dụng chính sách tại Ngân hàng Chính sách xã hội.

Giảm 10% lãi suất cho vay các chương trình tín dụng chính sách tại Ngân hàng Chính sách xã hội.

 •   02/12/2021 10:49:00 AM
 •   Đã xem: 413
 •   Phản hồi: 0
Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký Quyết định 1990/QĐ-TTg về việc giảm lãi suất cho vay các chương trình tín dụng chính sách tại Ngân hàng Chính sách xã hội(NHCSXH). Theo đó, giảm 10% so với lãi suất cho vay các chương trình tín dụng chính sách tại Ngân hàng Chính sách xã hội do Thủ tướng Chính phủ quy định về lãi suất.
Ngân hàng Chính sách xã hội tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ ngoài ngành năm 2021

Ngân hàng Chính sách xã hội tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ ngoài ngành năm 2021

 •   08/11/2021 03:10:00 PM
 •   Đã xem: 531
 •   Phản hồi: 0
Nhằm trang bị, bồi dưỡng, cập nhật các kiến thức, kỹ năng cần thiết cho đội ngũ cán bộ ngoài ngành là Chủ tịch UBND cấp xã vàcán bộ tổ chức chính trị - xã hội cấp huyện. Ngày 02/11/2021, NHCSXH tỉnh tổ chức tập huấn nghiệp vụ choChủ tịch UBND cấp xã – là thành viên Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH cấp huyện và cán bộ tổ chức chính trị xã hội (CT-XH) nhận ủy thác cấp huyện năm 2021 theohình thức trực tuyến. Tham gia Hội nghị tập huấn có Ông Võ Trọng Hòa – Phó Giám đốc Chi nhánh NHCSXH tỉnh – chủ trì Hội nghị.
NHCSXH huyện triển khai thực hiện Quyết định số 62/QĐ-HĐQT về Quy định xử lý nợ bị rủi ro trong hệ thống NHCSXH.

NHCSXH huyện triển khai thực hiện Quyết định số 62/QĐ-HĐQT về Quy định xử lý nợ bị rủi ro trong hệ thống NHCSXH.

 •   02/11/2021 09:53:00 AM
 •   Đã xem: 494
 •   Phản hồi: 0
Căn cứ Quyết định số 08/2021/QĐ-TTg ngày 11/3/2021 của Thủ tướng Chính Phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế xử lý nợ bị rủi ro tại Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) ban hành kèm theo Quyết định số 50/2010/QĐ-TTg ngày 28/7/2010 của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, ngày 27/9/2021 Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) Việt Nam đã ký Quyết định số 62/QĐ-HĐQT về việc ban hành Quy định xử lý nợ bị rủi ro trong hệ thống NHCSXH
Ngân hàng Chính sách xã hội huyện: Tích cực giải ngân vốn tín dụng chính sách trong bối cảnh bình thường mới

Ngân hàng Chính sách xã hội huyện: Tích cực giải ngân vốn tín dụng chính sách trong bối cảnh bình thường mới

 •   02/11/2021 09:46:00 AM
 •   Đã xem: 275
 •   Phản hồi: 0
Vừa qua, sau hơn 3 tháng phải tạm dừng giao dịch do yêu cầu phòng chống dịch bệnh Covid 19, phiên giao dịch đảm bảo giãn cách diễn ra tại Trụ sở UBND xã Phú Văn của Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Bù Gia Mập đã tạo điều kiện cho người dân thuận lợi tiếp cận nguồn vốn chính sách nhằm tái đầu tư sản xuất, song song với thực hiện các giải pháp hạn chế lây lan dịch bệnh.
NGUỒN VỐN NGÂN HÀNG CSXH QUẢN LÝ TĂNG 12,74%

NGUỒN VỐN NGÂN HÀNG CSXH QUẢN LÝ TĂNG 12,74%

 •   22/10/2021 03:17:00 PM
 •   Đã xem: 851
 •   Phản hồi: 0
“Nguồn vốn mà Ngân hàng chính sách xã hội huyện Bù Gia Mập đang quản lý đã tăng gần 32 tỷ 600 triệu đồng, tỷ lệ 12,74% so với đầu năm, hoạt động phối hợp ủy thác với các hội đoàn thể được thực hiện ngày một hiệu quả, góp phần nâng cao hiệu quả vốn vay,..” là một trong những kết quả nổi bật được đưa ra tại cuộc họp Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) huyện Bù Gia Mập diễn ra sáng ngày 12/10/2021 do đồng chí Lê Quang Oanh – Phó bí thư – Chủ tịch UBND huyện – Trưởng Ban đại diện chủ trì.
Tạo điều kiện cho Học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vay vốn do ảnh hưởng của đại dịch Covid - 19

Tạo điều kiện cho Học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vay vốn do ảnh hưởng của đại dịch Covid - 19

 •   15/09/2021 12:00:00 AM
 •   Đã xem: 505
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Chỉ thị số 24/CT- TTg ngày 03 tháng 9 năm 2021 của Thủ tướng về việc đẩy mạnh triển khai các nhiệm vụ, giải pháp tổ chức dạy học an toàn, bảo đảm chương trình và mục tiêu chất lượng giáo dục, đào tạo ứng phó với đại dịch Covid – 19. Theo đó, giao cho Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tiếp tục triển khai chính sách tín dụng ưu đãi đối với học sinh sinh viên (HSSV).
NGÂN HÀNG VIETTINBANK TRAO 100 TRIỆU ĐỒNG HỖ TRỢ HỘ DÂN HUYỆN BÙ GIA MẬP KHÓ KHĂN

NGÂN HÀNG VIETTINBANK TRAO 100 TRIỆU ĐỒNG HỖ TRỢ HỘ DÂN HUYỆN BÙ GIA MẬP KHÓ KHĂN

 •   02/10/2021 04:06:00 PM
 •   Đã xem: 367
 •   Phản hồi: 0
Sáng 01/10/2021, Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam (VietinBank) đã trao tặng nguồn kinh phí ủng hộ công tác phòng dịch Covid 19 đến Uỷ ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam huyện Bù Gia Mập
BÙ GIA MẬP CÓ 1.190 NGƯỜI CAO TUỔI ĐƯỢC THĂM CHÚC MỪNG NHÂN QUỐC TẾ NGƯỜI CAO TUỔI

BÙ GIA MẬP CÓ 1.190 NGƯỜI CAO TUỔI ĐƯỢC THĂM CHÚC MỪNG NHÂN QUỐC TẾ NGƯỜI CAO TUỔI

 •   01/10/2021 03:58:00 PM
 •   Đã xem: 234
 •   Phản hồi: 0
Nhân kỷ niệm 30 năm ngày Quốc tế Người cao tuổi (01/10/1991 – 01/10/2021), sáng ngày 01/10/2021, Đoàn công tác của huyện Bù Gia Mập đã tổ chức thăm, chúc thọ đến các cụ người cao tuổi ngụ tại xã Phú Nghĩa.
An cư cho người di cư

An cư cho người di cư

 •   30/09/2021 09:02:00 AM
 •   Đã xem: 293
 •   Phản hồi: 0
rên địa bàn tỉnh Bình Phước có nhiều hộ dân từ nhiều nơi khác đến lập nghiệp, cuộc sống những ngày đầu hết sức khó khăn. Bằng nỗ lực vươn lên, cùng sự hỗ trợ của chính quyền địa phương, khi được cấp đất, cấp nhà, người dân đã ổn định cuộc sống.

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây