Nhiều kết quả nổi bật trong công tác cải cách hành chính tại huyện Bù Gia Mập

Thứ năm - 08/04/2021 09:54 1.498 0
Nhận thức rõ tầm quan trọng của Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước, UBND huyện Bù Gia Mập luôn xác định cải cách hành chính là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, là khâu đột phá có vai trò quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện nhà, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức và công dân trong quá trình thực hiện giao dịch hành chính với cơ quan Nhà nước
Nhiều kết quả nổi bật trong công tác cải cách hành chính tại huyện Bù Gia Mập
Trong thời gian qua cùng với sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của UBND tỉnh, Huyện ủy, HĐND huyện và sự nỗ lực, phấn đấu của toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, huyện Bù Gia Mập đã vượt qua những khó khăn ban đầu về cơ sở vật chất và điều kiện đặc thù của một huyện miền núi để đạt được những kết quả đáng khích lệ trên lĩnh vực cải cách hành chính. Năm 2020, chỉ số cải cách hành chính của huyện xếp hạng 2/11 huyện, thị , thành phố (chỉ xếp sau Thành phố Đồng Xoài và tăng 4 bậc so với năm 2019).
Việc công khai thủ tục hành chính được tiến hành thường xuyên và thực hiện bằng nhiều hình thức như: niêm yết tại trụ sở làm việc của UBND huyện, các phòng ban chuyên môn, bộ phận “một cửa”, trụ sở UBND các xã… công khai trên trang thông tin điện tử của UBND huyện…giúp người dân dễ dàng tra cứu, tìm hiểu thông tin về hồ sơ, thủ tục hạn chế việc phải đi lại nhiều lần, gây phiền hà, tốn kém cho nhân dân. Thời gian giải quyết thủ tục hành chính được thực hiện đảm bảo theo quy định của UBND tỉnh.
thăm


           Bộ phận một cửa của huyện, xã hoạt động ngày càng hiệu quả, chuyên nghiệp, chuyên môn nghiệp vụ, tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân của công chức tại bộ phận một cửa nói riêng và cán bộ, công chức trong toàn huyện nói chung ngày càng được nâng lên đã phát huy tác dụng, tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính, tăng sự hài lòng của tổ chức và cá nhân khi liên hệ công tác. Trong năm 2020, bộ phận một cửa huyện, xã đã tiếp nhận và giải quyết 38.568 hồ sơ thủ tục hành chính trong đó có trên 35,8% thủ tục hành chính được thực hiện trực tuyến mức độ 3,4, không có hồ sơ giải quyết trễ hạn. Qua khảo sát, có 100 %  người dân, tổ chức hài lòng và rất hài lòng với sự phục vụ của cơ quan hành chính cấp huyện, 90.2% người dân được khảo sát hài lòng và rất hài lòng với sự phục vụ của cơ quan hành chính cấp xã.
Hạ tầng CNTT của huyện đã được trang bị cơ bản đảm bảo để thực hiện nhiệm vụ.  Việc ứng dụng CNTT đã góp phần làm tăng chất lượng hiệu quả QLNN, rút ngắn được thời gian giải quyết công việc và tạo được tính thống nhất và liên kết cao của các cơ quan, đơn vị trong huyện. Công tác Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được UBND huyện quan tâm thực hiện nhằm đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ trong tình hình mới.
Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật từng bước được nâng cao về chất lượng, đảm bảo quy trình, sát với tình hình thực tế của địa phương, đúng quy định của pháp luật và đảm bảo tính khả thi cao.
Trong thời gian sắp tới, huyện Bù Gia Mập xác định nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính, hướng tới sự hài lòng, thuận tiện của người dân và tổ chức trong giải quyết thủ tục hành chính là nhiệm vụ trọng tâm cần phải được quan tâm thực hiện trong công tác cải cách hành chính. Trong đó phấn đấu nâng cao hơn nữa tỉ lệ hồ sơ được giải quyết mức độ 3,4. Tuy vậy, với 36,6% đồng bào dân tộc thiểu số, trình độ dân trí còn thấp, đời sống còn nhiều khó khăn, việc tiếp cận công nghệ thông tin còn hạn chế, vì vậy việc triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến, đặc biệt là dịch vụ công mức độ 3, 4 của huyện gặp  không ít khó khăn.
 Để thực hiện được mục tiêu, nhiệm vụ trên trên, UBND huyện tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, người dân thực hiện việc nộp hồ sơ thủ tục hành chính qua hệ thống dịch vụ công và bưu chính công ích. Bên cạnh đó, bám sát các nội dung tại Quyết định Số: 1157/QĐ-UBND ngày 25/5/2020 của UBND tỉnh về  phê duyệt đề án “Phát huy vai trò của thanh niên trong công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 cho người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020 – 2025”, lấy lực lượng đoàn viên thanh niên là nòng cốt trong công tác tuyên truyền và phát huy tối đa vai trò của đội hình thanh niên tình nguyện hỗ trợ tại bộ phận một cửa huyện, xã hướng dẫn người dân nộp hồ sơ qua cổng dịch vụ công trực tuyến, phấn đấu nâng cao hơn nữa tỉ lệ hồ sơ được nộp qua dịch vụ công mức độ 3,4 theo mục tiêu đã đề ra.

Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Thắm

Tổng số điểm của bài viết là: 7 trong 6 đánh giá

Xếp hạng: 1.2 - 6 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây