Trang chủ
HĐND huyện
 Bản in     Gởi bài viết  
THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN BÙ GIA MẬP 
 
1. Chủ tịch HĐND huyện:
       Trần Quang Ty 
·        Điện thoại CQ: 0651.3727777
·         Điện thoại DĐ: 0913880088
·         Email:
 2. Phó Chủ tịch thường trực HĐND huyện:
      Tạ Hồng Quảng
·         Điện thoại CQ: 0651.3727907
·         Điện thoại DĐ: 0918951648
·         Email
3. Phó Chủ tịch HĐND huyện:
      Nguyễn An Dương 
·         Điện thoại CQ: 0651.3727907
·         Điện thoại DĐ: 0913992660
·         Email:
3.      4. Ủy viên thường trực, Trưởng ban Kinh tế-Xã hội: 
               Nguyễn Xuân Hùng
                   ·         Điện thoại CQ: 
                   ·         Điện thoại DĐ: 0913832110
 
         5. Ủy viên thường trực, Trưởng ban Pháp chế: 
               Nguyễn Đình Quyền
                             Điện thoại CQ: 
                   ·         Điện thoại DĐ: 0919068277
 

 

[Trở về]
Thông báo mới
Unicode | Góp ý
Trang tin điện tử UBND Huyện Bù Gia Mập Tỉnh Bình Phước
Bản quyền © thuộc UBND huyện Bù Gia Mập - Người chịu trách nhiệm: Phạm Hồng Khanh
Địa chỉ: Phú Nghĩa – Huyện Bù Gia Mập – Tỉnh Bình Phước. Điện thoại: 0651.3727474 Fax: 0651.3727474 email: ubndhbgm@binhphuoc.gov.vn