Văn bản theo cơ quan ban hành: UBND huyện

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 12/LCT-04 20/03/2023 Lịch làm việc tuần 12 của TT.HĐND và TT.UBND huyện Bù Gia Mập
2 9/LCT-UBND 27/02/2023 Lịch làm việc tuần 09 của TT. HĐND và TT.UBND huyện
3 46/LCT-04 14/11/2022 Lịch làm việc tuần 46 của TT. HĐND và TT.UBND huyện
4 45/LCT-04 07/11/2022 Lịch làm việc tuần 45 của TT.HĐND và UBND huyện Bù Gia Mập
5 44/LCT-04 31/10/2022 Lịch làm việc tuần 44 của TT.UBND và TT.HĐND huyện Bù Gia Mập
6 39/LCT-04 26/09/2022 Lịch làm việc tuần 39 của UBND huyện
7 37/LCT-UBND 12/09/2022 Lịch làm việc tuần 37 của UBND huyện
8 36/LCT-04 05/09/2022 Lịch làm việc tuần 36 của UBND huyện
9 35/LCT-04 30/08/2022 Lịch làm việc tuần 35 của UBND huyện
10 34/LCT-04 22/08/2022 Lịch làm việc tuần 34 của UBND huyện
11 31/LCT-04 01/08/2022 Lịch làm việc tuần 31 của UBND huyện
12 30/LCT-04 25/07/2022 Lịch làm việc tuần 30 của UBND huyện
13 29/LCT-04 18/07/2022 Lịch làm việc tuần 29 của UBND huyện
14 25/LCT-04 20/06/2022 Lịch làm việc tuần 25 của UBND huyện
15 26/LCT-04 27/06/2022 Lịch làm việc tuần 26 của UBND huyện
16 15/LCT-04 12/04/2022 Lịch làm việc tuần 15 của UBND huyện
17 47.2021 22/11/2021 Lịch làm việc tuần 47
18 44.2021 01/11/2021 Lịch làm việc tuần 44
19 35.2021 30/08/2021 Lịch tuần làm việc 35.2021
20 34.2021 23/08/2021 Lịch tuần làm việc 34.2021
21 33.2021 16/08/2021 Lịch tuần làm việc 33.2021
22 29/2021 19/07/2021 Lịch tuần làm việc 29.2021
23 26/2021 28/06/2021 Lịch tuần làm việc 26.2021
24 25/2021 21/06/2021 Lịch tuần làm việc 25/2021
25 24/2021 14/06/2021 Lịch tuần làm việc thứ 24/2021
26 20/2021 17/05/2021 Lịch làm việc tuần 20/2021 của HĐND-UBND huyện
27 10/2021 08/03/2021 Lịch làm việc tuần 10/2021 của HĐND-UBND huyện
28 52/2020 21/12/2020 ịch làm việc tuần 52/2020 của HĐND-UBND huyện
29 51/2020 14/12/2020 ịch làm việc tuần 51/2020 của HĐND-UBND huyện
30 53/2020 28/12/2020 Lịch làm việc tuần 53/2020 của HĐND-UBND huyện
31 48/2020 23/11/2020 Lịch làm việc tuần 48/2020 của HĐND-UBND huyện
32 49/2020 30/11/2020 Lịch làm việc tuần 49/2020 của Thường trực HĐND-UBND huyện
33 50/2020 07/12/2020 Lịch làm việc tuần 50/2020 của Thường trực HĐND-UBND huyện
34 32/2020 03/08/2020 Lịch làm việc tuần 32 của UBND huyện
35 31/2020 27/07/2020 Lịch làm việc tuần 31 của UBND huyện
36 30/2020 20/07/2020 Lịch làm việc tuần 30 của UBND huyện
37 29/2020 13/07/2020 Lịch làm việc tuần 29 của UBND huyện
38 28/2020 06/07/2020 Lịch làm việc tuần 28 của UBND huyện
39 27/2020 29/06/2020 Lịch làm việc tuần 27 của UBND huyện
40 26/2020 22/06/2020 Lịch làm việc tuần 32 của HĐND-UBND huyện
41 23 03/06/2019 Lịch làm việc của thường trực HĐND-UBND huyện tuần thứ 23
42 22 27/05/2019 Lịch làm việc của thường trực HĐND-UBND huyện tuần thứ 22
43 12 18/03/2019 Lịch làm việc của thường trực HĐND-UBND huyện tuần thứ 12
44 08/LLV 18/02/2019 Lịch làm việc của thường trực HĐND-UBND huyện tuần thứ 08
45 05/LLV 28/01/2019 Lịch làm việc của thường trực HĐND-UBND huyện tuần thứ 05
46 15 08/04/2019 Lịch làm việc của thường trực HĐND-UBND huyện tuần thứ 02
47 llv51 17/12/2018 Lịch làm việc của HĐND-UBND huyện tuần thứ 51
48 50 10/12/2018 Lịch làm việc của HĐND-UBND huyện tuần thứ 50
49 llv 26/11/2018 Lịch làm việc của HĐND-UBND huyện tuần thứ 48
50 llv48 26/11/2018 Lịch làm việc của HĐND-UBND huyện tuần thứ 48
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây