Tuyên truyền về Asean
Phát biểu của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhân kỷ niệm 50 năm ASEAN Tin mới
Trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhân Kỷ niệm 50 năm ASEAN.
Chi tiết >>>
Sự hình thành và phát triển của ASEAN 
 Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam á (Association of Southeast Asian Nations-ASEAN) được thành lập ngày 8/8/1967 bởi Tuyên bố Băng-cốc, Thái Lan, đánh dấu một mốc quan trọng...
Chi tiết >>>
Cộng đồng Văn hóa-Xã hội ASEAN (ASCC) Tin mới

 Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN (ASCC) là một trong ba trụ cột của Cộng đồng ASEAN, với mục tiêu xây dựng một cộng đồng các dân tộc ASEAN hài hòa, đoàn kết, sống đùm bọc và chia sẻ, hướng...

Chi tiết >>>
Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) Tin mới
 Tại Tầm nhìn ASEAN 2020, được thông qua 12/1997, Các nhà lãnh đạo ASEAN đã định hướng ASEAN sẽ hình thành một Cộng đồng
Chi tiết >>>
Cộng đồng Chính trị - An ninh ASEAN Tin mới

 Năm 2003, ASEAN đã quyết định thúc đẩy Cộng đồng An ninh ASEAN (ASC) (sau này đổi thành Cộng đồng Chính trị-An ninh ASEAN (APSC)), với tư cách là một trong 3 trụ cột của Cộng đồng ASEAN

Chi tiết >>>