Vì môi trường
 Bản in     Gởi bài viết  
Nhân rộng mô hình xử lý rác thải tại nguồn 

        Phát huy hiệu quả mô hình điểm xử lý rác thải tại nguồn ở thôn 19/5 xã Đức Hạnh, đến nay Hội LHPN huyện đã nhân rộng mô hình này ra 2 xã Bình Thắng và ĐắK Ơ với 3 câu lạc bộ, góp phần tích cực thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng NTM và phong trào xây dựng gia đình 5 không 3 sạch.

 Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, phong trào xây dựng gia đình 5 không 3 sạch của TW hội. Hội PN huyện đã thành lập mô hình CLB xử lý rác thải tại nguồn ở xã Điểm Đức Hạnh về đích NTM năm 2017. Mô hình này đã mang lại hiệu quả thiết thực, không những khắc phục khó khăn trong thu gom, xử lý rác thải ở các thôn ấp xa trung tâm còn giúp người dân nâng cao ý thức tự phân loại rác thải tại hộ gia đình.

 ( Câu lạc bộ xử lý tác thải tại nguồn thôn 6B ra mắt )

 Trước thực tế vấn đề vệ sinh môi trường nông thôn đang là vấn đề khó thực hiện, Hiện Hội Phụ nữ huyện tiếp tục mở rộng mô hình xử lý rác thải tại nguồn ờ xã Bình Thắng ra 2 thôn 2B và 6B với 40 Thành viên. Tham gia CLB mỗi thành viên được cung cấp 2 xô đựng rác dể phân loại rác tại gia đình và 01 làn nhựa đi chợ nhằm giảm thiểu xử dụng túi nilong bào vệ môi trường , vận động hội viên thực hiện phương châm vườn xanh nhà sạch như: chỉnh trang nhà cửa, cải tạo khuôn viên vườn gia đình, ao chuồng, xử lý nước thải, đảm bảo vệ sinh môi trường, cảnh quan nông thôn.

 

( Câu lạc bộ xử lý tác thải tại nguồn thôn 2B ra mắt )

Với hiệu quả thiết thực từ những mô hình xử lý rác thải tại hộ gia đình, thời gian tới, Hội phụ nữ các cấp tiếp tục tuyên truyền đến đông đảo cán bộ, hội viên phụ nữ nông thôn, nhất là những xã còn khó khăn trong việc thu gom rác thải, qua đó nâng cao ý thức cho hội viên và người dân trong việc phân loại, xử lý rác thải tại hộ gia đình, góp phần tích cực cùng với chính quyền địa phương thực hiện tốt tiêu chí môi trường trong xây dựng NTM và phong chào phụ nữ xây dựng gia đình 5 không 3 sạch.

           ảnh, tin bài: Phùng Yến

[Trở về]