Trang chủ
Quy phạm pháp luật
 Bản in     Gởi bài viết  
Do HĐND và UBND huyện ban hành 

HÌNH THỨC VB

CƠ QUAN BAN HÀNH

SỐ/KÝ HIỆU

NGÀY BAN HÀNH

NGÀY HIỆU LỰC

TRÍCH YẾU

Nghị quyết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
HUYỆN BÙ GIA MẬP

01/2013/NQ-HĐND

29/07/2013 

 01/08/2013

 Thông qua Đề án Bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa đặc sắc của dân tộc S'tiêng huyện Bù Gia Mập giai đoạn 2013-2018.
Download văn bản 

Nghị quyết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
HUYỆN BÙ GIA MẬP 

10/2013/NQ-HĐND 

29/07/2013 

 01/08/2013

Thông qua Đề án thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn 2013-2018
Download văn bản  
Quyết định

ỦY BAN NHÂN DÂN

 HUYỆN BÙ GIA MẬP

02/2016/QĐ-UBND 14/4/2016 21/4/2016

Ban hành Quy chế, tổ chức hoạt động của Phòng Tư pháp huyện Bù Gia Mập

Download văn bản  

Quyết định

ỦY BAN NHÂN DÂN

 HUYỆN BÙ GIA MẬP

04/2016/QĐ-UBND 11/5/2016 18/5/2016

Ban hành Quy chế, tổ chức hoạt động của Thanh tra huyện Bù Gia Mập

Download văn bản  

Quyết định

ỦY BAN NHÂN DÂN

 HUYỆN BÙ GIA MẬP

05/2016/QĐ-UBND 06/7/2016 13/7/2016

Ban hành Quy chế và tổ chức hoạt động của Phòng Nội vụ huyện Bù Gia Mập

Download văn bản  

Nghị quyết HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
HUYỆN BÙ GIA MẬP
03/2016/NQ-HĐND 07/7/2016 14/7/2016

Kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016

Download văn bản  

Quyết định

ỦY BAN NHÂN DÂN

 HUYỆN BÙ GIA MẬP

08/2016/QĐ-UBND 27/9/2016 04/10/2016

Ban hành Quy chế và tổ chức hoạt động của Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Bù Gia Mập

Download văn bản  

Quyết định

ỦY BAN NHÂN DÂN

 HUYỆN BÙ GIA MẬP

09/2016/QĐ-UBND 04/10/2016 11/10/2016

Ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân huyện Bù Gia Mập

Download văn bản  

Quyết định

ỦY BAN NHÂN DÂN

 HUYỆN BÙ GIA MẬP

11/2016/QĐ-UBND 17/11/2016 24/11/2016

Ban hành Quy chế và tổ chức hoạt động của Phòng Y tế huyện Bù Gia Mập

Download văn bản  

Nghị quyết HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
HUYỆN BÙ GIA MẬP
07/2016/NQ-HĐND 27/12/2016 03/01/2017

Về Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2017

Download văn bản  

Nghị quyết HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
HUYỆN BÙ GIA MẬP
10/2016/NQ-HĐND 27/12/2016 03/01/2017 Thông qua Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng huyện Bù Gia Mập giai đoạn 2016-2020
Download văn bản  
Nghị quyết HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
HUYỆN BÙ GIA MẬP
11/2016/NQ-HĐND 27/12/2016 03/01/2017 Thông qua Đề án xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn huyện Bù Gia Mập 
Download văn bản  
Quyết định

ỦY BAN NHÂN DÂN

 HUYỆN BÙ GIA MẬP

13/2016/QĐ-UBND 28/12/2016 04/01/2017

Ban hành Quy chế và tổ chức hoạt động của Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Bù Gia Mập

Download văn bản  

Quyết định

ỦY BAN NHÂN DÂN

 HUYỆN BÙ GIA MẬP

03/2017/QĐ-UBND 01/3/2017 08/3/2017

Ban hành Quy chế và tổ chức hoạt động của Phòng Tài Nguyên và Mội trường huyện Bù Gia Mập

Download văn bản  

Quyết định

ỦY BAN NHÂN DÂN

 HUYỆN BÙ GIA MẬP

04/2017/QĐ-UBND 22/3/2017 29/3/2017

Ban hành Quy chế và tổ chức hoạt động của Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình huyện Bù Gia Mập

Download văn bản  

 

[Trở về]
Thông báo mới
Unicode | Góp ý
Trang tin điện tử UBND Huyện Bù Gia Mập Tỉnh Bình Phước
Bản quyền © thuộc UBND huyện Bù Gia Mập - Người chịu trách nhiệm: Phạm Hồng Khanh
Địa chỉ: Phú Nghĩa – Huyện Bù Gia Mập – Tỉnh Bình Phước. Điện thoại: 0651.3727474 Fax: 0651.3727474 email: ubndhbgm@binhphuoc.gov.vn