Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2016

Thứ năm - 10/11/2016 19:49 1.496 0

Hưởng ứng Ngày Pháp luật  nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2016

    Để tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và Ngày Pháp luật năm 2016 trên địa bàn huyện Bù Gia Mập, vừa qua UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 123/KH-UBND, ngày 03/10/2016 về việc tổ chức thực hiện Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2016.
           Theo đó, UBND huyện yêu cầu các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện và UBND các xã cần nắm vững và quán triệt một số nội dung sau:

Hưởng ứng, tổ chức triển khai thực hiện Ngày Pháp luật năm 2016 với mục đích tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò của Hiến pháp, pháp luật trong quản lý đất nước và kiến tạo sự phát triển xã hội, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, giáo dục ý thức thượng tôn Hiến pháp, pháp luật trong toàn xã hội.

Hưởng ứng Ngày Pháp luật bằng hành động, việc làm cụ thể, thường xuyên nhằm tạo chuyển biến căn bản, toàn diện và bền vững trong ý thức tự giác tuân thủ, chấp hành Hiến pháp và pháp luật. Tạo sự thống nhất cao về nhận thức trong các cấp, các ngành và toàn xã hội về ý nghĩa, tầm quan trọng của Ngày Pháp luật Việt Nam.

Nội dung trọng tâm tổ chức triển khai thực hiện Ngày Pháp luật năm 2016 cụ thể: quán triệt, phổ biến sâu rộng nội dung chính sách trong các văn bản pháp luật, các hành vi bị nghiêm cấm và chế tài xử lý; các quy định mới được sửa đổi, bổ sung, thay thế; tổ chức thi hành đầy đủ, nghiêm túc các quy định pháp luật gắn với xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật, cải cách hành chính, cải cách tư pháp, bảo vệ quyền con người, quyền công dân; giáo dục ý thức và lợi ích của việc tôn trọng, tuân thủ, chấp hành pháp luật, xây dựng, bồi dưỡng, nhân rộng gương người tốt, việc tốt trong thực hiện pháp luật; phê phán đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật hoặc lệch chuẩn xã hội; tôn vinh các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật…

Tùy điều kiện thực tế của các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện và UBND các xã có thể sử dụng các hình thức triển khai thực hiện Ngày Pháp luật năm 2016 như: Tổ chức lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật hoặc lồng ghép hưởng ứng qua các hoạt động chuyên môn phù hợp với nhiệm vụ chính trị và điều kiện thực tiễn; chú trọng xây dựng, phát hiện, nhân rộng mô hình hay, cách làm mới, hiệu quả; tổ chức đợt cao điểm tuyên truyền, phổ biến các bộ luật liên quan trực tiếp đến tổ chức và hoạt động của cơ quan, tổ chức; quyền, nghĩa vụ cơ bản của công dân, đặc biệt là Luật Dân sự.

Các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2016 tập trung trong thời gian từ khi có Kế hoạch đến hết ngày 30/11/2016, trong đó cao điểm trong tuần lễ từ ngày 07/11/2016 đến ngày 12/11/2016.

Ngày pháp luật năm 2016 có Chủ đề Nâng cao năng lực xây dựng, thực thi pháp luật, giáo dục ý thức tôn trọng, tuân thủ và nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật; tạo môi trường thuận lợi cho sản xuất kinh doanh; phát huy dân chủ, bảo vệ quyền con người, quyền công dân.

Ngày pháp luật năm 2016 với các khẩu hiệu tuyên truyền phổ biến về Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam như:

-  “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”.

-  “Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

 - “Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh, khai thông mọi nguồn lực để phát triển đất nước”.

- “Phát huy dân chủ, bảo vệ quyền con người, quyền công dân vì mục tiêu Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

- “Cán bộ, công chức, viên chức gương mẫu, tự giác tuân thủ, chấp hành và bảo vệ Hiến pháp và pháp luật”.

-  “Tìm hiểu, học tập và chấp hành pháp luật là quyền lợi và trách nhiệm của mỗi công dân”.

- “Nâng cao năng lực xây dựng và thực thi pháp luật, phát huy mạnh mẽ quyền dân chủ của nhân dân”.

Căn cứ tình hình và điều kiện thực tế, các đơn vị, địa phương chủ động lựa chọn các hình thức tổ chức phù hợp để triển khai thực hiện Ngày Pháp luật năm 2016.

                                                                 Lê Thành – Phòng Tư pháp 

Tổng số điểm của bài viết là: 3 trong 3 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 3 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây