Bù Gia Mập: tổ chức cuộc thi Tìm hiểu cải cách hành chính năm 2021

Thứ hai - 08/11/2021 15:05 1.983 0
Nhằm tuyên truyền sâu rộng trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác cải cách hành chính.
Bù Gia Mập: tổ chức cuộc thi Tìm hiểu cải cách hành chính năm 2021
Qua đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm mỗi cá nhân đối với công tác cải cách hành chính, đồng thời tạo sân chơi khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức nghiên cứu, hiến kế, đề xuất sáng kiến, giải pháp, áp dụng các giải pháp trong cải cách hành chính để nâng cao hiệu quả công việc và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp, góp phần cho công tác cải cách hành chính của huyện ngày càng được cải thiện, nâng cao mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân khi liên hệ giải quyết công việc, ngày 04/11/2021, UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 207/KH-UBND tổ chức hội thi tìm hiểu cải cách hành chính năm 2021, cụ thể như sau:
1. Đối tuợng
Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, đơn vị sự nghiệp, UBND các xã (trừ cán bộ, công chức, viên chức Phòng Nội vụ - Lao động - Thương binh và Xã hội, thành viên Ban Tổ chức, Tổ Thư ký giúp việc, Ban Giảm khảo, Ban ra đề thi). Khuyến khích lực lượng đoàn viên, thanh niên tham gia Hội thi.
2. Nội dung
- Tìm hiểu những chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước; các nội dung liên quan đến Chỉ số cải cách hành chính (Par index), Chỉ số Quản trị hành chính công (Papi), Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức (Sipas), Chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) của tỉnh; Quy định về tổ chức bộ máy, biên chế; Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong bộ máy chính quyền địa phương; Quy chế văn hoá công sở tại các cơ quan hành chính Nhà nước; các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, UBND huyện về công tác cải cách hành chính, các giải pháp, sáng kiến, hiến kế trong cải cách hành chính.
- Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ về Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030.
- Quyết định số 34/2020/QĐ-UBND ngày 29/12/2020 ban hành quy định về trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh;
- Quyết định số 1967/QĐ-UBND ngày 28/7/2021 của UBND tỉnh phê duyệt Đề án “Xác định chỉ số cải cách hành chính của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND huyện, thị xã, thành phố và UBND xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh;
- Kế hoạch số 305/KH-UBND ngày 07/10/2021 của UBND tỉnh về triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2021 của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; UBND các huyện, thị xã và UBND các xã, phường, trị trấn trên địa bàn tỉnh;
- Kế hoạch số 2685/KH-UBND ngày 18/10/2021 của UBND tỉnh về cải cách hành chính giai đoạn 2021- 2025 trên địa bàn tỉnh Bình Phước.
- Kế hoạch số 18/KH-UBND ngày 29/01/2021 của UBND huyện về cải cách hành chính nhà nước năm 2021 trên địa bàn huyện Bù Gia Mập.
- Kế hoạch số 198/KH-UBND ngày 28/10/2021 của UBND huyện về triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2021 của UBND các xã trên địa bàn huyện.
3. Hình thức: Hội thi gồm 02 phần thi:
3.1. Phần thi “Trắc nghiệm kiến thức” (60 điểm):
Phần thi trắc nghiệm được tổ chức dưới hình thức trực tuyến trên Trang thông tin điện tử của UBND huyện Bù Gia Mập.
Thí sinh tham gia dự thi truy cập vào chuyên mục “Hội thi tìm hiểu cải cách hành chính năm 2021” tại website: bugiamap.binhphuoc.gov.vn để cung cấp thông tin dự thi và trả lời bộ câu hỏi gồm 30 câu hỏi trắc nghiệm về kiến thức liên quan công tác cải cách hành chính được quy định tại mục 1, phần III của Kế hoạch này trong thời gian 40 phút.
3.2. Phần thi tự luận Giải pháp, sáng kiến cải cách hành chính” (40 điểm):
Mỗi cơ quan, đơn vị dự thi ít nhất 01 sáng kiến về cải cách hành chính.
Nội dung ưu tiên tập trung vào các giải pháp, mô hình, sáng kiến, cách làm mới, ý tưởng mới về các vấn đề sau đây:
- Giải pháp loại bỏ, cắt giảm các thủ tục hành chính gây khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống của người dân;
- Giải pháp đơn giản hóa quy trình thực hiện các quy định về thủ tục hành chính;
- Giải pháp nhằm hỗ trợ nhân dân, doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính;
- Giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức; cải cách tài chính công, ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện nhiệm vụ;
- Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4;
- Giải pháp góp phần đảm bảo hoạt động thông suốt, hiệu quả của cơ quan hành chính nhà nước trong bối cảnh bị tác động của dịch Covid-19…
Bài dự thi được trình bày thống nhất bằng font chữ Times New Roman, cỡ chữ 14, trên khổ giấy A4 (không quá 10 trang), được in ấn, đóng tập gọn gàng, sạch đẹp, ngôn ngữ diễn đạt dễ hiểu và đảm bảo tính logic giữa kết cấu các thành phần nội dung. Đối với các bài dự thi về lĩnh vực công nghệ thông tin, ngoài hình thức viết có gửi kèm đĩa CD, USB lưu trữ phần mềm, hình ảnh hoặc video.
4. Cách tính điểm
Đơn vị đạt giải là đơn vị có số điểm tổng cả 2 phần thi cao nhất.
* Đối với Phần thi “Trắc nghiệm kiến thức”:
Ban Giám khảo sẽ xem xét, quyết định điểm thưởng, điểm trừ cho các đơn vị dự thi, cụ thể:
- Đơn vị có tỷ lệ người tham gia đạt 50%, 60%, 70%, 80%, 90% và 100%/tổng số người làm việc tại đơn vị, được tính điểm cộng lần lượt là 5, 10, 15, 20, 25, 30 điểm.
- Đơn vị có tỷ lệ người tham gia dưới 50%/tổng số người làm việc tại đơn vị: bị trừ 20 điểm.
- Đơn vị có tỷ lệ người trả lời đúng từ 70% số câu hỏi trở lên: cộng 10 điểm
- Đơn vị có tỷ lệ người trả lời đúng tất cả 30 câu nhiều nhất: cộng 10 điểm
- Đơn vị có người trả lời đúng tất cả 30 câu nhanh nhất: cộng 10 điểm
Điểm cao nhất đơn vị có thể đạt được ở phần này là 60 điểm.
* Đối với Phần thi tự luận “Sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính”:
Ban Giám khảo sẽ xem xét, đánh giá điểm cho các giải pháp có tính mới, hiệu quả, có khả năng ứng dụng cao ở phạm vi rộng trên nhiều ngành, nghề, lĩnh vực, địa phương.
Điểm cao nhất ở phần thi này là 40 điểm.
* Tổng điểm cao nhất cho cả 02 phần thi là 100 điểm.
5. Cơ cấu giải thưởng:
Ban Tổ chức sẽ trao 01 giải Nhất, 01 giải Nhì, 01 giải Ba và 03 giải Khuyến khích, cụ thể:
- 01 giải Nhất trị giá 2.000.000 đồng
- 01 giải Nhì trị giá 1.500.000 đồng
- 01 giải Ba trị giá 1.000.000 đồng
- 03 giải Khuyến khích mỗi giải trị giá 500.000 đồng.
Đồng thời sẽ trao 02 giải phụ mỗi giải trị giá 500.000 đồng cho:
- 01 giải được trao cho cá nhân có phần thi trắc nghiệm đúng tất cả 30 câu hỏi trong thời gian nhanh nhất.
- 01 giải được trao cho giải pháp về cải cách hành chính có tính khả thi cao nhất.
6. Thời gian tổ chức hội thi:
* Đối với Phần thi tự luận “Sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính”:
Thời gian nhận bài dự thi đến 16 giờ 30 phút, ngày 26/11/2021.
Đối với các bài dự thi gửi qua đường bưu điện, thời hạn nhận bài tính theo dấu bưu điện.
Nơi tiếp nhận bài thi: Phòng Nội vụ - Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Bù Gia Mập.
* Đối với Phần thi “Trắc nghiệm kiến thức”:
Dự kiến tổ chức vào cuối tháng 11/2021.
Thời gian và cách thức dự thi Ban Tổ chức sẽ thông báo cụ thể trên chuyên mục “Hội thi tìm hiểu cải cách hành chính năm 2021” tại website: bugiamap.binhphuoc.gov.vn.
Để chuẩn bị tốt nhất cho Hội thi, UBND huyện giao Phòng Nội vụ - Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu UBND huyện triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch đồng thời giao các phòng, ban chuyên môn, đơn vị sự nghiệp, UBND các xã tuyên truyền, phổ biến đến cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị về mục đích, ý nghĩa của Hội thi, khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị tham gia Hội thi góp phần cho Hội thi thành công tốt đẹp./.

Tác giả bài viết: Hồng Anh

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 4 đánh giá

Xếp hạng: 1.3 - 4 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây