hien ke
sn bac

Kết quả 03 năm thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” ở huyện Bù Gia Mập

Thứ năm - 22/05/2014 16:30 42.582 0

Kết quả 03 năm thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” ở huyện Bù Gia Mập

Xác định tầm quan trọng của phong trào thi đua “Dân vận khéo” đối với việc thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, thời gian qua các cấp uỷ Đảng, chính quyền huyện Bù Gia Mập đã quan tâm đẩy mạnh việc triển khai thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”, lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành thực hiện Kế hoạch 23-KH/HU ngày 20/06/2011 của Huyện uỷ với những hoạt động cụ thể như sau

           Hàng năm phối hợp mở lớp tập huấn nghiệp vụ công tác dân vận, tổ chức phong trào “Toàn dân tích cực thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và trồng cây nhân dân”, phong trào “Toàn dân đoàn kết, chung tay xây dựng nông thôn mới”; tổ chức ký kết và thực hiện chương trình phối hợp công tác dân vận giữa Ban Dân vận Huyện uỷ, Công an, Ban Chỉ huy Quân sự, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể với Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 778 với nhiều hoạt động thiết thực; chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể cơ bản cụ thể hoá phong trào thi đua “Dân vận khéo” vào chương trình hoạt động hàng năm của đơn vị; Xây dựng và nhân rộng được nhiều mô hình “Dân vận khéo” ở trong hệ thống tổ chức của đơn vị, quan tâm quán triệt, triển khai “phong cách dân vận khéo” cho đội ngũ cán bộ; chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đổi mới hình thức, nội dung tuyên truyền, vận động nhân dân theo tinh thần Nghị quyết 07-NQ/HU về nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể các cấp; phát động các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động; chăm lo đời sống của hội viên, đoàn viên và nhân dân.

          Theo đó, trong thời gian qua, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn huyện tăng cường đi công tác cơ sở, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân; kiên trì vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, chính sách thu hồi đất xâm canh trái phép và các dự án định canh, định cư cho nhân dân ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, điển hình như: mô hình phân công cấp uỷ viên của huyện và xã về tham gia sinh hoạt tại các chi bộ thôn, ấp có đồng bào dân tộc thiểu số; tổ chức thành lập 05 tổ về từng thôn, ấp trực tiếp tuyên truyền, lắng nghe ý kiến của cán bộ, đảng viên, hướng dẫn cơ sở xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh,…Đến nay, huyện đã xây dựng được 22 địa chỉ tin cậy ở cộng đồng dân cư, củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng; tổ chức thành công các đợt tiếp xúc cử tri với đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; tổ chức 02 đoàn kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tại 11 đơn vị hành chính, 03 doanh nghiệp.

           Thực hiện “Dân vận khéo” trong việc vận động nhân dân phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, chương trình hành động cách mạng, hàng năm huyện đều thăm, tặng quà, tổ chức nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao để chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các tầng lớp nhân dân. Lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả các chính sách an sinh xã hội. Tổ chức hội nghị tuyên dương gia đình hiếu học và trao tặng học bổng cho các em học sinh nghèo học giỏi; thăm chiến sỹ của huyện tham gia huấn luyện ở các đơn vị trong ngoài tỉnh và các đồn biên phòng đứng chân trên địa bàn huyện. Năm 2011, Huyện ủy chỉ đạo chính quyền tổ chức gặp mặt các doanh nghiệp đứng chân trên địa bàn huyện; gặp mặt các già làng, người có uy tín trong cộng đồng dân cư. Năm 2013, Huyện ủy thành lập 5 đoàn thăm, chúc mừng các doanh nhân, doanh nghiệp trên địa bàn huyện nhân dịp kỷ niệm ngày doanh nhân Việt Nam.

           Với nhiều giải pháp, cách làm thiết thực, hiệu quả, các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể đã tuyên truyền, vận động được đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia vào cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, kết quả vận động được 34.670 hộ/35.764 hộ đăng ký gia đình văn hóa, 156/156 khu dân cư đăng ký thực hiện; vận động quỹ vì người nghèo được 893.920.596đ. Tổ chức vận động xây dựng được 205 căn nhà gồm: Nhà tình thương, mái ấm công đoàn, nhà đại đoàn kết, nghĩa tình đồng đội và 6 tỷ 256 triệu đồng; xây dựng nhà tình thương theo chương trình 167 được 608 căn với tổng trị giá 1 tỷ 892 triệu đồng; vận động các tổ chức, cá nhân giúp đỡ thường xuyên cho 203 người, không thường xuyên cho 1.232 người là nạn nhân chất độc màu da cam, trẻ em mồ côi không nơi nương tựa…

           Về phong trào nhân dân và nhà nước cùng làm trong thời gian qua đã vận động nhân dân đóng góp xây dựng, tu sửa được 448km đường liên thôn, cầu, cống các loại với tổng số tiền hơn 5,9 tỷ đồng. Các tầng lớp nhân dân tự nguyện hiến đất để xây dựng công trình công cộng ở khu dân cư và hàng chục tỷ đồng để xây dựng nông thôn mới, điển hình đó là mô hình vận động nhân dân đóng góp tham gia thực hiện chủ trương nhựa hóa đường giao thông (3 năm qua mô hình này đã vận động được gần 30 tỷ đồng); mô hình nuôi heo đất của Hội phụ nữ; mô hình vận động xóa đói giảm nghèo của Hội cựu chiến binh; xây dựng mái ấm công đoàn của Liên đoàn - Lao động huyện.

          Thực hiện “Dân vận khéo” trong việc cải cách thủ tục hành chính; thực hành tiết kiệm chống lãng phí, đấu tranh với các biểu hiện tiêu cực, các cấp uỷ Đảng, chính quyền đã lãnh đạo, chỉ đạo các phòng, ban chủ động cụ thể hóa các nội dung trong Chỉ thị số 18/2000/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 21/9/2010 về tăng cường công tác dân vận và Quyết định số 22 -QĐ/HU về thực hiện quy chế dân vận của hệ thống chính trị và gắn liền với việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính. Tổ chức phân công các đồng chí là Chủ tịch UBND 18 xã, trưởng các phòng ban, ngành ở huyện phụ trách công tác dân vận chính quyền. Tổ chức quán triệt, triển khai cho đội ngũ cán bộ nắm, hiểu được các văn bản chỉ đạo của các cấp ủy Đảng liên quan đến công tác giáo dục tư tưởng chính trị.

          Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở các cơ quan, đơn vị và UBND 18 xã triển khai thực thi giai đoạn 3 - Đề án 30 về thực thi phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trên địa bàn huyện. Công khai, niêm yết rõ ràng, cụ thể các thủ tục hành chính, minh bạch các khoản phí và lệ phí, thời gian giải quyết hồ sơ, công việc của nhân dân; nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ phận “một cửa”. Duy trì chế độ tiếp dân và giải quyết tốt khiếu nại, tố cáo cho nhân dân theo quy định, tạo điều kiện cho MTTQ, các đoàn thể phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội. Tích cực giúp dân phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, điển hình như: Mô hình giúp dân trồng hơn 1000 cây xanh tại các nhà văn hóa, giúp dân làm đường giao thông của Ban chỉ huy quân sự huyện.

                                                                                                                                                                                                                                                            

            Nhân dân xã Phước Minh (Bù Gia Mập) hưởng ứng tham gia làm đường giao thông nông thôn

           “Dận vận khéo” trên lĩnh vực an ninh quốc phòng, lực lượng vũ trang đã khéo dựa vào dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân, bám sát địa bàn, giúp đỡ nhân dân giáo dục, cảm hóa cá nhân vi phạm quy định pháp luật sau khi tại ngoại trở về địa phương. Tích cực phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể phổ biến quy định pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền, vận động các đối tượng vi phạm quy định pháp luật ra đầu thú và tổ chức nhiều đợt khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho hàng nghìn lượt người. Hướng dẫn, giúp đỡ nhân dân giải quyết những mẫu thuẫn trong cộng đồng dân cư và phát huy tinh thần trách nhiệm trong đấu tranh, phòng chống tội phạm, kết quả trong những năm qua các tầng lớp nhân dân chủ động phối hợp cung cấp hàng trăm nguồn tin quan trọng giúp lực lượng vũ trang phát hiện, xử lý hiệu quả các vụ án, tai, tệ nạn xã hội.

           Qua việc thực hiện phong trào thi đua "Dân vận khéo" đã giúp cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên nâng cao tinh thần, thái độ, phong cách dân vận và thực hiện tốt 6 thao tác như điều Bác dạy đó là phải “óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, chân đi, miệng, nói, tay làm” và từng bước xây dựng, thực hành có hiệu quả phong cách “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”, “nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”.

           Bên cạnh những kết quả đạt được, trong quá trình triển thực hiện phong trào thi đua "Dân vận khéo" giai đoạn 2011 – 2015 nhiều nơi trên địa bàn huyện còn chậm; công tác kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” chưa được một số cấp ủy Đảng quan tâm; việc phát hiện, nhân rộng các mô hình “Dân vận khéo” trên lĩnh vực phát triển kinh tế, an ninh quốc phòng và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân vận còn chậm, chất lượng chưa cao; Vai trò của già làng, trưởng bản, người có uy tín trong vận động nhân dân tham gia vào phong trào thi đua “Dân vận khéo” chưa được thể hiện rõ. 

          Trong thời gian tới, để phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên địa bàn huyện tiếp tục đạt hiệu quả cao, đòi hỏi sự tập trung sức mạnh tổng hợp, sự nỗ lực, phấn đấu của cả hệ thống chính trị, tiếp tục quán triệt các quan điểm của Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác dân vận nói chung và phong trào thi đua “Dân vận khéo” nói riêng, xây dựng và nhân rộng nhiều hơn nữa những mô hình “Dân vận khéo”, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể trong sạch, vững mạnh và thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng.

 (Theo nguồn báo cáo số 215-BC/HU của Huyện uỷ Bù Gia Mập)                                                                                                                                                                                                   Lê Nga

Tổng số điểm của bài viết là: 3 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 1.5 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây