Trang chủ
UBND huyện
 Bản in     Gởi bài viết  
THƯỜNG TRỰC UBND HUYỆN BÙ GIA MẬP 
THƯỜNG TRỰC UBND HUYỆN BÙ GIA MẬP
 
1. Chủ tịch UBND Huyện: Lê Quang Oanh
·         Điện thoại CQ: 0651.3727999
·         Điện thoại NR: 
·         Điện thoại DĐ:
·         Email: 
2Phó Chủ tịch UBND:  Phạm Hồng Khanh
·         Điện thoại CQ: 0651.3727727
·         Điện thoại NR: 
·         Điện thoại DĐ:
·         Email: 
3Phó Chủ tịch UBND:  Nguyễn Xuân Hoan
·         Điện thoại CQ: 0651.3727666
·         Điện thoại NR: 
·         Điện thoại DĐ: 
·         Email: 
 
[Trở về]
Thông báo mới
Unicode | Góp ý
Trang tin điện tử UBND Huyện Bù Gia Mập Tỉnh Bình Phước
Bản quyền © thuộc UBND huyện Bù Gia Mập - Người chịu trách nhiệm: Phạm Hồng Khanh
Địa chỉ: Phú Nghĩa – Huyện Bù Gia Mập – Tỉnh Bình Phước. Điện thoại: 0651.3727474 Fax: 0651.3727474 email: ubndhbgm@binhphuoc.gov.vn