hien ke
sn bac
STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
151 TB 04/04/2021 THÔNG BÁO TUYỂ DỤNG LAO ĐỘNG
152 tb 30/03/2021 Thông báo đấu giá tài sản
153 TB 30/03/2021 Thông báo đấu giá tài sản
154 TB 30/03/2021 THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
155 TB 30/03/2021 THÔNG BÁO ĐẤU GIA TÀI SÀN
156 TB số 01/ TB- TNMT 23/03/2021 THÔNG BÁOV/v lựa chọn tổ chức thực hiện đấu giá tài sản Quyền sử dụng đấtcác lô đất thuộc khu dân cư xã Đức Hạnh, tại thôn Phước Sơn, xã Đức Hạnh, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước
157 TB số 02/ TB- TNMT 23/03/2021 THÔNG BÁO
V/v lựa chọn tổ chức thực hiện đấu giá tài sản Quyền sử dụng đất
15 lô đất chợ Đăk Ơ tại thôn Đăk Lim, xã Đăk Ơ, huyện Bù Gia Mập
158 TB số 03/ TB- TNMT 23/03/2021 THÔNG BÁO
V/v lựa chọn tổ chức thực hiện đấu giá tài sản Quyền sử dụng đấtKhu dân cư Phú Văn tại thôn 1, xã Phú Văn,huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước
159 TB số 04/ TB- TNMT 23/03/2021 THÔNG BÁO
V/v lựa chọn tổ chức thực hiện đấu giá tài sản Quyền sử dụng đất
Khu dân cư B11, B12 tại thôn Khắc Khoan, xã Phú Nghĩa,
huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước
160 TB số 01/ TC-KH 18/02/2021 THÔNG BÁO LỰA CHON ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
161 sồ :66/UBND-KGVX 02/02/2021 Thông báo tạm dừng các hoạt động thiết yếu để phòng , chống dịch bệnh Covid -19
162 THÔNG BÁO 01/02/2021 THÔNG BÁO LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 05.2021
163 TB29/TB-UBND 01/02/2021 Thông báo về việc treo cở tổ quốc và nghĩ Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021
164 Số 62/UBND -VX 31/01/2021 Cho học sinh nghĩ học tạm thời nghĩ học để phòng , chống covid -19
165 Kế hoạch số 02/KH- UBND 12/01/2021 KẾ HOẠCH TIẾP CÔNG DÂN VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO, KIẾN NGHỊ , PHẢN ÁNH TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN NĂM 2021
166 04/KH-BCĐ 25/12/2020 Ban chỉ đạo hiến máu tình nguyện huyện tổ chức vận động hiến máu tình nguyện năm 2021
167 TB149/TB-UBND 25/12/2020 Thông báo treo cở tổ quốc và nghĩ tết dương lịch năm 2021
168 QĐ số : 3278/QĐ-UBND 25/12/2020 Quyết định công bồ danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân và Uỷ banh nhân dân Tỉnh Bình Phước ban hành hết hiệu lực thi hành toàn bộ, và hết hiệu lực thi hành một phần đến hết ngày 20/12/2020
169 411/TB-UBND 15/12/2020 Niêm yết công khai việc nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài
170 Quyết định số 3150/QĐ-UBND 14/12/2020 Quyết đình công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa, sửa đổi, bổ sung và thay thế được tiếp nhận tại trung tâm phục vụ hành chính công , tại các trung tâm trực thuộc sỡ, tại các cơ sở y tế , UBND cấp huyện , xã thuộc thẩm quyền quản lý ngành y tế. BP
171 880/TB-NHCS 26/11/2020 Thực hiện Thông báo số 880/TB-NHCS ngày 25/11/2020 của Giám đốc chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Bình Phước về việc quy định lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đồngViệt Nam của tổ chức, cá nhân tại chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Bình Phước.
172 Số: 07 /TB-TNMT 03/11/2020 THÔNG BÁOV/v lựa chọn tổ chức thực hiện đấu giá tài sản Quyền sử dụng đấtKhu dân cư F17, F19 Khu I - Trung tâm hành chính huyệnxã Phú Nghĩa, huyện Bù Gia Mập
173 Số: 08 /TB-TNMT 03/11/2020 THÔNG BÁO
V/v lựa chọn tổ chức thực hiện đấu giá tài sản Quyền sử dụng đất
15 lô đất chợ Đăk Ơ tại thôn Đăk Lim, xã Đăk Ơ, huyện Bù Gia Mập
174 TB21/TB-NVLĐ-TBXH 26/10/2020 Thông báo về việc hổ trợ tuyển dụng lao động
175 TBsố: 170/ TB- VPBCH 26/10/2020 Bản tin cảnh báo mưa trên địa bàn tỉnh do ảnh hưởng cơn bảo số 9( MOLAVE)
176 Số: 127/TB-BINHPHUOC.APC 21/10/2020 THÔNG BÁO
ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
177 Dự thảo Văn kiện 20/10/2020 Thực hiện Kế hoạch số 05-KH/HU của Huyện ủy Bù Gia Mập về tổ chức công bố, thảo luận, lấy ý kiến của nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Ban Biên tập trân trọng giới thiệu toàn văn dự thảo các văn kiện quan trọng này.
178 Số: 119/TB-BINHPHUOC.APC 14/10/2020 THÔNG BÁO
ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
179 Số: 121/TB-BINHPHUOC.APC 14/10/2020 THÔNG BÁO
ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
180 Số: 120/TB-BINHPHUOC.APC 14/10/2020 THÔNG BÁO
ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
181 TB 12/10/2020 Lịch làm việc tuần 42, từ ngày 12/10/2020-16/10/2020
182 TB:05/TB-TNMT 05/10/2020 THÔNG BÁO
V/v lựa chọn tổ chức thực hiện đấu giá tài sản Quyền sử dụng đất
khu dân cư xã Bình Thắng – Trường tiểu học Bình Thắng B,
xã Bình Thắng, huyện Bù Gia Mập
183 TB: 04/TB -TNMT 05/10/2020 THÔNG BÁO
V/v lựa chọn tổ chức thực hiện đấu giá tài sản Quyền sử dụng đất
khu dân cư xã Bình Thắng, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước
184 TB 05/10/2020 Lịch làm việc tuần 41. từ ngày 05/10/2020-09/10/2020
185 TB: 02/TB -TNMT 29/09/2020 THÔNG BÁO LỰA CHỌN TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT KHU DÂN CƯ BẾN XE KHÁCH HUYỆN , XÃ PHÚ NGHĨA HUYỆN BÙ GIA MẬP .
186 TB 28/09/2020 Lịch làm việc tuần 40, từ ngày 28/09/2020-02/10/2020
187 TB13/TB-NN&PTNT 23/09/2020 Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá giỗ tư nhiên tại khoản 1, tiểu khu 42, xã Đắk Ơ, huyện Bù Gia Mập, Tỉnh Bình Phước .
188 TB 14/09/2020 THÔNG BÁO LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 38
189 TB: 17/ TB - NVLĐTBXH 11/09/2020 Thông báo về việc nhận quyết định tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp thuộc UBND Huyện Bù Gia Mập năm 2020
190 1649/QĐ-UBND 04/09/2020 Quyết định phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện Bù Gia Mập năm 2020
191 TB304/TB-UBND 01/09/2020 Thông báo kết quả tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện Bù Gia Mập năm 2020
192 QĐ số :1612a/QĐ-UBND 27/08/2020 v/v thu hồi đất của hộ ộng ( bà ) Điểu We về thực hiện công trình xây dựng đường ĐT 760 nối dài từ xã phú nghĩa đi xã Phước Minh -Đa Kia ( Đợt 5)
193 TB26/TB-TCKH 19/08/2020 Thông báo v/v lựa chon tổ chức thực hiện đấu gia tài sản quyền sử dụng đất 09 lô đất KDC xã Bình Thắng ; Lô đất sau trạm y tế (thôn Đăk Lim ) lô đất hội trường thôn 9 (củ) Xã Đăk Ơ.
194 QĐ số :1531-1569/QĐ- UBND 17/08/2020 QĐ v/v thu hồi đất của các hộ để thục hiện công trình xây dựng đường DT 760 nối dài từ xã Phú nghĩa đi xã Phước Minh- Đa Kia (đợt 5)
195 TB 01/08/2020 lịch làm việc tuần 32 từ ngày 01/08/2020- 07/08/2020
196 TB24/TB-TCKH 16/07/2020 Thông báo lựa chon tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đối với 06 lô đất tại thôn Bù Lư, xã Bù Gia Mập; 05 lô đất thuộc KDC B11,B12 ; 01 lô đất thuộc KDC xã Đức Hạnh
197 Số :1616/QĐ -UBND Tỉnh 16/07/2020 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG; THỦ TỤC
HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN
GIẢI QUYẾT CỦA NGÀNH TƯ PHÁP
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1616 /QĐ-UBND ngày 16 tháng 07 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh)
198 TB17/TB-TCKH 25/06/2020 Thông báo lựa chọn tổ chu7ac thực hiện đấu gia tài sản quyền sử dụng đất 15 lô đất Chợ Xã Đăk Ơ.
199 TB18/TB-TCKH 25/06/2020 THÔNG BÁO
V/v lựa chọn tổ chức thực hiện đấu giá tài sản quyền sử dụng đất
khu dân cư F17, F19 khu I – Trung tâm hành chính huyện
200 số 16/TB-TCKH 24/06/2020 Thông Báo về việc lựa chọn tổ chức thực hiện đấu giá tài sản quyền sử dụng đất 24 lô đất khu dân cư xã Phú Văn.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây