Trang chủ
Học tập gương Bác
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. 

      Nhằm triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Nhà xuất...

Chi tiết >>>
PHONG CÁCH SỐNG CỦA HỒ CHÍ MINH - NGHỊ LỰC VÀ SỰ QUYẾT TÂM PHI THƯỜNG 

            Hồ Chí Minh là ai? Là lãnh tụ, nhà cách mạng, nhà lãnh đạo, chủ tịch nước, anh hùng dân tộc, là một vĩ nhân. Nhưng sau tất cả những danh hiệu đó Bác...

Chi tiết >>>
Hội thi thuyết trình về giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 
      Vừa qua Huyện ủy vừa ban hành Kế hoạch tổ chức Hội thi thuyết trình về giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cuộc sống thực tiễn hiện nay
Chi tiết >>>
Hội thi kể chuyện về những điển hình tiên tiến học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh 
 Đó là nội dung của kế hoạch mà Ban Thường vụ Huyện ủy vừa ban hành
Chi tiết >>>
Kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Bác 
 Nhân kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Người, Ban Biên tập xin giới thiệu toàn văn Di chúc được công bố năm 1969 
Chi tiết >>>
Thông báo mới
Unicode | Góp ý
Trang tin điện tử UBND Huyện Bù Gia Mập Tỉnh Bình Phước
Bản quyền © thuộc UBND huyện Bù Gia Mập - Người chịu trách nhiệm: Phạm Hồng Khanh
Địa chỉ: Phú Nghĩa – Huyện Bù Gia Mập – Tỉnh Bình Phước. Điện thoại: 0651.3727474 Fax: 0651.3727474 email: ubndhbgm@binhphuoc.gov.vn