Văn bản theo lĩnh vực: Văn bản thông thường

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 2927/TB-TMP-KTAT,13/BCĐPCTT 21/10/2021 V.v thông báo điều tiết hồ chứa Máy Thủy điện Thác , trong mùa Mưa lũ năm 2021 (21/10/2021)
2 TN 30/09/2021 THƯ NGỎ
3 1898/QĐ-UBND 28/09/2021 Điều chỉnh một số nội dung tại quyết định số 1855/QĐ-UBND ngày 23/10/2019 của huyện Bù Gia Mập
4 1897/QĐ-UBND 28/09/2021 Điều chỉnh một số nội dung quyết định số 1587a/QĐ-UBND ngày 21/8/2020 của UBND huyện Bù Gia Mập
5 02/ KH-BCĐ 27/09/2021 Kế hoạch tổ chức vận động hiến máu tình nguyện đợt 3 năm 2021
6 1678/QĐ-UBND 27/08/2021 Quyết định thu hồi đất để thực hiện dự án: nâng cấp ĐT.741 đoan từ cầu thác mẹ đến QL 14C, tỉnh Bình Phước (Nguyễn Thị Hương)
7 1845/QĐ-UBND 17/09/2021 Quyết định điều chỉnh một số nội dung tại Điều 1, Quyết định số 2232/QĐ-UBND ngày 29/11/2019 của UBND huyện
8 196/MTTQ-BTT 20/09/2021 Công văn về việc tiếp tục ủng hộ phòng chống dịch covid-19
9 Số: 04/TB-ĐGTS 07/09/2021 THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
10 1687-1698 27/08/2021 Quyết định thu hồi đất để thực hiện dự án: nâng cấp ĐT.741 đoạn từ cầu thác mẹ đến QL 14C, tỉnh Bình Phước ( 8 hộ xã Đức Hạnh và Phú Nghĩa)
11 1657-1686/QĐ-UBND 09/09/2021 Quyết Định thu hồi đất.
12 Số :1463/QĐ-UBND 04/08/2021 Quyết định v/v điều chỉnh Quyết định số 1587a/QĐ-UBND ngày 21/08/2020 cùa UBND huyện Bù Gia Mập( phát hành lại)
13 TB:541/TB-UBND 31/08/2021 Thông báo treo cờ Tổ quốc và nghỉ Lễ Quốc khánh năm 2021
14 TB: 14/ TB- TNMT 27/08/2021 THÔNG BÁO V/v lựa chọn tổ chức thực hiện đấu giá tài sản Quyền sử dụng đấtKhu dân cư Bến xe khách huyện, tại thôn Khắc Khoan, xã Phú Nghĩa, huyện Bù Gia Mập
15 1652/QĐ-04 26/08/2021 công bố hết dịch đối với bệnh dịch tả lợn châu phi trên địa bàn xã Bù Gia Mập, Huyện Bù Gia Mập
16 TKG 19/08/2021 THƯ KÊU GỌI CỦA UỶ BAN MTTQ VIỆT NAM TỈNH BÌNH PHƯỚC
17 Số: 15/TB-HĐND 17/08/2021 Thông báo giới thiệu chức vụ, chữ ký và số điện thoại của các trưởng ban HĐND huyện Bù Gia Mập khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026
18 TB:528/TB-UBND 17/08/2021 THÔNG BÁO v/v tiếp tục tạm dừng tiếp công dân tại Trụ sở Ban Tiếp công dân huyện để phòng, chống dich Covid-19
19 Số: 03/TB-ĐGTS 10/08/2021 THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
20 Số: 1454 -1463/QD-UBND 04/08/2021 Quyết định về việc Điều chỉnh Quyết định Điều chỉnh
21 Thông báo của NHCS huyện 08/08/2021 Về việc dừng phiên Giao dịch xã theo lịch cố định từ ngày 09/8/2021 đến hết ngày 15/8/2021
22 Số: 02/TB-ĐGTS 02/08/2021 THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
23 Số: 01/TB-ĐGTS 02/08/2021 THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
24 THƯ NGỎ 31/07/2021 Chủ tịch UBND huyện vận động ủng hộ phòng, chống dịch bệnh Covid-19
25 Số: 13/TB-TNMT 27/07/2021 THÔNG BÁO V/v lựa chọn tổ chức thực hiện đấu giá tài sản Quyền sử dụng đất Khu dân cư B11, B12(phần còn lại) tại thôn Khắc Khoan, xã Phú Nghĩa, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước
26 Số: 200 /CT-TTHT 20/07/2021 Thông báo hướng dẫn gia hạn nộp hồ sơ khai thuế do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19
27 TB: 02/TB-TN&TKQTHHC 1 CỬA 20/07/2021 Thông báo về việc Tạm thời không tiếp nhận TTHC trực tiếp của người dân, doanh nghiệp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết THHC 1 cửa của huyện
28 Số: 11 /TB-TNMT 14/07/2021 THÔNG BÁO V/v lựa chọn tổ chức thực hiện đấu giá tài sản Quyền sử dụng đất 13 lô đất Khu dân cư E20, thôn Tân Lập, xã Phú Nghĩa, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước
29 Số: 12 /TB-TNMT 14/07/2021 THÔNG BÁO V/v lựa chọn tổ chức thực hiện đấu giá tài sản Quyền sử dụng đấtthực hiện dự án đầu tư Khu chợ xã Đa Kia, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước
30 Số: 09 /TB-TNMT 12/07/2021 THÔNG BÁO V/v lựa chọn tổ chức thực hiện đấu giá tài sản Quyền sử dụng đất thực hiện dự án đầu tư Khu chợ xã Đa Kia, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước
31 Số: 10/TB-TNMT 12/07/2021 THÔNG BÁO V/v lựa chọn tổ chức thực hiện đấu giá tài sản Quyền sử dụng đất13 lô đất Khu dân cư E20, thôn Tân Lập, xã Phú Nghĩa, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước
32 Số 46/UBND-NC 01/07/2021 Thực hiện công văn số 2745/BCD ngay 01/7/2021 của Ban chi đạo Covid — 19 tinh
33 số : 494/ UBND-KT 05/07/2021 áp dụng cac biện pháp khẩn cấp phòng , chống dịch bệnh Covid-19 tại các chợ
34 Số: 89/TB-BINHPHUOC.APC 02/07/2021 THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
35 2084/UBND-KGVX 24/06/2021 Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tạm thời không về Tp. Hồ Chí Minh và Bình Dương
36 6/2021 25/06/2021 Tìm người tiếp xúc, đến các địa điểm có liên quan trường hợp F1 trên địa bàn huyện Bù Gia Mập
37 Quyết định số1036-1040/QĐ-UBND 15/06/2021 QUYẾT ĐỊNH THU HỐI ĐẤT
38 Quyết định số 1042-1052/QĐ-UBND 15/06/2021 Quyết đinh điều chỉnh mốt số nội dung tại Điều 1 Quyết định số 821,811,829,817,816,809,832,830,828,826,832a ngày 28/05/2019 UBND ngày 28/05/2019 của UBND huyện
39 Quyết định số1071-1084/QĐ-UBND 15/06/2021 Quyết định điều chỉnh một số ội dung tại Điều 1, các quyết định 204,2242,2239, 2233,2232,2231,2230,2244,2222,2219,2215,2211,2210,2208 ngày 29/11/2019 của UBND huyện Bù Gia Mập.
40 Quyết định số1053-1070/QĐ-UBND 15/06/2021 Quyết định điều chỉnh một số ội dung tại Điều 1, các quyết định 1032,1336,1330,1328,1292,1333,1332,1331.1323,1322,1321,1320,1318,1313,1312,1309,1307,1310 ngày 31/07/2019 của UBND huyện Bù Gia Mập.
41 Số: 76/TB-BINHPHUOC.APC 02/06/2021 THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
42 QĐ SỐ 1991-1994/QĐ- UBND 09/06/2021 Quyết đinh thu hồi đất của các hộ dân để thực hiện dự án : Mở sân vận động, xây hàng rào kè sân vận động xã Đăk Ơ huyện Bù Gia Mập.
43 Quyết định số: 928a-928b/QĐ-UBND 02/06/2021 Quyết định thu hồi đất của các hộ dân đề thực hiện dự án xây dựng đường và cầu từ ĐT.759 đến trung tâm xã Phước Minh huyện Bù Gia Mập.
44 QĐ SỐ 921-940/QĐ- UBND 02/06/2021 Quyết đinh thu hồi đất để thực hiện dự án : Xây dựng đường ĐT 759 đến trung tâm xã Phước Minh, Huyện Bù Gia Mập, Bình Phước.
45 Số: 1291/QĐ-UBND 18/05/2021 Quyết định Công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và thay thế đƣợc tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế trên địa bàn tỉnh Bình Phƣớc
46 Số: 1245/QĐ-UBND 13/05/2021 QĐ Công bố chuẩn hóa quy trình giải quyết thủ tục hành chính tiếp nhậnvà trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, Văn phòng Công chứng, các Phòng, Trung tâm thuộc Sở Tƣ pháp, UBND cấp huyện, UBND cấp xã thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết TP
47 Quyết định số 1378/QĐ-UBND 27/05/2021 Quyết đình công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa quy trình giải quyết TTHC được tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm phục vụ HCC tại UBND cấp huyện, UBND cấp xã thuộc thẩm quyến giải quyết của nghành VHTT&DL trên địa bàn tỉnh Bình Phước.
48 Quyết định số: 890/QĐ-UBND 01/06/2021 Quyết đinh thu hồi đất của ông (Bà ) Dương Văn Sáu để thực hiện dự án thu hối đất lấn chiếm trạm Y tế , và Trường học thôn Phước Sơn xã Đức Hạnh-Bù Gia Mập
49 QĐ SỐ 860/QĐ- UBND 21/05/2021 Quyết định thu hồi đất của Ông Nguyễn Văn Hùng để thực hiện dự án. Mở rộng UBND xã Đức Hạnh, Huyện Bù Gia Mập.
50 Quyết định số 1369/QĐ-UBND 27/05/2021 Quyết đình công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa, sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực việc làm được tiếp nhận và trả kết quả tại trung tâm phục vụ hành chính công thuộc ngành LĐTB&XH Bình Phước.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây