Trang chủ
Thủ tục hành chính
 Bản in     Gởi bài viết  
Thủ tục hành chính hiện nay 
 Hiện nay bộ thủ tục hành chính cấp huyện và cấp xã đã được UBND tỉnh ban hành thống nhất áp dụng trong toàn tỉnh. Quý bạn đọc cần tìm hiểu thủ tục hành chính xin truy cập địa chỉ:  http://thutuchanhchinh.binhphuoc.gov.vn. Nếu có điều gì chưa rõ xin liên hệ các cơ quan sau: 
 

STT

Tên

Số điện thoại liên hệ

1

Văn phòng HĐND-UBND huyện

3727677

2

Phòng Văn hóa và Thông tin

3727474

3

Phòng Tài nguyên - Môi trường

3727227

4

Phòng Nông nghiệp và PTNT

3727228

5

Phòng Y tế

3727115

6

Phòng Tài chính – Kế hoạch

3727123

7

Phòng Kinh tế-Hạ tầng

3727234

8

Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội

3727575

9

Phòng Tư Pháp

3727707

10

Phòng Giáo dục và Đào tạo

3727737

11

Phòng Nội vụ

3727676

12

Thanh tra huyện

3727717

[Trở về]
Thông báo mới
Unicode | Góp ý
Trang tin điện tử UBND Huyện Bù Gia Mập Tỉnh Bình Phước
Bản quyền © thuộc UBND huyện Bù Gia Mập - Người chịu trách nhiệm: Phạm Hồng Khanh
Địa chỉ: Phú Nghĩa – Huyện Bù Gia Mập – Tỉnh Bình Phước. Điện thoại: 0651.3727474 Fax: 0651.3727474 email: ubndhbgm@binhphuoc.gov.vn