Trang chủ
Thông báo
 Bản in     Gởi bài viết  
UBND huyện sẽ cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động của điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử. 
  Vừa qua UBND tỉnh ban hành Quyết định số 45/2015/QĐ-UBND về Quy định quản lý điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Bình Phước, theo đó kể từ ngày 02/01/2016 UBND huyện được phân cấp cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động của điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng.

          Theo quy định trước đây, việc cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, cấp lại, thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động của điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng do Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện. Tuy nhiên kể từ ngày 02/01/2016, UBND tỉnh đã phân cấp cho UBND các huyện, thị xã thực hiện công việc này. Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã sẽ là cơ quan tham mưu trực tiếp.

Quy trình cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, cấp lại, thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động của điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng được quy định khá rõ tại điều 11 của Quy định. Các cá nhân, tổ chức có nhu cầu sẽ nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa của UBND huyện, thị xã. Phòng Văn hóa và Thông tin có trách nhiệm thẩm định các điều kiện tại địa điểm kinh doanh của các cơ sở và tham mưu cho UBND huyện quyết định cấp Giấy chứng nhận hoặc từ chối với lý do bằng văn bản. Thời hạn thực hiện thủ tục đối với cấp mới Giấy chứng nhận là 10 ngày làm việc, riêng với thủ tục sửa đổi, bổ sung, gia hạn, cấp lại thời hạn quy định thực hiện thủ tục là 05 ngày.

Hiện nay lệ phí cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, cấp lại, thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động của điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng chưa được Bộ Tài chính ban hành mức cụ thể, do đó việc thực hiện những thủ tục này cho các tổ chức, cá nhân tạm thời cơ quan nhà nước chưa tiến hành thu.

                                                                                                                                                                                    Người viết: CV

[Trở về]
Thông báo mới
Unicode | Góp ý
Trang tin điện tử UBND Huyện Bù Gia Mập Tỉnh Bình Phước
Bản quyền © thuộc UBND huyện Bù Gia Mập - Người chịu trách nhiệm: Phạm Hồng Khanh
Địa chỉ: Phú Nghĩa – Huyện Bù Gia Mập – Tỉnh Bình Phước. Điện thoại: 0651.3727474 Fax: 0651.3727474 email: ubndhbgm@binhphuoc.gov.vn