Tăng cường công tác phòng phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2017.

Chủ nhật - 23/04/2017 19:38 1.553 0

Tăng cường công tác phòng phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2017.

    Ngày 20/3/2017, Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc  (PCTP, TNXH&XDPTTDBVANTQ) huyện Bù Gia Mập ban hành Kế hoạch số 01/KH-BCĐ  về công tác PCTP, TNXH&XDPTTDBVANTQ năm 2017

      Việc ban hành kế hoạch nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị trong công tác đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần thúc đẩy sự phát triển của nên kinh tế, văn hóa xã hội của địa phương. Tại nội dung của Kế hoạch, Ban chỉ đạo nêu rõ một số yêu cầu và nhiệm vụ trọng tậm cụ thể đối với công tác PCTP, TNXH&XDPTTDBVANTQ trên địa bàn huyện như sau: 

     Thực hiện chặt chẽ, thống nhất từ huyện đến từng xã, trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường, gắn phong trào với các hoạt động thi đua khác ở địa phương, đơn vị, tạo khí thế, động lực thúc đẩy khích lệ cán bộ, đảng viên và mọi tầng lớp nhân dân tích cực, tự giác tham gia đấu tranh PCTP, TNXH&XDPTTDBVANTQ.

     Làm tốt công tác tuyên tuyền, nâng cao năng lực của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân nhận thức và thực hiện quyền, nghĩa vụ công dân trong công tác bảo vệ an ninh tật tự.

 

Tuyên truyền, cổ động góp phần nâng cao hiệu quả

PCTP, TNXH&XDPTTDBVANTQ.

Xây dựng xã, cơ quan, đơn vị, trường học, khu dân cư an toàn về an ninh trật tự.

Xác định công tác PCTP, TNXH&XDPTTDBVANTQ là một trong những nhiệm vụ thường xuyên, trong tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các phòng, ban, ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở.

 Người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền, các phòng, ban, ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện sát với điều kiện thực tế của địa phương, lĩnh vực, ngành mình quản lý.

Quán triệt đến từng cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân , thường xuyên kiểm tra, đôn đốc thực hiện công tác này.

Đổi mới hình thức và nội dung,phương pháp tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao ý thức tự giác, trách nhiệm bảo vệ an ninh trật tự, PCTP, coi đó là nhiệm vụ và quyền lợi để bảo vệ sự bình an cho cá nhân, gia đình và xã hội. Tập trung tuyên truyền, giáo dục ý thức sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật.

Xây dựng thôn, ấp, xã, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt chuẩn về an ninh trật tự góp phần thúc đẩy công tác PCTP, TNXH&XDPTTDBVANTQ sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân dân, đang viên, hội viên trên địa bàn huyện.

Tổ chức làm tốt công tác tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phát tù theo quy định của pháp luật.

Theo yêu cầu nội dung của kế hoạch đề ra, Ban chỉ đạo đạo phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn huyện căn cư chức năng thực hiện, nhiệm vụ của mình để đảm bảo triển khai một cách có hiệu quả và thiết thực.

Xác định rõ vai trò quan trọng của lực lượng biên phòng trong công tác PCTP, TNXH&XDPTTDBVANTQ, Ban chỉ đạo đã đề nghị các Đồn biên phòng đóng trên địa bàn huyện thực hiện việc tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, giữ gìn an ninh biên giới, ngăn ngừa các nguy cơ gây mất an ninh chính trị, ngăn chặn phòng ngừa có hiệu quả người xuất nhập cảnh, các hoạt động buôn bàn, vận chuyển, buôn lậu, buôn người qua biên giới.

Thực hiện các nội dung về “xây dựng vùng biên giới vững mạnh toàn diện trong tình hình mới”.

Phối hợp với các ngành chức năng, chính quyền địa phương thực hiện mở rộng hợ tác quốc tế giữa Bù Gia Mập và các huyện thuộc nước bạn Campuchia trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, ngăn ngừa hiêu quả các tội phạm đảm bảo kiểm soát hoạt động tội phạm tại khu vực biên giới, tội phạm xuyên quốc gia./.

Lý Thoa

Tổng số điểm của bài viết là: 2 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây