Van ban phap luat moi
 Bản in     Gởi bài viết  
Luật Phí và Lệ Phí 
 Được Quốc Hội thông qua vào ngày 25/11/2015
 Luật bao gồm 6 chương và 25 điều. Luật có hiệu lực từ 01/01/2017. Chi tiết xem tại đây

Hồng Quân

[Trở về]