Phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Bù Gia Mập tổ chức khởi công xây dựng đường giao thông trên địa bàn xã Bù Gia Mập thuộc chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KTXH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023

Bù Gia Mập tổ chức khởi công xây dựng đường giao thông trên địa bàn xã Bù Gia Mập thuộc chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KTXH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023

 •   14/07/2023 09:34:00 AM
 •   Đã xem: 315
 •   Phản hồi: 0
Sáng ngày 14/7/2023, UBND huyện Bù Gia Mập đã tổ chức khởi công xây dựng công trình đường giao thông trên địa bàn xã Bù Gia Mập, đây là công trình thuộc dự án 2 - Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi trên địa bàn huyện năm 2023 do Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện làm chủ đầu tư
Khởi công xây dựng nhà văn hóa thôn Thác Dài

Khởi công xây dựng nhà văn hóa thôn Thác Dài

 •   16/06/2023 02:57:00 PM
 •   Đã xem: 510
 •   Phản hồi: 0
Bù Gia Mập tổ chức khởi công xây dựng Nhà văn hóa thôn Thác Dài, xã Phú Văn.
Giải quyết tình trạng thiếu nhà ở, lập quỹ xây dựng nhà tình thương

Giải quyết tình trạng thiếu nhà ở, lập quỹ xây dựng nhà tình thương

 •   07/06/2023 09:36:00 AM
 •   Đã xem: 134
 •   Phản hồi: 0
Ủy ban Dân tộc chủ trì, phối hợp sản xuất các tiểu phẩm file âm thanh
Tổ chức đào tạo bồi dưỡng trí thức và cán bộ là người dân tộc thiểu số

Tổ chức đào tạo bồi dưỡng trí thức và cán bộ là người dân tộc thiểu số

 •   05/06/2023 09:17:00 AM
 •   Đã xem: 151
 •   Phản hồi: 0
Ủy ban Dân tộc chủ trì, phối hợp sản xuất các tiểu phẩm file âm thanh
Giải quyết tình trạng thiếu nhà ở, lập quỹ xây dựng tình thương, triển khai quy hoạch sắp xếp, bố trí ổn định dân cư những nơi cần thiết

Giải quyết tình trạng thiếu nhà ở, lập quỹ xây dựng tình thương, triển khai quy hoạch sắp xếp, bố trí ổn định dân cư những nơi cần thiết

 •   25/05/2023 09:34:00 AM
 •   Đã xem: 106
 •   Phản hồi: 0
Ủy ban Dân tộc chủ trì, phối hợp sản xuất các tiểu phẩm file âm thanh
Tiếp tục xây dựng, phát triển nhanh các khu kinh tế kết hợp quốc phòng ở vùng sâu, vùng xa, biên giới

Tiếp tục xây dựng, phát triển nhanh các khu kinh tế kết hợp quốc phòng ở vùng sâu, vùng xa, biên giới

 •   22/05/2023 09:38:00 AM
 •   Đã xem: 140
 •   Phản hồi: 0
Ủy ban Dân tộc chủ trì, phối hợp sản xuất các tiểu phẩm file âm thanh
Sự mạnh mẽ tìm cách thoát khỏi nghèo khó của cô gái trẻ Tây Nguyên

Sự mạnh mẽ tìm cách thoát khỏi nghèo khó của cô gái trẻ Tây Nguyên

 •   18/05/2023 09:42:00 AM
 •   Đã xem: 130
 •   Phản hồi: 0
Ủy ban Dân tộc chủ trì, phối hợp sản xuất các tiểu phẩm file âm thanh
Sắp xếp quy hoạch dân cư ở những nơi cần thiết phục vụ cho phát triển kinh tế, quốc phòng - an ninh

Sắp xếp quy hoạch dân cư ở những nơi cần thiết phục vụ cho phát triển kinh tế, quốc phòng - an ninh

 •   17/05/2023 09:28:00 AM
 •   Đã xem: 100
 •   Phản hồi: 0
Ủy ban Dân tộc chủ trì, phối hợp sản xuất các tiểu phẩm file âm thanh (audio spot)
Tôi đã hiểu Điều 5

Tôi đã hiểu Điều 5

 •   05/05/2023 10:08:00 PM
 •   Đã xem: 117
 •   Phản hồi: 0
Phim ngắn (tiểu phẩm) tuyên truyền về tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (thuộc CTMTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2025)
Bù Gia Mập: Hơn 483 tỷ đồng thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia dân tộc miền núi

Bù Gia Mập: Hơn 483 tỷ đồng thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia dân tộc miền núi

 •   26/04/2023 09:16:00 PM
 •   Đã xem: 157
 •   Phản hồi: 0
Sáng nay 25-4, đoàn công tác của Ban Dân tộc HĐND tỉnh Bình Phước thực hiện giám sát kết quả triển khai, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi tỉnh Bình Phước giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn huyện Bù Gia Mập.
Thực hiện chương trình, UBND huyện đã tổ chức quán triệt, phổ biến, tuyên truyền việc thực hiện các văn bản chỉ đạo liên quan và triển khai 10 tiểu dự án. Trong đó, ưu tiên nguồn lực đầu tư cho địa bàn đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi với 1.210 hộ được thụ hưởng chương trình.
Tảo hôn - Lời ru buồn

Tảo hôn - Lời ru buồn

 •   22/02/2023 09:27:00 PM
 •   Đã xem: 134
 •   Phản hồi: 0
Phim ngắn (tiểu phẩm) tuyên truyền về tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (thuộc CTMTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2025)
Nâng cấp tuyến đường ĐT 760 nối xã Đức Hạnh và xã Phú Văn, huyện Bù Gia Mập (Bình Phước).

Động lực cho đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên

 •   23/11/2022 09:21:00 PM
 •   Đã xem: 138
 •   Phản hồi: 0
Xác định phát triển kinh tế ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) là nhiệm vụ quan trọng, những năm qua chính quyền các cấp tỉnh Bình Phước đã tập trung huy động nhiều nguồn lực để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, tạo động lực cho đồng bào vùng cao biên giới.
Bù Gia Mập triển khai chương trình mục tiêu quốc gia phát triển Kinh tế, xã hội vùng DTTS và miền núi.

Bù Gia Mập triển khai chương trình mục tiêu quốc gia phát triển Kinh tế, xã hội vùng DTTS và miền núi.

 •   14/11/2022 08:15:00 AM
 •   Đã xem: 929
 •   Phản hồi: 0
Nhằm triển khai Kế hoạch của UBND tỉnh về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2025 và giai đoạn I: từ năm 2022 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh; UBND huyện Bù Gia Mập đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện phù hợp với nhu cầu, tình hình thực tế của địa phương và vốn phân bổ của UBND tỉnh.
Chị Lý Say Kín ở thôn Bình Giai, xã Phước Minh, huyện Bù Gia Mập chăm sóc đàn đê từ nguồn hỗ trợ chính sách xã hội. Ảnh: K GửiH -TTXVN

Phụ nữ dân tộc thiểu số vùng biên Bình Phước giúp nhau thoát nghèo

 •   20/10/2022 09:24:00 PM
 •   Đã xem: 123
 •   Phản hồi: 0
Những năm qua, tại huyện biên giới Bù Gia Mập (Bình Phước) ngày càng có nhiều hội viên phụ nữ nghèo là dân tộc thiểu số tận dụng nguồn vốn hỗ trợ đầu tư phát triển mô hình kinh tế, giúp tăng thu nhập, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống gia đình. Điều đó đã khẳng định sự tích cực vào cuộc của chính quyền địa phương, đặc biệt là các cấp Hội Phụ nữ, cùng sự quyết tâm thoát nghèo bền vững của hội viên phụ nữ.
Bù Gia Mập thực hiện kế hoạch giảm nghèo cho đồng bào dân tộc thiểu số đợt 1 năm 2022

Bù Gia Mập thực hiện kế hoạch giảm nghèo cho đồng bào dân tộc thiểu số đợt 1 năm 2022

 •   31/05/2022 02:36:00 PM
 •   Đã xem: 1134
 •   Phản hồi: 0
Nhằm tổ chức thực hiện chỉ tiêu giảm nghèo đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện năm 2022, góp phần cải thiện đời sống, tăng nguồn thu nhập của hộ nghèo, tạo điều kiện cho hộ nghèo tiếp cận một cách tốt nhất các dịch vụ xã hội cơ bản (y tế, giáo dục, nhà ở, điều kiện sống, thông tin,…) giúp hộ nghèo thoát nghèo bền vững, UBND huyện Bù Gia Mập đã ban hành Kế hoạch giảm nghèo cho đồng bào dân tộc thiểu số (trong chương trình giảm 1000 hộ nghèo của tỉnh) cho các nhóm nhu cầu được nhà nước hỗ trợ 100% kinh phí.
Chương mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030

Chương mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030

 •   18/10/2021 09:02:00 PM
 •   Đã xem: 104
 •   Phản hồi: 0
Ngày 14/10/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1719/QĐ-TTg về phê duyệt Chương mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021-2025.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây