Những kết quả đạt được trong triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW tại Đảng bộ xã Long Bình – Bù Gia Mập.

Thứ năm - 27/02/2014 10:51 1.599 0

Những kết quả đạt được trong triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW tại Đảng bộ xã Long Bình – Bù Gia Mập.

Với nhiều hình thức và cách làm sáng tạo phù hợp với tình hình của địa phương, các cấp ủy, chính quyền, tổ chức, đơn vị, cá nhân trên địa bàn xã Long Bình huyện Bù Gia Mập đã thực hiện việc học tập và làm theo gương Bác bằng những công việc cụ thể, gắn với nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng đơn vị ngày càng vững mạnh.

 

Để tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị trong năm 2013, đồng chí Nguyễn Văn Trúc – Bí thư Đảng ủy xã cho biết: Ngay từ đầu năm Đảng ủy đã ra Nghị quyết chỉ đạo đến cả hệ thống Chính trị tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; chỉ đạo UBND rà soát đội ngũ cán bộ, tiến hành kiện toàn phù hợp với trình độ chuyên môn, đáp ứng hiệu quả công việc; xây dựng và triển khai kế hoạch triển khai đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân, đưa việc đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành công việc thường xuyên của mỗi tổ chức, cá nhân gắn liền với lộ trình khắc phục những tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI. 

Trong học tập mỗi cán bộ, đảng viên tự liên hệ nhiệm vụ, vị trí công tác của bản thân, xây dựng kế hoạch rèn luyện theo tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh, báo cáo trước chi bộ, lãnh đạo cơ quan, tổ chức đoàn thể nơi mình sinh hoạt để góp ý, giúp đỡ thực hiện. Cuối năm, mỗi cán bộ, đảng viên tự kiểm điểm việc học tập và kết quả làm theo làm theo gương Bác trước chi bộ, trước các tổ chức mình sinh hoạt.

          Đảng ủy chỉ đạo cho Ban Văn hóa - Thông tin, các chi bộ trực thuộc, mặt trận, đoàn thể tổ chức tuyên truyền rộng rãi trong toàn bộ đảng viên, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân về ý nghĩa và tầm quan trọng của việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Với tinh thần đó, các tổ chức đoàn thể đã chủ động công tác tuyên truyền mục đích, yêu cầu, ý nghĩa, tầm quan trọng việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác, các hình thức tuyên truyền được thực hiện đa dạng phong phú như panô, áp phích, khẩu hiệu; thông qua kể chuyện tấm gương Bác ở các buổi sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt các tổ chức đoàn thể, các buổi nói chuyện chuyên đề cho các em học sinh ở các trường học được 42 lần. Qua đó, cán bộ, đảng viên đã có chuyển biến về nhận thức và hành động, từng bước nâng cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, ý thức tự giác cao trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao; thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ, đảng viên chuyển biến tốt hơn; tinh thần đấu tranh phòng, chống các biểu hiện suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống được nâng cao. 100% cán bộ, đảng viên tự nguyện đăng ký nội dung phấn đấu rèn luyện thực hiện theo tấm gương của Bác.

Trong tổ chức thực hiện, Đảng ủy và UBND xã đã có sự phối hợp đưa những vụ việc bức xúc, nổi cộm của địa phương vào kế hoạch để tập trung giải quyết như: Công tác xử lý rác thải, bảo vệ môi trường, bảo vệ sức khỏe cho nhân đã tồn đọng nhiều năm, đến nay đã tập trung giải quyết có hiệu quả. Chủ động làm việc với Nông trường 3 Công ty trách nhiệm MTV cao su Phú Riềng tạo điều kiện cho sử dụng hố đất trên lô Cao su làm nơi chứa rác thải sinh hoạt, đồng thời tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân đăng ký, nộp tiền thuê người chở đổ rác tập trung được 20 hộ dân ở các trục đường chính đăng ký thực hiện nên bước đầu có hiệu quả, giảm số lượng rác thải ra các trục đường… ngoài ra còn phát động phong trào mỗi hộ có một hố xử lý rác thải tại hộ gia đình, được trên 60% hộ dân hướng ứng tích cực.

          Đến nay, có 19/19 chi bộ trực thuộc xây dựng chuẩn mực đạo đức phong cách Hồ Chí Minh theo chuyên đề từng năm, hàng tháng đưa ra kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện gắn với kiểm điểm Nghị quyết TW 4 (khóa XI). Bên cạnh đó Đảng ủy tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện tại các đơn vị trực thuộc để có biện pháp chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc những đơn vị thực hiện chưa tốt, kịp thời phát hiện những những mô hình mới, những cách làm sáng tạo để biểu dương, nhân rộng. Qua đó chất lượng sinh hoạt chi bộ được nâng lên rõ rệt, cán bộ đảng viên nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt, những điển hình tiến tiến trong phong trào học tập và làm theo Bác xuất hiện ngày càng nhiều tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Các đồng chí cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ chủ chốt ở xã, cán bộ các thôn gương mẫu đi đầu bằng các chương trình, kế hoạch, nội dung rèn luyện, phấn đấu nêu gương cụ thể và báo cáo với Đảng ủy, chi bộ nơi mình công tác góp ý, giúp đỡ, tạo điều kiện thực hiện. Cụ thể: Đối với cán bộ, đảng viên là cán bộ công chức, viên chức xã xây dựng cho mình về phong cách sống và làm việc, kỹ năng giao tiếp; thực hành tiết kiệm; nêu cao tinh thần tương thân tương ái, giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp và nhân dân; thực hiện tốt nghĩa vụ công dân nơi làm việc và nơi cư trú; hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đối với cán bộ, đảng viên sinh hoạt tại các thôn gương mẫu, đi đầu trong các phong trào ở khu dân cư; hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước; thực hiện lối sống lành mạnh; thực hành tiết kiệm…

Thông qua việc thực hiện những nội dung đăng ký, 19/19 chi bộ, 8/8 tổ chức đoàn thể xây dựng kế hoạch, triển khai, thực hiện, trong đó chú trọng đến xây dựng nếp sống tiết kiệm trong sinh hoạt, trong tiêu dùng; thực hiện công tác vận động quần chúng với phương châm “Trọng dân, gần dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân”, thực hiện đấu tranh, phòng chống tham nhũng… Qua đó góp phần khắc phục và ngăn ngừa suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các tệ nạn xã hội. Hàng tháng các chi bộ tổ chức cho Đảng viên học tập và làm theo các chuyên đề về: “Cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư”; về thực hiện nếp sống giản dị, đời tư trong sáng… bằng hành động thiết thực trong việc triển khai công tác phối hợp vận động quần chúng.

Với sự linh hoạt, chủ động, tích cực trong công tác chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện, trong năm qua trên địa bàn xã đã xuất hiện những mô hình triển khai hiệu quả trên các lĩnh vực, những tấm gương điển hình tiêu biểu như:

          MTTQ làm tốt phong trào xây dựng nhà đại đoàn kết đã vận động xây được 01 căn trị giá 20 triệu đồng, cùng với phong trào xây dựng nhà đại đoàn kết, MT còn làm tốt phong trào vận động nhân dân ủng hộ nhân dân Miền Trung bị thiên tai được 13 triệu đồng nộp về UBMTTQ huyện.

Hội Cựu Chiến binh thực hành phong trào tương thân tương ái, chung tay đóng góp xây dựng 01 căn nhà đồng đội trị giá 30 triệu; gây quỹ giúp nhau 824 triệu cho 84 HV vay phát triển kinh tế gia đình, giúp 3 HV 10 kg gạo hàng tháng  tổng 360 kg gạo, giúp 3 triệu đồng tiền mặt; và công tác khuyến học, khuyến tài tống số tiền 5 triệu đồng.

Hội Phụ nữ với phong trào nuôi heo đất, thực hiện tiết kiệm theo 65 năm ngày Bác Hồ kêu gọi thi đua ái quốc tổng số tiền 352 triệu đồng giúp cho  115 HV vay phát triển kinh tế gia đình, tặng được 5 sổ tiết kiệm tổng trị giá 5 triệu đồng, xây dựng 01 căn nhà mái ấm tình thương tổng trị giá 20 triệu đồng, xây dựng 01 địa chỉ tin cậy, 01 địa chỉ nhân đạo, hàng tháng hỗ trợ 6 cháu khuyết tật học tại trường Mẫu giáo Long Bình mỗi tháng 25 kg gạo, giúp 01 chị HV bị bệnh nan y mỗi tháng 10 kg gạo, ngoài ra còn  hỗ trợ gia đình HV khi gặp rủi ro…

Hội Nông dân vận động hỗ trợ xây dựng 01 căn nhà mái ấm tình thương 10 triệu đồng, vận động gây quỹ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình 320 triệu giúp cho 16 HV vay, ngoài ra mô hình thu hút HV phát động lao động tập trung gây quỹ 3 đợt được 25 triệu đồng, đặc biệt phong trào xây dựng NT mới, vận động nhân dân 240 triệu đồng làm đường nhựa và sửa chữa khắc phục đường giao thông NT.

          Chi bộ thôn 1 thực hiện phong trào vận động nhân dân chung tay xây dựng nông thôn mới, làm tuyến đường nhựa trị giá 1tỷ 200 triệu đồng, trong đó vận động nhân dân đóng góp 500 triệu, tuy bước đầu có nhiều khó khăn vất vả nhưng cán bộ và nhân dân đã và đang từng bước thực hiện có hiệu quả công trình và hoàn thành đưa vào sử dụng. Chi bộ thôn 3, thôn 5, thôn 9 vận động nhân dân thành lập tổ An ninh đi tuần vào giờ cao điểm góp phần làm giảm các vụ việc phức tạp trên địa bàn dân cư. Chi bộ thôn 6 năm năm liền đạt khu dân cư văn hóa, đặc biệt công tác tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện pháp lệnh dân số, là một thôn có tỷ lệ dân tộc thiểu số chiếm trên 50% dân tộc, nhưng nhiều năm liền không có người sinh con thứ 3 trở lên, 3 năm liền được UBND tỉnh Bình Phước khen thưởng về thực hiện khu dân cư toàn diện và khu dân cư duy nhất của xã đạt KDC văn hóa.     Các chi bộ nhà trường phát động phong trào trong đội ngũ giáo viên thực hành tiết kiệm theo gương Bác; Xây dựng “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”, phát động hoa điểm mười; chung tay giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để các em được đến trường…

          Bên cạnh những tập thể tiêu biểu còn các cá nhân như: Ông Võ Thanh Phương Thôn 4 khắc phục đường hố nước chảy sói mòn tránh nguy hiểm cho người qua lại, trong khi chờ cấp có thẩm quyền thì cá nhân ông đã mua vật liệu vả bỏ công lao động khắc phục để nhân dân đi lại dễ dàng hơn. Gia đình Ông Bùi Huy Minh thôn 10 hiến 564 m2 đất để xây dựng phòng học cho các cháu mẫu giáo ở thôn vùng sâu xa trung tâm được đi học.

          Có thể nói, việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã được các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn xã Long Bình triển khai nghiêm túc, hiệu quả, thu hút sự đồng tình hưởng ứng của đông đảo cán bộ, đảng viên và người dân. Từ những kết quả đạt được đã góp phần làm cho mỗi cá nhân, tổ chức nâng cao ý thức tu dưỡng đạo đức lối sống, tích cực phát huy ưu điểm, sửa chữa khuyết điểm bằng hành động, việc làm cụ thể, thiết thực. Từ đó, niềm tin của nhân dân đối với Đảng được nhân lên, niềm tin và sự hưởng ứng của toàn xã hội trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, học tập và làm theo Bác ngày càng được khẳng định.

Lưu Phúc              
Ban Tuyên giáo Huyện ủy BGM

 

Tổng số điểm của bài viết là: 7 trong 6 đánh giá

Xếp hạng: 1.2 - 6 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây