Những kết quả đã đạt được 5 năm qua của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Huyện Bù Gia Mập khóa XI, nhiệm kỳ (2017-2022)

Thứ năm - 09/06/2022 09:19 1.542 0
5 năm qua, phát huy truyền thống cách mạng của quê hương Bù Gia Mập anh hùng, với tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo
Những kết quả đã đạt được 5 năm qua của  Đoàn TNCS Hồ Chí Minh  Huyện Bù Gia Mập khóa XI, nhiệm kỳ (2017-2022)
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Bù Gia Mập luôn luôn bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ và định hướng của Tỉnh Đoàn; Sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương, xung kích tình nguyện, thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, đạt được những kết quả tích cực, góp phần quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Nổi bật là:
Đối với công tác giáo dục chính trị tư tưởng đã có nhiều đổi mới, nhất là công tác giáo dục truyền thống cách mạng được triển khai hiệu quả, thường xuyên, đã cổ vũ thanh niên lòng yêu nước, lòng tự hào dân tộc, đi theo lý tưởng của Đảng, của Bác, trong những năm qua việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành nề nếp sinh hoạt của đoàn viên, việc học tập chỉ thị, nghị quyết của Đảng luôn được các cấp Đoàn triển khai sâu rộng với 100% đoàn viên tham gia. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được thực hiện với nhiều phương thức sáng tạo, phù hợp với từng đối tượng thanh niên, góp phần xây dựng ý thức “Sống và làm việc theo pháp luật”.
Các phong trào hành động “Thanh niên tình nguyện”, “Tuổi trẻ sáng tạo”; “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc”; phong trào “Xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng”“Tuổi trẻ Bù Gia Mập chung tay xây dựng nông thôn mới và văn minh đô thị”... được triển khai rộng khắp và được các cấp ủy đảng, chính quyền, nhân dân đồngtình ủng hộ.
Năm 2020-2021, với diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện đã có nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả, góp phần tham gia các hoạt động chung tay phòng, chống dịch bệnh Covid-19, như:Thành lập đội hình thanh niên tình nguyện phòng chống dịch bệnh Covid-19, Đội hình tham gia trực chốt, tổ kiểm soát dịch bệnh và khu cách ly tập trung huyện; Đội hình thanh niên tình nguyện giao hàng mùa dịch (khi thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ); Đội hình hỗ trợ công tác hậu cần tại các khu cách ly; hướng dẫn khai báo y tế, cài đặt Bluezone, quét mã QR cho người dân; hỗ trợ công tác tiêm Vắc-xin tại các điểm tiêm chủng trên địa bàn huyện; hỗ trợ các tổ, chốt kiểm soát dịch trên địa bàn huyện; tham gia tuyên truyền bằng các hình thức: loa di động, phát tờ rơi…tại nhà dân và các tuyến đường thôn ấp trên địa bàn huyện…
Những mô hình được triển khai, mang lại ý nghĩa thiết thực trong nhiệm kỳ, có thể kể đếnnhư: mô hình “Gian hàng 0 đồng”, “Túi an sinh”, “Tuyến đường thắp sáng đường quê”...đã thực sự mang dấu ấn riêng của tuổi trẻ Bù Gia Mập, qua đó đã thể hiện được sự chủ động, sáng tạo của các cấp bộ Đoàn, thu hút đông đảo lực lượng thanh niên tham gia với hàng trăm mô hình tập thể, cá nhân thanh niên làm kinh tế giỏi; đã vận động trên hàng vạn ngày công đoàn viên thanh niên tham gia tu sửa các nhà bia tưởng niệm, dọn dẹp vệ sinh các tuyến đường làng, ngõ xóm, xây dựng nhà nhân ái...; góp phần tích cực vào thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng quê hương đất nước và từng bước chăm lo tốt hơn nhu cầu lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, thanh thiếu niên và nhi đồng huyện.
Thông qua các phong trào hành động cách mạng, tổ chức Đoàn ngày càng được củng cố, phát triển, nhiều đoàn viên thật sự tiên phong, thật sự gương mẫu đã được Đoàn giới thiệu cấp ủy Đảng xem xét kết nạp vào hàng ngũ, với 185 đoàn viên ưu tú. Mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên được mở rộng, công tác phụ trách Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh và chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng được quan tâm hơn; đội ngũ cán bộ Đoàn đông đảo, có trình độ chuyên môn đã và đang trở thành nguồn cán bộ kế cận tin cậy của Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể ở các cấp, các ngành.
Bên cạnh những thành tích đã đạt được, hoạt động của Đoàn thanh niên và phong trào thanh niên trên địa bàn huyện vẫn còn những mặt hạn chế cần thẳng thắn nhìn nhận và tập trung khắc phục đó là: Công tác tuyên truyền giáo dục của Đoàn tuy rộng nhưng có lúc, có nơicòn chưa sâu, chưa thường xuyên. Một bộ phận thanh thiếu niên có biểu hiện phai nhạt lý tưởng, giảm sút niềm tin, thiếu ý thức chấp hành pháp luật, xa rời truyền thống văn hoá dân tộc. Tỷ lệ tội phạm ở lứa tuổi thanh thiếu niên có chiều hướng gia tăng. Công tác phát triển thanh niên tham gia sinh hoạt Đoàn tại địa bàn dân cư ngày càng khó khăn; còn một bộ phận lớn thanh niên công nhân trong doanh nghiệp chưa có tổ chức hoạt động Đoàn. Các hình thức tổ chức hoạt động phong trào của Đoàn Thanh niên còn nghèo nàn, chưa thiết thực... Đây là những vấn đề rất cần quan tâm, khắc phục trong nhiệm kỳ mới.
Để thực hiện tốt các nhiệm vụ trên và góp phần xứng đáng vào công cuộc công nghiệp hóa - hiện đại hóa và xây dựng quê hương Bù Gia Mập giàu đẹp, văn minh; các cấp bộ Đoàn và đoàn viên, thanh thiếu nhi trong toàn huyện phải không ngừng nỗ lực, phấn đấu, phát huy sức trẻ và lòng nhiệt tình, tinh thần xung kích, tình nguyện, thực hiện tốt một số nhiệm vụ giải pháp sau:
Một là: Các cấp bộ đoàn trong huyện cần cụ thể hóa và tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch của Tỉnh Đoàn,Chương trình hành động thực hiệnNghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII. Làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cao đẹp, lòng yêu nước, yêu quê hương trong đoàn viên, thanh niên; vận động cán bộ đoàn viên thanh niên chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật nhà nước; nhất là hưởng ứng, tích cực tham gia thực hiện các chủ trương về phát triển kinh tế xã hội của huyện.
Hai là: Định hướng cho lực lượng đoàn viên, thanh thiếu niên nhận thức đầy đủ, đúng đắn vai trò, vị trí của mình trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa để từ đó tích cực học tập, rèn luyện và tự giác phấn đấu, từng bước trưởng thành, xứng đáng là cánh tay đắc lực, lực lượng hậu bị tin cậy của Đảng trong sự nghiệp xây dựng quê hương, đất nước. Đây được xem là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên và liên tục của các cấp bộ Đoàn.
Ba là: Bám sát sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chuyển mạnh hoạt động của các cấp bộ Đoàn về cơ sở, gắn với địa bàn, sát với từng đối tượng thanh thiếu niên. Thông qua công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu niên, các tổ chức Đoàn trong huyện chủ động phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội xây dựng và tổ chức thực hiện nhiều phong trào hành động cách mạng phải thiết thực và hiệu quả, mang tính đột phá; các phong trào phải xuất phát từ thực tiễn, nhu cầu, nguyện vọng và xu hướng phát triển của đoàn viên thanh niên.
Các cấp bộ Đoàn phải quan tâm, nghiên cứu và thực hiện tốt nhiệm vụ đồng hành với thanh niên trong khởi nghiệp, lập nghiệp. Đoàn viên thanh niên phải là những người đi đầu trong áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, kinh doanh, trong đó tập trung vào sản xuất nông nghiệp theo hướng hiện đại, góp phần thực hiện công nghiệp hóa nông nghiệp một cách bền vững.
Bốn là: Thông qua các phong trào hành động cách mạng sâu rộng trong các tầng lớp thanh niên, tập trung xây dựng và phát huy vai trò xung kích của đoàn viên, thanh thiếu nhi gắn với đẩy mạnh việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minhvề ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; quan tâm nhân rộng nhân tố mới, những mô hình, tấm gương điển hình về người tốt, việc tốt, qua đó góp phần giáo dục thanh thiếu niên, khơi dậy lòng yêu quê hương đất nước, qua đó đcao và phát huy vai trò tự rèn luyện, tự tu dưỡng, khả năng tự hoàn thiện mình của thanh thiếu nhi dưới sự định hướng, hỗ trợ tốt nhất của tổ chức đoàn, đội, hội. 
Năm là: Quan tâm chăm lo xây dựng, củng cố tổ chức Đoàn, trước hết là các chi đoàn. Chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Đoàn trình độ chuyên môn cao, khả năng làm việc, thích ứng với các môi trường làm việc ngoài công tác Đoàn; chú trọng công tác tuyển chọn, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và bố trí cán bộ Đoàn, cũng như công tác luân chuyển cán bộ Đoàn.
Sáu là:Tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng và hệ thống chính trị là trách nhiệm và quyền lợi chính trị của đoàn viên, thanh niên và tổ chức đoàn, là nhiệm vụ quan trọng thường xuyên của các cấp bộ đoàn. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phải thực sự là tấm gương trong sáng, là môi trường thử thách, nghĩa tình để cán bộ đoàn rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, tác phong công tác, chuyên môn, nghiệp vụ, tạo nguồn cán bộ trẻ có chất lượng cho Đảng
Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phải thường xuyên bổ sung nguồn sinh lực trẻ cho Đảng bằng đội ngũ đảng viên kết nạp từ những đoàn viên ưu tú và phát hiện cán bộ trẻ có chất lượng giới thiệu cho Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị. 
Bảy là:Các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp từ huyện đến cơ sở thường xuyên tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với đoàn viên, thanh niên; giao nhiệm vụ cho đoàn viên, thanh niên và quan tâm, theo dõi, kiểm tra, giúp đỡ, tạo mọi điều kiện cho đoàn viên, thanh niên hăng hái, tự tin tham gia các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội của địa phương, đơn vị để thanh niên được rèn luyện, cống hiến và trưởng thành. Đồng thời, tạo điều kiện cho thanh niên thực hiện tốt vai trò giám sát và phản biện xã hội, góp phần tham gia xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh.
Tám là: Ủy ban mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và các cấp, các ngành trong huyện cần tăng cường phối hợp, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục đoàn viên, thanh niên; nâng cao trách nhiệm của từng gia đình và xã hội trong việc chăm sóc, giáo dục thanh thiếu nhi sống có mục đích, có lý tưởng và khát vọng cống hiến, góp phần tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của huyện, xây dựng huyện Bù Gia Mập ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Tác giả bài viết: Nguyễn Đình Quyền

Tổng số điểm của bài viết là: 2 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây