Tuyên truyền về Asean
Sự hình thành và phát triển của ASEAN 
 Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam á (Association of Southeast Asian Nations-ASEAN) được thành lập ngày 8/8/1967 bởi Tuyên bố Băng-cốc, Thái Lan, đánh dấu một mốc quan trọng...
Chi tiết >>>