• Tỉnh ủy tổ chức đối thoại với doanh nghiệp định kỳ • Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. • Thành lập Câu lạc bộ sử lý rác thải tại nguồn của chi hội phụ nữ thôn 19/5 xã Đức Hạnh • PHONG CÁCH SỐNG CỦA HỒ CHÍ MINH - NGHỊ LỰC VÀ SỰ QUYẾT TÂM PHI THƯỜNG • Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện mở lớp bồi dưỡng công tác hội năm 2017 • Hàng chục ngàn nông dân Việt Nam được Google hỗ trợ tiếp cận Internet • Bình Phước: Các mô hình kinh tế tập thể giúp người dân tăng thu nhập • Cây tỷ đô mất mùa nặng, phải chi tới 721 triệu đô mua điều thô • Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh huyện Bù Gia Mập lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017-2022 • Thầy thuốc quân y của đồng bào S’tiêng • Huyện Bù Gia Mập triển khai công tác Tổng điều tra kinh tế năm 2017 • Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Bù Gia Mập • Nguồn tra cứu thông tin tài liệu số • Tuyển sinh vào các trường quân đội năm 2017. • Hội nghị tổng kết Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quôc • Đại hội đại biểu công đoàn huyện Bù Gia Mập lần thứ XI, nhiệm kỳ 2016-2021 • Kết quả thực hiện các chương trình, chính sách dân tộc trên địa bàn huyện Bù Gia Mập năm 2016. • Quy định của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên • Mái ấm tặng đồng bào S’tiêng • Xã Phú Nghĩa về đích nông thôn mới • TĂNG CƯỜNG KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN • Luật Phí và Lệ Phí • Luật Trưng cầu dân ý
Trang chủ
Quy phạm pháp luật
 Bản in     Gởi bài viết  
Do HĐND và UBND huyện ban hành 

HÌNH THỨC VB

CƠ QUAN BAN HÀNH

SỐ/KÝ HIỆU

NGÀY BAN HÀNH

NGÀY HIỆU LỰC

TRÍCH YẾU

Nghị quyết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
HUYỆN BÙ GIA MẬP

01/2013/NQ-HĐND

29/07/2013 

 01/08/2013

 Thông qua Đề án Bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa đặc sắc của dân tộc S'tiêng huyện Bù Gia Mập giai đoạn 2013-2018.
Download văn bản 

Nghị quyết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
HUYỆN BÙ GIA MẬP 

10/2013/NQ-HĐND 

29/07/2013 

 01/08/2013

Thông qua Đề án thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn 2013-2018
Download văn bản  
Quyết định

ỦY BAN NHÂN DÂN

 HUYỆN BÙ GIA MẬP

02/2016/QĐ-UBND 14/4/2016 21/4/2016

Ban hành Quy chế, tổ chức hoạt động của Phòng Tư pháp huyện Bù Gia Mập

Download văn bản  

Quyết định

ỦY BAN NHÂN DÂN

 HUYỆN BÙ GIA MẬP

04/2016/QĐ-UBND 11/5/2016 18/5/2016

Ban hành Quy chế, tổ chức hoạt động của Thanh tra huyện Bù Gia Mập

Download văn bản  

Quyết định

ỦY BAN NHÂN DÂN

 HUYỆN BÙ GIA MẬP

05/2016/QĐ-UBND 06/7/2016 13/7/2016

Ban hành Quy chế và tổ chức hoạt động của Phòng Nội vụ huyện Bù Gia Mập

Download văn bản  

Nghị quyết HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
HUYỆN BÙ GIA MẬP
03/2016/NQ-HĐND 07/7/2016 14/7/2016

Kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016

Download văn bản  

Quyết định

ỦY BAN NHÂN DÂN

 HUYỆN BÙ GIA MẬP

08/2016/QĐ-UBND 27/9/2016 04/10/2016

Ban hành Quy chế và tổ chức hoạt động của Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Bù Gia Mập

Download văn bản  

Quyết định

ỦY BAN NHÂN DÂN

 HUYỆN BÙ GIA MẬP

09/2016/QĐ-UBND 04/10/2016 11/10/2016

Ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân huyện Bù Gia Mập

Download văn bản  

Quyết định

ỦY BAN NHÂN DÂN

 HUYỆN BÙ GIA MẬP

11/2016/QĐ-UBND 17/11/2016 24/11/2016

Ban hành Quy chế và tổ chức hoạt động của Phòng Y tế huyện Bù Gia Mập

Download văn bản  

Nghị quyết HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
HUYỆN BÙ GIA MẬP
07/2016/NQ-HĐND 27/12/2016 03/01/2017

Về Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2017

Download văn bản  

Nghị quyết HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
HUYỆN BÙ GIA MẬP
10/2016/NQ-HĐND 27/12/2016 03/01/2017 Thông qua Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng huyện Bù Gia Mập giai đoạn 2016-2020
Download văn bản  
Nghị quyết HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
HUYỆN BÙ GIA MẬP
11/2016/NQ-HĐND 27/12/2016 03/01/2017 Thông qua Đề án xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn huyện Bù Gia Mập 
Download văn bản  
Quyết định

ỦY BAN NHÂN DÂN

 HUYỆN BÙ GIA MẬP

13/2016/QĐ-UBND 28/12/2016 04/01/2017

Ban hành Quy chế và tổ chức hoạt động của Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Bù Gia Mập

Download văn bản  

Quyết định

ỦY BAN NHÂN DÂN

 HUYỆN BÙ GIA MẬP

03/2017/QĐ-UBND 01/3/2017 08/3/2017

Ban hành Quy chế và tổ chức hoạt động của Phòng Tài Nguyên và Mội trường huyện Bù Gia Mập

Download văn bản  

Quyết định

ỦY BAN NHÂN DÂN

 HUYỆN BÙ GIA MẬP

04/2017/QĐ-UBND 22/3/2017 29/3/2017

Ban hành Quy chế và tổ chức hoạt động của Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình huyện Bù Gia Mập

Download văn bản  

 

[Trở về]
Unicode | Góp ý
Trang tin điện tử UBND Huyện Bù Gia Mập Tỉnh Bình Phước
Bản quyền © thuộc UBND huyện Bù Gia Mập - Người chịu trách nhiệm: Phạm Hồng Khanh
Địa chỉ: Phú Nghĩa – Huyện Bù Gia Mập – Tỉnh Bình Phước. Điện thoại: 0651.3727474 Fax: 0651.3727474 email: ubndhbgm@binhphuoc.gov.vn