hien ke
sn bac

 Văn bản theo người ký: Phạm Ngọc Hùng

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 8/LCT-04 20/02/2023 Lịch làm việc tuần 08 của TT. HĐND và TT.UBND huyện
2 3/04-04 16/01/2023 Lịch làm việc tuần 03+04 của TT. HĐND và TT. UBND huyện Bù Gia Mập
3 48.2021 29/11/2021 Lịch làm việc tuần 48
4 43.2021 25/10/2021 Lịch làm việc tuần 43
5 32.2021 09/08/2021 Lịch tuần làm việc 32/2021
6 52/2020 21/12/2020 ịch làm việc tuần 52/2020 của HĐND-UBND huyện
7 51/2020 14/12/2020 ịch làm việc tuần 51/2020 của HĐND-UBND huyện
8 53/2020 28/12/2020 Lịch làm việc tuần 53/2020 của HĐND-UBND huyện
9 48/2020 23/11/2020 Lịch làm việc tuần 48/2020 của HĐND-UBND huyện
10 49/2020 30/11/2020 Lịch làm việc tuần 49/2020 của Thường trực HĐND-UBND huyện
11 50/2020 07/12/2020 Lịch làm việc tuần 50/2020 của Thường trực HĐND-UBND huyện
12 45/2020 02/11/2020 Lịch làm việc tuần 45/2020 của HĐND-UBND huyện
13 44/2020 26/10/2020 Lịch làm việc tuần 44/2020 của HĐND-UBND huyện
14 32/2020 03/08/2020 Lịch làm việc tuần 32 của UBND huyện
15 31/2020 27/07/2020 Lịch làm việc tuần 31 của UBND huyện
16 30/2020 20/07/2020 Lịch làm việc tuần 30 của UBND huyện
17 29/2020 13/07/2020 Lịch làm việc tuần 29 của UBND huyện
18 28/2020 06/07/2020 Lịch làm việc tuần 28 của UBND huyện
19 27/2020 29/06/2020 Lịch làm việc tuần 27 của UBND huyện
20 26/2020 22/06/2020 Lịch làm việc tuần 32 của HĐND-UBND huyện
21 23 03/06/2019 Lịch làm việc của thường trực HĐND-UBND huyện tuần thứ 23
22 22 27/05/2019 Lịch làm việc của thường trực HĐND-UBND huyện tuần thứ 22
23 12 18/03/2019 Lịch làm việc của thường trực HĐND-UBND huyện tuần thứ 12
24 08/LLV 18/02/2019 Lịch làm việc của thường trực HĐND-UBND huyện tuần thứ 08
25 05/LLV 28/01/2019 Lịch làm việc của thường trực HĐND-UBND huyện tuần thứ 05
26 15 08/04/2019 Lịch làm việc của thường trực HĐND-UBND huyện tuần thứ 02
27 llv51 17/12/2018 Lịch làm việc của HĐND-UBND huyện tuần thứ 51
28 50 10/12/2018 Lịch làm việc của HĐND-UBND huyện tuần thứ 50
29 llv 26/11/2018 Lịch làm việc của HĐND-UBND huyện tuần thứ 48
30 llv48 26/11/2018 Lịch làm việc của HĐND-UBND huyện tuần thứ 48
31 LLV47 19/11/2018 Lịch làm việc của HĐND-UBND huyện tuần thứ 47
32 Llv44 29/10/2018 Lịch làm việc của HĐND-UBND huyện tuần thứ 44
33 45/LLV 05/11/2018 Lịch làm việc của HĐND-UBND huyện tuần thứ 45
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây