Huyện Bù Gia Mập thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức theo nghị định số 158/2007/NĐ – CP của Chính phủ.

Thứ năm - 27/02/2014 10:59 2.080 0
Căn cứ Nghị định số 158/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007 của Chính phủ quy định danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức, và Kế hoạch số 49/KH-UBND ngày 02/5/2013 của UBND tỉnh Bình Phước.
          UBND huyện Bù Gia Mập đã ban hành Kế hoạch số 104/KH-UBND ngày 26/12/2011 về việc định kỳ chuyển đổi vị trí công tác theo Nghị định số 158/2007/NĐ-CP, theo kế hoạch này, các vị trí cần chuyển đổi cụ thể như sau:

1. Hoạt động quản lý tài chính, ngân sách, tài sản của Nhà nước;

2. Hoạt động thẩm định, định giá trong đấu giá, hoạt động mua và bán nợ;

3. Quản lý việc bán, khoán, cho thuê đất, tài sản trên đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà;

4. Hoạt động quản lý, điều hành công tác kế hoạch và đầu tư trong các cơ quan nhà nước theo phân cấp;

5. Quản lý xây dựng cơ bản, giải tỏa, áp giá đền bù trong giải phóng mặt bằng và quản lý dự án;

6. Quản lý, cấp phát các loại văn bằng, chứng chỉ; cấp giấy phép kinh doanh;

7. Các hoạt động thanh tra;

8. Cán bộ, công chức, viên chức làm công tác phòng, chống tham nhũng trong các cơ quan, tổ chức và đơn vị quy định tại khoản 1 Điều 2 Nghị định 158;

9. Công tác tuyển dụng, đào tạo, thi tuyển, thi nâng ngạch công chức, viên chức; công tác nhân sự và quản lý nhân lực.

Thực hiện tốt kế hoạch trên, năm 2012 UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn có liên quan tham mưu định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với 20 viên chức kế toán đang công tác tại các trường trên địa bàn huyện. Đối với các vị trí công tác tại UBND cấp xã, đặc biệt là đối với một số xã có sự thay đổi về số lượng công chức Địa chính – Xây dựng, Tài chính - Kế toán, Tư pháp – Hộ tịch theo Quyết định số 417/QĐ-UBND ngày 02/03/2010 của UBND tỉnh và công chức cấp huyện do huyện mới thành lập nên chưa đủ điều kiện chuyển đổi (đủ 36 tháng).

Năm 2013, căn cứ Công văn số 209/SNV-CCVC ngày 04/3/2013 của Sở Nội vụ về việc hướng dẫn chuyển đổi vị trí công tác, sau khi tổng hợp kiến nghị, đề xuất từ các cơ quan, đơn vị UBND huyện đã thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác từ bộ phận này sang bộ phận khác trong cùng một đơn vị đợt 01 năm – 2013 đối với 10 trường hợp là công chức Địa chính - nông nghiệp, xây dựng và môi trường cấp xã. Tại các phòng ban chuyên môn có các vị trí công tác đủ điều kiện chuyển đổi UBND huyện đã thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với các bộ phận như sau:

Phòng Nội vụ: chuyên viên phụ trách công tác tuyển dụng, đào tạo, thi tuyển, thi nâng ngạch công chức, viên chức; công tác nhân sự và quản lý nhân lực.

 Phòng Giáo dục và Đào tạo: chuyên viên phụ trách quản lý, cấp phát các loại văn bằng, chứng chỉ.

 Phòng Tài chính - Kế hoạch: chuyên viên phụ trách hoạt động quản lý, điều hành công tác kế hoạch và đầu tư trong các cơ quan nhà nước; chuyên viên phụ trách hoạt động thẩm định, định giá trong đấu giá, hoạt động mua và bán nợ; chuyên viên quản lý cấp phát các loại giấy: giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, giấy phép kinh doanh;

Đối với các chức danh Tài chính - Kế toán cấp xã do đặc thù công việc đang vào cuối năm cần tiến hành thanh tra, kiểm tra, thanh quyết toán đòi hỏi cán bộ phụ trách thu - chi phải được theo dõi thường xuyên và liên tục trong năm vì vậy UBND huyện thống nhất với kiến nghị của UBND các xã sẽ thực hiện chuyển đổi vị trí công tác vào đợt 2.

Có thể nói thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đã chủ động phòng ngừa tham nhũng trong các cơ quan, đơn vị có liên quan đến việc quản lý ngân sách, tài sản của nhà nước trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân. Mặt khác, việc chuyển đổi vị trí công tác từ bộ phận này sang bộ phận khác trong cùng một cơ quan, đơn vị đã được cán bộ, công chức đồng tình ủng hộ, đặc biệt đối với công chức cấp xã. Vì với đặc thù huyện Bù Gia Mập là vùng núi địa bàn hiểm trở, phức tạp do đó việc luân chuyển cán bộ từ địa bàn này sang địa bàn khác gặp nhiều khó khăn (về nhà ở, điều kiện đi lại giữa các xã còn hạn chế…). Mặt khác, lương của cán bộ, công chức cấp xã là tương đối thấp, do đó nếu thực hiện phương án luân chuyển các vị trí công tác giữa các xã trên địa bàn huyện sẽ khó đảm bảo được cuộc sống cho cán bộ, công chức do đó việc chuyển đổi vị trí của kế toán Thu – chi và địa chính – nông nghiệp với xây dựng và môi trường đã giúp công chức cấp xã sự an tâm công tác hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền địa phương.

Trong năm 2014 và những năm tiếp theo căn cứ Nghị định số 158/2007/NĐ-CP, Nghị định số 150/2013/NĐ-CP và các quy định của UBND tỉnh, UBND huyện Bù Gia Mập sẽ tiếp tục thực hiện việc định kỳ chuyển đổi vị trí công tác theo đúng quy định hiện hành.

                                                                      Nguyễn Thị Hương       
                                Phòng Nội vụ huyện Bù Gia Mập

Tổng số điểm của bài viết là: 6 trong 6 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 6 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây