Văn bản theo cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân huyện Bù Gia Mập

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 397/UBND-KT 18/03/2024 Về việc triển khai thực hiện Hệ thống chỉ tiêu thống kê.
2 396/UBND-TG 18/03/2024 V/v xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo” năm 2024
3 60/KH-UBND 18/03/2024 Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật lv trọng tâm 2024
4 212/KH-UBND 27/10/2023 Tổ chức đối thoại giữa Lãnh đạo UBND huyện với cán bộ, hội viên phụ nữ, đoàn viên, thanh niên trên địa bàn huyện Bù Gia Mập năm 2023
5 1/2023/QĐ-UBND 14/09/2023 V/v ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng HĐND&UBND huyện
6 986/UBND-NC 15/09/2023 Tổ chức ra quân cao điểm thu gom, vận động giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ tại địa bàn trọng điểm
7 177/KH-UBND 19/09/2023 Tuyển dụng công chức cấp xã năm 2023
8 178/KH-04 19/09/2023 Phát triển công nghiệp chế biến mà trọng tâm là chế biến hạt điều,chế biến gỗ và chế biến thực phẩm giai đoạn 2021–2025, định hướng đến năm 2030
9 181/KH-UBND 20/09/2023 Tổ chức các hoạt động hưởng ứng " Ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy ( 04/10)" (từ ngày 25/9/2023 - 25/10/2023)
10 183/KH-UBND 22/09/2023 Triển khai thực hiện Đề án “nâng cấp và phát triển hệ thống thủy lợi, khai thác nguồn nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt của Nhân dân giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn huyện”
11 1043/UBND-NC 28/09/2023 V/v thực hiện giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân trên địa bàn huyện
12 188/KH-UBND 04/10/2023 Triển khai đề án tổng thể phát triển thể lực tầm vóc người việt nam giai đoạn 2023-2030 trên địa bàn huyện bù gia mập
13 193/KH-UBND 05/10/2023 Triển khai thực hiện Kế hoạch số 216/KH-UBND ngày 07/7/2023của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước về việc thực hiện Chương trình “Hỗ trợ phát triển giáo dục mầm non vùng khÓ khăn giai đoạn 2023 - 2030” trên địa bàn huyện Bù Gia Mập
14 192/KH-UBND 05/10/2023 Triển khai thực hiện Chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Bù Gia Mập giai đoạn 2021 - 2025
15 200/KH-UBND 09/10/2023 Nghiên cứu, ứng dụng Khoa học công nghệ trong các lĩnh vực giai đoạn 2021-2025
16 198/KH-UBND 09/10/2023 Phát động phong trào thi đua “Chuyển đổi số giai đoạn 2022 - 2025” trên địa bàn huyện Bù Gia Mập
17 237/KH-UBND 10/10/2023 Thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện Bù Gia Mập
18 206/UBND-VX 15/03/2023 V.v thực hiện chi trả không dùng tiền mặt đến các đói tượng hưởng chính sách an sinh xã hội
19 1122/ UBND- SX 14/12/2022 Về việc công bố và lấy ý kiến về kết quà xây dựng nông thôn mới nâng cao xã Phú Nghĩa năm 2022
20 783/UBND-VX 14/09/2022 V.v tiếp tục tăng cường công tác tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19
21 98/KH-UBND 03/06/2022 Kế hoạch phân và tổ chức tiêm vắc xin phòng Covid-19 (Pfizer) müi 1 đợt 4 cho trẻ em 5 tuổi đến 12 tuổi trên địa bàn huyện Bù Gia Mập năm 2022
22 KH 95/ KH- UBNDH 30/05/2022 Kế hoạch tổ chức chiến dịch diệt lăng quăng phòng chống sốt xuất huyết Dengue trên địa bàn huyện Bù Gia Mập năm 2022
23 47/KH-UBND 11/03/2022 Phân bổ và tiêm vắc xin phòng COVID-19 (Astra Zeneca) liều bổ sung và nhắc lại đợt 6, năm 2022
24 49/KH-UBND 17/03/2022 Phân bổ và tiêm vắc xin phòng COVID-19 (Astra Zeneca) liều bổ sung và nhắc lại đợt 7, năm 2022
25 129/UBND-VX 21/02/2022 Hỗ trợ công dân thuộc diện khó khăn khi cách ly tập trung
26 130/UBND-VX 21/02/2022 Chỉ đạo của UBND huyện về Tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới
27 33/KH-UBND 23/02/2022 Kế hoạch của UBND huyện về Đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2022
28 429/QĐ-BCĐ,430/QĐ-BCĐ,431/QĐ- 11/12/2021 Quyết định V/v hoàn thành thời gian áp dụng biện pháp cách ly y tế tập trung để phòng chống dịch bệnh Covid-19
29 428/QĐ-BCĐ 10/12/2021 Quyết định V/v áp dụng biện pháp cách ly y tế tập trung trên địa bàn huyện Bù Gia Mập
30 427/QĐ-BCĐ 07/12/2021 Quyết định V/v áp dụng biện pháp cách ly y tế tập trung trên địa bàn huyện Bù Gia Mập
31 234/KH-UBND 06/12/2021 Kế hoạch phân bổ và tiêm vacxin phòng Covid-19)Pfizer) mũi 2 đợt 23
32 2457/QĐ-UBND 06/12/2021 Quyết định về việc thành lập cơ sở cách ly Y tế tập trung phục vụ công tác phòng chống dịch Covid – 19 trên địa bàn huyện Bù Gia Mập
33 233/KH-UBND 04/12/2021 Phân bổ và tiêm vắc xin phòng Covid-19 (Pfizer-BioNTech) mũi 1 đợt 2 bổ sung cho trẻ em từ 12 - 15 tuổi trên địa bàn huyện năm 2021
34 1220/UBND-VX 03/12/2021 Quy định tạm thời các biện pháp phòng, chống dịch covid – 1 trên địa bàn huyện
35 656/TB-UBND 03/12/2021 Kết luận của ông Tạ Hồng Quảng – Phó Chủ tịch UBND huyện Phó chỉ huy trưởng Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch Covid – 19 huyện tại buổi kiểm tra xã Đa Kia ngày 03/12/2021
36 2450/QĐ-UBND 03/12/2021 Quyết định về việc thành lập cơ sở cách ly Y tế tập trung phục vụ công tác phòng chống dịch Covid – 19 trên địa bàn huyện Bù Gia Mập
37 1201/UBND-VX 28/11/2021 Chủ động sẵn sàng ứng phó với diễn biến phức tạp của dịch bệnh
38 231/KH-UBND 26/11/2021 Kế hoach tổ chức Tiêm vacxin phòng, chống Covid-19 (Pfizer) mũi 1 đợt 2 cho trẻ em từ 12-15 tuổi trên địa bàn huyện
39 1191/UBND-TH 25/11/2021 Tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch
40 227/KH-UBND 25/11/2021 Kế hoạch phân bổ và tiêm vacxin Covid-19(Pfizer-BioNTech) mũi 2 đợt 22 trên địa bàn huyện
41 228/KH-UBND 25/11/2021 Kế hoạch quản lý người nhiễm Covid-19 mức độ không triệu chứng tại nhà trên địa bàn huyện Bù Gia Mập
42 1165/UBND-VX 22/11/2021 Chấn chỉnh việc thực hiện cong tác tiêm chủng vắc xin phòng dịch covid-19 cho trẻ em
43 383/QĐ-BCĐ 19/11/2021 V/v áp dụng biện pháp cách ly y tế tập trung để phòng chống dịch bệnh Covid-19
44 384/QĐ-BCĐ 19/11/2021 Quyết định về việc áp dụng biện pháp cách ly y tế tập trung để phòng chống dịch bệnh Covid-19
45 385/QĐ-BCĐ 20/11/2021 Quyết định hoàn thành thời gian áp dụng biện pháp cách ly y tế tập trung để phòng chống dịch bệnh Covid-19
46 07/HD-TTCH 17/11/2021 Tiếp nhận, theo dõi, giám sát người về từ vùng dịch
47 223/KH-UBND 19/11/2021 Kế hoạch tổ chức tiêm vacxin Pfizer-BioNTech mũi 1 đợt 1 cho trẻ em từ 16 đến 17 tuổi
48 220/KH-UBND 17/11/2021 Kế hoạch điều chỉnh phân bổ Vacxin Astrazeneca tiêm mũi 1 chuyển tiêm mũi 2 của đợt 21 trên địa bàn huyện
49 1085/UBND-VX 05/11/2021 Bổ sung biện pháp phòng, chống dịch Covid-19
50 1131/UBND-VX 16/11/2021 Quy định tạm thời các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện
Tìm kiếm văn bản
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây