• Tỉnh ủy tổ chức đối thoại với doanh nghiệp định kỳ • Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. • Thành lập Câu lạc bộ sử lý rác thải tại nguồn của chi hội phụ nữ thôn 19/5 xã Đức Hạnh • PHONG CÁCH SỐNG CỦA HỒ CHÍ MINH - NGHỊ LỰC VÀ SỰ QUYẾT TÂM PHI THƯỜNG • Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện mở lớp bồi dưỡng công tác hội năm 2017 • Hàng chục ngàn nông dân Việt Nam được Google hỗ trợ tiếp cận Internet • Bình Phước: Các mô hình kinh tế tập thể giúp người dân tăng thu nhập • Cây tỷ đô mất mùa nặng, phải chi tới 721 triệu đô mua điều thô • Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh huyện Bù Gia Mập lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017-2022 • Thầy thuốc quân y của đồng bào S’tiêng • Huyện Bù Gia Mập triển khai công tác Tổng điều tra kinh tế năm 2017 • Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Bù Gia Mập • Nguồn tra cứu thông tin tài liệu số • Tuyển sinh vào các trường quân đội năm 2017. • Hội nghị tổng kết Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quôc • Đại hội đại biểu công đoàn huyện Bù Gia Mập lần thứ XI, nhiệm kỳ 2016-2021 • Kết quả thực hiện các chương trình, chính sách dân tộc trên địa bàn huyện Bù Gia Mập năm 2016. • Quy định của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên • Mái ấm tặng đồng bào S’tiêng • Xã Phú Nghĩa về đích nông thôn mới • TĂNG CƯỜNG KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN • Luật Phí và Lệ Phí • Luật Trưng cầu dân ý
Trang chủ
Kinh tế
 Bản in     Gởi bài viết  
Huyện Bù Gia Mập triển khai công tác Tổng điều tra kinh tế năm 2017 

      Thực hiện sự chỉ đạo của Tỉnh, Trung ương về việc tổ chức Tổng điều tra kinh tế (TĐTKT) năm 2017; ngày 24/3/2017, Ban chỉ đạo TĐTKT huyện Bù Gia Mập bàn hành Kế hoạch số 02/KH-BCĐ về việc triển khai công tác TĐTKT năm 2017 huyện Bù Gia Mập.

      Để cuộc tổng điều tra đạt được các yêu cầu đề ra, Ban chỉ đạo huyện đã lập kế hoạch chi tiết và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đối tượng với các nội dung như: rà soát danh sách doanh nghiệp; lập danh sách khối hành chính sự nghiệp; tuyển chọn điều tra viên; tổ chức tuyên truyền về công tác tổng điều tra trên phương tiện thông tin đại chúng; tập huấn nghiệp vụ điều tra cho các thành viên tham gia TĐT; tiến hành thu thập số liệu; nghiệm thu và hoàn thành số liệu phiếu điều tra theo yêu cầu. Thời gian tiến hành TĐT bắt đầu từ lúc ban hành kế hoạch và kết thúc vào tháng 10 năm 2017.

Biểu tượng của cuộc tổng điều tra.

     TĐTKT năm 2017 là cuộc TĐT quan trọng, phạm vi rộng, liên quan đến nhiều đối tượng, đơn vị điều tra, nội dung phức tạp, là một trong những cơ sở để đánh giá tình hình, xây dựng kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội của Đảng và Nhà nước nói chung và huyện Bù Gia Mập nói riêng, vì vậy Ban chỉ đạo huyện cũng yêu cầu Ban chỉ đạo các xã và các thành phần liên quan cần có kế hoạch chi tiết và tổ chức chỉ đạo thực hiện đảm bảo đúng tiến độ, góp phần thực hiện thành công cuộc TĐT./

Lý Thoa

[Trở về]
Unicode | Góp ý
Trang tin điện tử UBND Huyện Bù Gia Mập Tỉnh Bình Phước
Bản quyền © thuộc UBND huyện Bù Gia Mập - Người chịu trách nhiệm: Phạm Hồng Khanh
Địa chỉ: Phú Nghĩa – Huyện Bù Gia Mập – Tỉnh Bình Phước. Điện thoại: 0651.3727474 Fax: 0651.3727474 email: ubndhbgm@binhphuoc.gov.vn