• Tỉnh ủy tổ chức đối thoại với doanh nghiệp định kỳ • Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. • Thành lập Câu lạc bộ sử lý rác thải tại nguồn của chi hội phụ nữ thôn 19/5 xã Đức Hạnh • PHONG CÁCH SỐNG CỦA HỒ CHÍ MINH - NGHỊ LỰC VÀ SỰ QUYẾT TÂM PHI THƯỜNG • Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện mở lớp bồi dưỡng công tác hội năm 2017 • Hàng chục ngàn nông dân Việt Nam được Google hỗ trợ tiếp cận Internet • Bình Phước: Các mô hình kinh tế tập thể giúp người dân tăng thu nhập • Cây tỷ đô mất mùa nặng, phải chi tới 721 triệu đô mua điều thô • Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh huyện Bù Gia Mập lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017-2022 • Thầy thuốc quân y của đồng bào S’tiêng • Huyện Bù Gia Mập triển khai công tác Tổng điều tra kinh tế năm 2017 • Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Bù Gia Mập • Nguồn tra cứu thông tin tài liệu số • Tuyển sinh vào các trường quân đội năm 2017. • Hội nghị tổng kết Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quôc • Đại hội đại biểu công đoàn huyện Bù Gia Mập lần thứ XI, nhiệm kỳ 2016-2021 • Kết quả thực hiện các chương trình, chính sách dân tộc trên địa bàn huyện Bù Gia Mập năm 2016. • Quy định của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên • Mái ấm tặng đồng bào S’tiêng • Xã Phú Nghĩa về đích nông thôn mới • TĂNG CƯỜNG KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN • Luật Phí và Lệ Phí • Luật Trưng cầu dân ý
Trang chủ
Doanh nghiệp trong huyện
 Bản in     Gởi bài viết  
Doanh nghiệp trong huyện 

 DOANH NGHIỆP TRONG HUYỆN

CÒN HOẠT ĐỘNG ĐẾN 30/06/2012

STT     TÊN  DOANH NGHIỆP               ĐỊA CHỈ              Số  ĐKKD     Ngày cấp 

 VỐN ĐL
 (Trđồng)  

DOANH NGHIỆP NGÀNH THƯƠNG NGHIỆP
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN        
1 DNTN Hồng Phát xã Bình Thắng, huyện Bù Gia Mập    3800102359 19/12/1997 173
2 DNTN trạm xăng dầu Hồng Hạng thôn 9, xã Long Hà, huyện Bù Gia Mập 3800190316 12/09/1998 150
3 DNTN trạm xăng dần Phú Riềng thôn Phú Thành, xã Phú Riềng 3800190193 12/01/1998 250
4 DNTN trạm xăng dầu Tân Thuỷ thôn 4, xã Đa Kia, huyện Bù Gia Mập 3800205636 17/08/1999 274
5 DNTN trạm xăng dầu Huỳnh Liên thôn Đak Lim, xã đăk Ơ, huyện Bù Gia Mập 3800214020 18/11/1999 251
6 DNTN trạm xăng dầu Mỹ Hoa thôn Phước Sơn, xã đức Hạnh, huyện Bù Gia Mập 3800220105 28/04/2000 3,000
7 DNTN trạm xăng dầu Long Bình thôn 1, xã Long Bình, huyện Bù Gia Mập 3800221973 31/03/2000 250
8 DNTN trạm xăng dầu Huy Hiếu ĐT.741, thôn Tân Hoà, xã Bù Nho, huyện Bù Gia Mập 3800217977 04/12/2000 200
9 DNTN trạm xăng dầu Nguyễn Ánh thôn 2, xã Phú Văn, huyện Bù Gia Mập 3800225544 13/11/2000 250
10 DNTN trạm xăng dầu Đức Ngọc xã Bù Nho, huyện Bù Gia Mập 3800225689 12/12/2000 200
11 DNTN tiệm vàng Công Hậu đội 1, thôn Bình Tân, xã Phước Minh, huyện Bù Gia Mập 3800229267 17/10/2000 800
12 DNTN Minh Phúc  thôn Bù Xia, xã Đăk Ơ, huyện Bù Gia Mập 3800234041 07/04/2001 200
13 DNTN xăng dầu Hiếu Thảo thôn Phước Hoà, xã Bình Tân, huyện Bù Gia Mập 3800230329 06/07/2001 250
14 DNTN Xăng dầu Phương Lan thôn Sơn Trung, xã Đức Hạnh, huyện Bù Gia Mập 3800226241 03/05/2001 1,000
15 DNTN trạm xăng dầu Phú Tâm thôn 3, xã Long Hưng, huyện Bù Gia Mập 3800231442 27/02/2001 250
16 DNTN Mỹ Tiên đội 1, thôn Phước Hoà, xã Bình Tân, huyện Bù Gia Mập 3800162975 16/01/2003 50
17 DNTN Ngọc Quý thôn 2B, xã Bình Thắng, huyện Bù Gia Mập 3800291522 30/12/2003 120
18 DNTN Phúc Thành Đt.741, ấp Phú Cường, xã Phú Riềng, huyện Bù Gia Mập 3800282768 22/04/2003 1,700
19 DNTN trạm xăng dầu Vĩnh Tiến thôn 2,, xã Đa Kia, huyện Bù Gia Mập 3800291586 18/02/2003 1,500
20 DNTN trạm xăng dầu Ngọc toản thôn 12, xã long hà, huyện Bù Gia Mập 3800239699 03/05/2003 500
21 DNTN Ngọc Linh thôn 2, xã Phú Văn, huyện Bù Gia Mập 3800274118 18/06/2003 1,000
22 DNTN trạm xăng dầu Thanh Hải thôn 1, xã Long Tân, huyện Bù Gia Mập 3800227421 15/07/2004 250
23 DNTN Hương Loan thôn Phú Thành, xã Phú Riềng, huyện Bù Gia Mập 3800285247 05/07/2004 5,000
24 DNTN tiệm vàng Đức Dương thôn 4, xã Đa Kia, huyện Bù Gia Mập 3800301562 26/10/2004 200
25 DNTN Phi Hùng ấp 2, xã Long Tân, huyện Bù Gia Mập 3800282824 26/10/2004 3,000
26 DNTN Trần Minh thôn 4, xã Long Bình, huyện Bù Gia Mập 3800288382 26/08/2004 500
27 DNTN Trọng Tưởng thôn Tân lập, xã Phú Nghĩa, huyện Bù Gia Mập 3800339936 14/11/2005 500
28 DNTN  Quang Huy thôn Tân hiệp 2, xã Bù Nho, huyện Bù Gia Mập 3800280175 06/08/2005 2,000
29 DNTN Thành Long thôn Phước Hoà, xã Bình Tân, huyện Bù Gia Mập 3800308053 01/10/2005 3,000
30 DNTN trạm xăng dầu Hoàng Long thôn 11, xã Long hà, huyện Bù Gia Mập 3800322795 06/07/2005 500
31 DNTN Kim Thế Vinh thôn 1, xã Long Bình, huyện Bù Gia Mập 3800337858 01/05/2006 400
32 DNTN Khánh Hoà thôn Phú Lợi, xã Phú riềng, huyện Bù Gia Mập 3800214630 16/06/2006 1,000
33 DNTN trạm xăng dầu Phạm Văn Chu thôn Bù La, xã BGM, huyện Bù Gia Mập 3800368743 12/12/2006 400
34 DNTN Mỹ Phước thôn Phú Cường, xã Phú Riềng, huyện Bù Gia Mập 3800129287 24/04/2006 1,500
35 DNTN Trúc Linh thôn Bình Tân, xã Phước Minh, huyện Bù Gia Mập 3800343989 08/08/2006 250
36 DNTN Tuấn Phượng thôn Tân hiệp 2, xã Bù Nho, huyện Bù Gia Mập 3800368655 16/05/2007 1,500
37 DNTN Đức Tín thôn Thác Dài, xã Phú Văn, huyện Bù Gia Mập 3800368937 22/05/2007 1,900
38 DNTN TM Việt Thắng thôn Đaăk Lim, xã Đăk Ơ, huyện Bù Gia Mập 3800361917 03/05/2007 1,000
39 DNTN Vũ Quỳnh Ấp Phú Lâm, xã Phú Trung, huyện Bù Gia Mập 3800370982 28/05/2007 600
40 DNTN trạm xăng dầu Hồng Đào thôn Long Điền 2, xã Bình Sơn, huyện Bù Gia Mập 3800379103 26/10/2007 900
41 DNTN Thiện Cường thôn Phú Lâm, xã Phú Trung, huyện Bù Gia Mập 3800372517 08/01/2007 700
42 DNTN trạm xăng dầu Bảo Anh thôn 5, xã Long Bình, huyện Bù Gia Mập 3800412209 30/11/2007 300
43 DNTN TM Thu yến tổ 2, thôn Phú Cường, xã Phú Riềng, huyện Bù Gia Mập 3800319217 10/02/2008 5,000
44 DNTN Bản Tú thôn 6B, xã Bình Thắng, huyện Bù Gia Mập 3800409171 29/02/2008 500
45 DNTN Quang Hội tân hoà, xã Bù Nho, huyện Bù Gia Mập 3800512411 17/03/2009 3,000
46 DNTN Sx-TM-DV Tư Phong 128 tổ 2, thôn Phú Nguyên, xã Phú riềng, huyện Bù Gia Mập 3800620047 22/10/2009 2,000
47 DNTN Trường Sơn thôn 8, xã Long Hà, huyện Bù Gia Mập 3800628938 18/11/2009 8,000
48 DNTN Minh tuấn thôn Sơn hà, xã Bình Sơn, huyện Bù Gia Mập 3800611194 17/09/2009 1,800
49 DNTN Lúa Tuyến thôn 3, xã Long Hưng, huyện Bù Gia Mập 3800602778 25/08/2009 2,000
50 DNTN Thiên Luân thôn Tân hiệp 2, xã Bù Nho, huyện Bù Gia Mập 3800479436 20/02/2009 2,000
51 DNTN hải Vân 16 thôn 10, xã Long Hưng, huyện Bù Gia Mập 3800579670 07/06/2009 1,600
52 DNTN Vũ Thành Phát thôn 8, xã Long Hưng, huyện Bù Gia Mập 3800611187 16/09/2009 3,000
53 DNTN Bằng Huế 140/312 Phú Tâm, xã Phú Trung, huyện Bù Gia Mập 3800504499 03/12/2009 3,000
54 DNTN Đồng Thanh thôn tân 1, xã Long tân, huyện Bù Gia Mập 3800485341 24/02/2009 1,900
55 DNTN trạ xăng dầu Thành Long thôn 2, xã Long Bình, huyện Bù Gia Mập 3800491426 27/02/2009 500
56 DNTN Nga Tùng thôn Tân Bình, xã bù Nho, huyện Bù Gia Mập 3800592022 08/03/2009 4,000
57 DNTN Trúc An thôn Tân Long, xã bù Nho, huyện Bù Gia Mập 3800630084 25/11/2009 2,000
58 DNTN Nam Anh thôn Tân Lực, xã bù Nho, huyện Bù Gia Mập 3800630077 24/11/2009 2,000
59 DNTN Châu Trâm Phú thịnh, xã Phú riềng, huyện Bù Gia Mập 3800623520 11/03/2009 1,000
60 DNTN Quốc Thống 287 thôn Đồng Tâm, xã Phước tân, huyện Bù Gia Mập 3800634593 12/08/2009 100
61 DNTN Hoàng Long Phát thôn 7, xã long hà, huyện Bù Gia Mập 3800630038 25/11/2009 2,000
62 DNTN KIM LOAN Chợ Bù nho, xã Bù Nho, huyện Bù Gia Mập 2800102239 12/04/1992 2000
63 DNTN Nguyễn Xuân Hiền Thôn Tân Hiệp II, xã Bù Nho, huyện Bù Gia mập 3800655307 03/02/2010 2,000
64 DNTN Thiên Ân Phát Thôn Phú Hưng, xã Phú Riềng, huyện Bù Gia Mập 3800697258 26/7/2010 1,500
65 DNTN TMDV Hiếu Thảo Phước Thịnh, xã Bình Tân, huyện Bù Gia Mập 3800729559 23/12/2010 800
66 DNTN Anh Khuyến Kp.Phú Mỹ, Tân Phú, Đồng Xoài 3800724060 30/11/2010 1,000
67 DNTN Văn Tiến Lộc Thôn Bình Điền, xã Bình Sơn, Bù Gia Mập 3800752029 22/4/2011 1,900
68 DNTN TMDV Xăng Dầu Đức Phát Tổ 6, thôn Phú Tân, xã Phú Riềng, huyện Bù Gia Mập 3800750166 13/4/2011 1,900
69 DNTN Vinh Thông Bình Hiếu, xã Bình Tân, huyện Bù Gia Mập 3800752646 28/4/2011 4,900
70 DNTN Đạo Tuyền Thôn II, xã Long tân, huyện Bù Gia Mập, tỉnh BÌnh Phước 3800752678 4/5/2011 600
71 DNTN Loan Biên Thôn 1, xã Phú Văn, huyện Bù Gia Mập 3800771656 18/8/2011 1,000
72 DNTN xăng dầu Hải Hưng Thôn 4, xã Long Tân, huyện BGM 3800783845 6/10/2011 1,800
          102,568
MỘT THÀNH VIÊN        
73 Công ty TNHH MTV Nguyễn Quang Minh 221, ĐT.741, thôn Phú Cường, Phú Riềng, huyện Bù Gia Mập 3800430166 10/08/2008 2,000
74 Công ty TNHH SX-TM-DV Hoàng Mai ĐT.741, thôn 9, xã đăk Ơ, huyện Bù Gia Mập 3800381688 17/05/2007 500
75 Công ty TNHH MTV Thanh Thuỳ thôn Bù La, xã bù Gia mập, huyện Bù Gia Mập 3800637650 12/09/2009 300
76 Công ty TNHH MTV Đông Anh thôn Đa Lim, xã Đăk Ơ, huyện Bù Gia Mập 3800625486 11/10/2009 300
77 Công ty TNHH MTV Thiên Long thôn Đaăk Á, xã BGM, huyện Bù Gia Mập 3800564860 06/03/2009 2,000
78 Công ty TNHH MTV Cầm Ri thôn Phú Thịnh, xã Phú Riềng, huyện Bù Gia Mập 3800547823 29/04/2009 2,000
79 Công ty TNHH MTV TM và SX Thành Công thôn Đăk Lim, xã đăk Ơ, huyện Bù Gia Mập 3800605049 09/01/2009 1,799
80 Công ty TNHH MTV TM-DV Trịnh Hùng thôn Đăk Lim, xã đăk Ơ, huyện Bù Gia Mập 3800536250 21/04/2009 9,000
81 Công ty TNHH MTV Sơn thắm ấp 4, xã Long tân, huyện Bù Gia Mập 3800634603 12/10/2009 1,500
82 Công ty TNHH MTV Đại Hoà Phát thôn Bù Xia, xã Đăk Ơ, huyện Bù Gia Mập 3800629057 18/11/2009 5,000
83 Công ty TNHH MTV Triệu Vĩ thôn Khắc Khoan, xã Phú Nghĩa, huyện Bù Gia Mập 3800624718 11/03/2009 1,000
84 Công ty TNHH MTV Trường Sơn thôn 1, xã Long tân, huyện Bù Gia Mập 3800582296 16/07/2009 3,500
85 Công ty TNHH MTV đức Trung xã Bù Nho, huyện Bù Gia Mập 3800620897 27/10/2009 5,000
86 Công ty TNHH MTV DVTM Thiên Nông tổ 2, thôn Cây đa, xã phú Văn, huyện Bù Gia Mập 3800556384 05/12/2009 1,999
87 Công ty TNHH MTV Thành Vân thôn Bù Xia, xã Đăk Ơ, huyện Bù Gia Mập 3800630091 24/11/2009 2,000
88 Công ty TNHH MTV Văn Luân thôn tân hoà, xã bù Nho, huyện Bù Gia Mập 3800590353 30/07/2009 4,000
89 Công ty TNHH MTV Minh Chánh ĐT.741, thôn Phú Cường, Phú Riềng, huyện Bù Gia Mập 3800579705 07/07/2009 5,000
90 Công ty TNHH MTV Trân Anh 384 ĐT.741, thôn Phú thịnh, Phú Riềng 3800631169 30/11/2009 1,000
91 Công ty TNHH 1 TV Đại Minh Bù Nho 2800587505 29/7/2009 10000
92 Cty TNHH 1tviênTMDV Thanh Bình Thôn 8, xã Long Hưng, huyện Bù Gia Mập 3800653003 21/01/2010 1,800
93 Cty TNHH 1tviên Thái Luật Thôn Phú Hưng, xã Phú Riềng, huyện Bù Gia Mập 3800472092 01/04/2010 800
94 Cty TNHH 1tviên BOES Ngã Tư Quốc Tế, xã Phú Văn, huyện Bù Gia Mập 3800655201 02/02/2010 1,500
95 Cty TNHH 1tviên Phú Hưng Phú Hưng, xã Phú Riềng, huyện Bù Gia Mập 3800659950 22/3/2010 5,000
96 Cty TNHH 1tviên SX DV TM Tiến Thành Thôn 7, xã Đăk Ơ, huyện Bù Gia Mập 3800684971 15/6/2010 1,900
97 Cty TNHH 1tviên SX TM VÀ DV Việt Đức Ấp Tân Phước, xã Bù Nho, Bù Gia Mập 3800697586 23/7/2010 1,000
98 Cty TNHH 1tviên TM và DV Đình Hùng Thôn 2, xã Đa kia, huyện Bù Gia Mập 3800742302 03/04/2011 1,000
99 Cty TNHH 1tviên XNK Quốc Hùng Thôn Tân Hòa, xã Bù Nho, huyện Bù Gia Mập 3800580926 18/4/2011 20,000
100 Cty TNHH 1tviên Tân Thuyên Cúc Thôn Phú Tân, xã Phú Riềng, huyện Bù Gia Mập 3800752639 28/4/2011 2,900
101 Cty TNHH 1tviên Sáng Kiều Oanh Thôn Đồng Tiến, xã Phước Tân, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước 3800752734 4/5/2011 1,500
102 Cty TNHH MTV TM-SX Phân Bón NPK Thôn Tân Hòa, xã Bù Nho, Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước 3800755534 17/5/2011 10,000
103 Cty TNHH MTV Xăng dầu Phú Tân Thôn Phú Tân, xã Phú Riềng, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước 3800757281 26/5/2011 1,000
104 Cty TNHH MTV Xăng dầu Phú Hưng 271, Thôn Phú Hưng, xã Phú Riềng, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước 3800757274 26/5/2011 1,000
105 Cty TNHH MTV XD Hưng Thịnh 312, Tổ 4, Thôn Phú Tân, xã Phú Riềng, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước 3800757852 31/5/2011 1,000
106 Cty TNHH MTV Ngọc Tiến Phát Phước Lộc, xã Bình Tân, BGM 3800758574 9/6/2011 6,800
107 Cty TNHH MTV TM Khánh Thy Tân Hiệp II, xã Bù Nho, BGM 3800759144 14/6/2011 1,000
108 Cty TNHH MTV Xăng dầu Oanh Cự Thôn 10, xã Long hà, huyện Bù Gia Mập 3800235694 30/6/2011 1,500
109 Cty TNHH MTV Tô Gia Phát Thôn Khắc Khoan, xã Phú Nghĩa, huyện BGM 3800766455 20/7/2011 4,000
110 Cty TNHH MTV TMXLắp và DVQC Trí Tuệ 25, Tổ 1, Thôn Phú Nguyên, xã Phú Riềng, huyện Bù Gia Mập 3800772498 22/8/2011 2,000
111 Cty TNHH MTV TM Long Hải Thôn Khắc Khoan, xã Phú Nghĩa, huyện BGM 3800791500 16/11/2011 1,900
112 Cty TNHH MTV Bách Hỷ Thôn Sơn Trung, xã Đức Hạnh, BGM 3800802343 19/12/2011 20,000
113 Cty TNHH MTV Khang Thịnh Kp.Phước Tân, xã Bình Tân, BGM 3800711618 27/9/2010 9,000
          154,498
HAI THÀNH VIÊN          
114 Công ty TNHH Thu Tùng thôn Tân Phước, xã Bù Nho, huyện Bù Gia Mập 3800238688 10/11/2002 12,000
115 Công ty TNHH Anh và em Nguyễn Tấn Km03, ĐT.759, Long Điền, xã Bình Sơn, huyện Bù Gia Mập 3800265145 14/01/2003 5,000
116 Công ty TNHH Hồng Thọ ĐT.741, thôn Phú Hưng, Phú Riềng, huyện Bù Gia Mập 3800268202 04/01/2003 4,000
117 Công ty TNHH Sông Hương ĐT.741, thôn Phú Cường, Phú Riềng, huyện Bù Gia Mập 3800332306 20/12/2005 6,000
118 Công ty TNHH hải Hà thôn 4 xã Đăk Ơ, huyện Bù Gia Mập 4402000755 29/08/2006 2,000
119 Công ty TNHH Quang Hùng thôn Tân Lực, xã Bù Nho, huyện Bù Gia Mập 3800333726 15/02/2006 4,000
120 Công ty TNHH TMDVSX Phước Thành thôn phú Cường, xã Phú Riềng, huyện Bù Gia Mập 3800356586 14/11/2006 1,900
121 Công ty TNHH Tam thành công 284, tổ 5, thôn Phú thành, phú riềng, huyện Bù Gia Mập 3800368077 27/04/2007 280
122 Công ty TNHH nam đô thôn Phước Tân, Bình Tân, huyện Bù Gia Mập 3800400556 20/12/2007 4,500
123 Công ty TNHH Bảo Chi 63 thôn Bình Lợi, xã Phước Minh, huyện Bù Gia Mập 3800413072 26/03/2008 10,000
124 Công ty TNHH Thiên Long thôn 11, xã Long hà, huyện Bù Gia Mập 3800430198 18/09/2008 2,000
125 Công ty TNHH TM Tiến An thôn tân hoà, xã bù Nho, huyện Bù Gia Mập 3800470338 22/01/2009 2,000
126 Công ty TNHH Khang Vi Phước Ấp 2A, xã Bình Thắng, huyện Bù Gia Mập 3800487003 25/02/2009 2,500
127 Công ty TNHH Phúc Thịnh 165 thôn Phước Thịnh, xã bình Tân, huyện Bù Gia Mập 3800633631 12/07/2009 200
128 Công ty TNHH Hoa Huế ĐT.741, thôn Phước Hoà, xã Bình Tân, huyện Bù Gia Mập 3800576006 31/07/2009 10,000
129 Công ty TNHH Phạm Gia Số 1919, Thôn Tân hoà, xã bù Nho, huyện Bù Gia Mập 3800500663 03/12/2009 4,000
130 Công ty TNHH Thanh Hải thôn Đăk Lim, xã BGM, huyện Bù Gia Mập 3800590265 30/07/2009 10,000
131 Công ty TNHH Trung Du thôn Khắc Khaon, xã Phú Nghĩa, huyện Bù Gia Mập 3800629120 18/11/2009 1,900
132 Cty TNHH Thành Tiến Phú Cường, Phú Riềng, huyện BGM 3800605112 11/08/2009 1,900
133 Cty TNHH TMDVSX Cát Nam xã Phú Nghĩa, huyện Bù Gia Mập 302337793 29/09/2007 20,000
134 Cty TNHH TMDV Du Lịch Hạ Vàng Đất Việt Thôn Tân 1, xã Long Tân, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước 3800754555 11/5/2011 1,000
135 Cty TNHH TMDV Đông Điền Thôn Bình Trung, xã Phước Tân, huyện Bù Gia Mập 3800767272 23/7/2011 6,000
136 Cty TNHH TM và DV Yến Lương Thôn Khắc khoan, xã Phú Nghĩa, huyện Bù Gia Mập 3800801572 15/12/2011 5,000
          116,180
CTY CỔ PHẦN        
137 Công ty CP Đầu tư PT năng lượng Phú Tân xã đăk Ơ, huyện Bù Gia Mập 3800348338 11/08/2006 150,000
138 Công ty CP ĐT và DV TM Minh Trang thôn Bù Xia, xã đăk Ơ, huyện Bù Gia Mập 3800437940 21/11/2008 5,000
139 Công ty Cổ phần cấp thoát nước Phú Riềng Bình Phước ĐT 741, xã Phú Riềng, huyện Bù Gia Mập 3800383396 20/11/2007 10,000
140 Công ty Cổ phần Cao su Phú Riềng Kratie thôn Phú Lợi, xã Phú riềng, huyện Bù Gia Mập 3800732813 08/08/2007 400,000
141 Công ty Cổ phần Hồng Lam Mỏ đá Phú An, Thôn Phú An, xã Phú Trung, huyện Bù Gia Mập 3800698068 31/7/2010 17,000
142 Cty CP Phước Mỹ ĐT.741, xã Long Hưng, huyện Bù Gia Mập 3800680254 04/6/2010 20,000
143 Cty CP XNK Quốc Hùng Thôn Tân Hòa, xã Bù Nho, huyện Bù Gia Mập 3800580926 26/7/2010 20,000
144 Cty CP Mỹ Phúc An ĐT.741, xã Long Hưng, huyện Bù Gia Mập 3800690012 01/7/2010 40,000
145 Cty CP Mỹ Phúc Hưng ĐT.741, xã Long Hưng, huyện Bù Gia Mập 3800690005 07/01/2010 80,000
          742,000
DOANH NGHIỆP NGÀNH XÂY DỰNG
           
  DNTN         
146 DNTN XDCĐ Tiến Đạt thôn tân hiệp II, xã Bù Nho, huyện Bù Gia Mập 3800227735 04/11/2001 2,000
147 DNTN XD Hồng Việt thôn 1, xã long Bình, huyện Bù Gia Mập 3800308462 26/04/2005 1,000
148 DNTN TM-XD-VT Phương Thanh thôn 9, xã Đăk Ơ, huyện Bù Gia Mập 3800379576 31/10/2007 1,200
149 DNTN Nguyễn Đức Cường thôn 10, xã Long hà, huyện Bù Gia Mập 3800425487 08/01/2008 1,800
150 DNTN cơ khí - XD Quang Lợi thôn Tân lực, xã Bù Nho, huyện Bù Gia Mập 3800417197 29/04/2008 1,800
151 DNTN Thuỷ Tiên thôn Tân Bình, xã Bù Nho, huyện Bù Gia Mập 3800599236 08/12/2009 2,000
152 DNTN Sơn hải thôn 3, xã Long Bình, huyện Bù Gia Mập 3800634586 12/08/2009 1,900
153 DNTN Đức Phú Số 73, xã Bình Thắng, huyện Bù Gia Mập 3800663001 04/07/2010 2,000
          13,700
CTy TNHH MTV        
154 Công ty TNHH MTV Phú Thành Thôn Phú Thịnh, xã Phú Riềng, huyện Bù Gia Mập 3800534503 22/04/2009 3,790
155 Công ty TNHH MTV Thanh Thuận thôn Tân Hoà, xã bù Nho, huyện Bù Gia Mập 3800590346 30/07/2009 4,000
156 Công ty TNHH MTV Trường Thành 188, thôn phú Hưng, xã Phú Riềng, huyện Bù Gia Mập 3800596355 17/08/2009 4,500
157 Công ty TNHH MTV Thanh Dung thô Khắc Khoan, xã Phú Nghĩa, huyện Bù Gia Mập 3800375356 28/10/2009 5,000
158 Cty  TNHH 1tviên Thanh Hòa Thôn Tân Phước, xã Bù Nho, huyện Bù Gia Mập 3800652673 20/01/2010 1,800
159 Cty TNHH 1tviên Xuân Lại Thôn 3, xã Phú Văn, huyện Bù Gia Mập 3800660811 25/3/2010 2,000
160 Cty TNHH 1tviên XD Anh Đào Thôn Tân Lực, xã Bù Nho, huyện Bù Gia Mập 3800695758 19/7/2010 4,000
161 Cty TNHH 1tvieên XD Thành Luân Thôn 1, xã Long Bình, huyện Bù Gia Mập 3800710519 17/9/2010 5,000
162 Cty TNHH 1tviên Ngọc Linh Thôn Phú Tân, xã Phú Riềng, huyện Bù Gia Mập 3800736228 01/11/2011 1,500
163 Cty TNHH MTV XD Phước Lộc ĐT,741, Thôn Phú Thành, xã Phú Riềng, BGM 3800799348 12/12/2011 6,000
164 Cty TNHH 1tviên Cầu Đường Tiến Đạt Thôn Tân Hiệp II, xã Bù Nho, huyện Bù Gia Mập 3800749883 04/08/2011 5,000
165 Cty TNHH MTV XD Mai Đoàn Thôn Bù Xia, xã Đăk Ơ, huyện Bù Gia Mập 3800779165 13/9/2011 1,000
166 Cty TNHH MTV XDCĐ Phú Tài Thôn Phú Cường, xã Phú Riềng, BGM 3800816459 13/1/2012 5,500
          49,090
CTY TNHH        
167 Công ty Mỹ Lệ (TNHH)  ĐT.741, xã Long Hưng, huyện Bù Gia Mập 3800101274 23/01/1998 135,000
168 Công ty TNHH TVXD điện Đông Phương ĐT.741, xã Phú Riềng, huyện Bù Gia Mập 3800324979 28/11/2005 1,500
169 Công ty TNHH CĐ XD Long Pháo thôn 4, xã ĐaKia, huyện Bù Gia Mập 3800313952 15/08/2006 3,000
170 Công ty TNHH XD trường Sơn Thôn 8, xã Long hưng, huyện Bù Gia Mập 3800638622 21/12/2009 4,900
171 Công ty TNHH Lộc Linh thôn bàu Đĩa, xã Phước Tân, huyện Bù Gia Mập 3800629385 23/11/2009 10,000
172 Công ty TNHH TM Thăng Long thôn 11, Long hà, , huyện Bù Gia Mập 3800556264 05/07/2009 5,000
173 Cty TNHH Xây Dựng Tài Đức Ấp 5, xã Long Tân, huyện Bù Gia Mập 3800745783 17/03/2011 5,000
174 Cty TNHH XD Đại Hưng Bình Phước 27, Ấp 1, Thôn 3, xã Phú Văn, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước 3800755830 18/5/2011 5,000
          169,400
CTY CỔ PHẦN        
175 Công ty CP ĐTXD cao su Phú Thịnh thôn Phú Nguyên, xã Phú Riềng, huyện Bù Gia Mập 3800353962 29/11/2006 100,000
176 Công ty CP Thuỷ điện SROK PHU MIENG IDICO Thôn 7, xã Long Bình, huyện Bù Gia mập 3800407449 02/12/2008 450,000
          550,000
DANH SÁCH DOANH NGHIỆP CHẾ BiẾN          
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN      
177 DNTN Minh Thơ thôn 9, xã Đăk Ơ, huyện Bù Gia Mập 3800238705 16/10/2002 10,000
178 DNTN Sơn Thuỷ thôn Phước Tân, xã Bình Tân, huyện Bù Gia Mập 3800270561 04/10/2003 1,000
179 DNTN Tân Thanh thôn 2, xã ĐaKia, huyện Bù Gia Mập 3800267600 27/02/2003 3,000
180 DNTN Hải Phượng thôn Tân Hoà, xã Bù Nho, huyện Bù Gia Mập 3800266607 13/01/2003 5,000
181 DNTN Thiên Mã đội 6, xã Đa Kia, huyện Bù Gia Mập 3800286554 03/02/2004 3,000
182 DNTN Hồng Thanh ấp Tân Hiệp 1, xã bù Nho, huyện Bù Gia Mập 3800302809 12/08/2004 1,200
183 DNTN Mai Lệ thôn 6, xã Đa Kia, huyện Bù Gia Mập 3800265811 16/04/2004 1,000
184 DNTN Tuấn Thăng thôn 4, xã Đa Kia, huyện Bù Gia Mập 3800301636 30/08/2004 1,500
185 DNTN Sâm Nguyệt thôn Bình Hiếu, xã bình Tân, huyện Bù Gia Mập 3800311338 26/10/2004 2,000
186 DNTN Hoan Lư thôn 10, xã Long hà, huyện Bù Gia Mập 3800338481 04/03/2006 3,000
187 DNTN Hoàng Phát thôn Đồng Tháp, xã Phước Tân, huyện Bù Gia Mập 3800357597 11/10/2006 500
188 DNTN Minh châu thôn tân Lực, xã bù Nho, huyện Bù Gia Mập 3800227580 16/01/2006 1,000
189 DNTN nông sản Thành Tâm thôn Phước Hoà, xã Bình Tân, huyện Bù Gia Mập 3800382466 22/10/2007 2,800
190 DNTN Thắng Lanh thôn 6B, xã Bình Thắng, huyện Bù Gia Mập 3800442122 29/12/2008 1,000
191 DNTN Tuyên Tuyết thôn 6, xã Bình Thắng, huyện Bù Gia Mập 3800414654 04/08/2008 2,000
192 DNTN Minh Lâm thôn Phú Nguyên, xã Phú Riềng, huyện Bù Gia Mập 3800132265 31/01/2008 1,000
193 DNTN Nhật Hào thôn 7, xã Long hà, huyện Bù Gia Mập 3800525065 04/09/2009 2,000
194 DNTN Tý Thảo thôn Bình Hiếu, xã bình Tân, huyện Bù Gia Mập 3800516039 04/10/2009 4,900
195 DNTN Xuân Mai thôn Bình Hiếu, xã bình Tân, huyện Bù Gia Mập 3800599363 08/12/2009 3,000
196 DNTN Phú Trọng thôn Phú Lâm, xã Phú Trung, huyện Bù Gia Mập 3800565029 26/05/2009 1,500
197 DNTN Lợi Phát thôn Bình Hiếu, xã bình Tân, huyện Bù Gia Mập 3800449600 01/08/2009 700
198 DNTN đức Hải thôn 7, xã Long hà, huyện Bù Gia Mập 3800465137 19/01/2009 2,000
199 DNTN Tùng Hương tổ 2, thôn Phú Cường, xã Phú Riềng, huyện Bù Gia Mập 3800590473 18/08/2009 1,500
200 DNTN trạm xăng dầu Hoàng Khinh thôn Bình Minh, xã Bình Sơn, huyện Bù Gia Mập 3800528242 20/04/2009 1,000
201 DNTN Phương Anh thôn Phú Hưng, xã Phú Riềng, huyện Bù Gia Mập 3800658555 28/04/2009 900
202 DNTN xăng dầu Đức Hoà thôn 4, xã Long tân, huyện Bù Gia Mập 3800532827 20/04/2009 500
203 DNTN TM-DV Quỳnh Anh Thôn 8, xã Long hưng, huyện Bù Gia Mập 3800620061 20/10/2009 1,500
204 DNTN Tám Chiến thôn tân 2, xã Long Tân, huyện Bù Gia Mập 3800615110 10/05/2009 1000
205 DNTN Phước Nhựt 213, ấp hiếu cảm, xã Bình Tân, huyện Bù Gia Mập 3800601911 20/08/2009 3,000
206 DNTN Nga A 391 ấp Bình Hiếu, xã Bình Tân, huyện Bù Gia Mập 3800601118 19/08/2009 2,500
207 DNTN Trọng Liên thôn 5, xã Long tân, huyện Bù Gia Mập 3800616410 10/07/2009 1,900
208 DNTN Hồng Ngọc thôn Bình Hiếu, xã bình Tân, huyện Bù Gia Mập 3800525097 04/10/2009 4,900
209 DNTN bình Chánh thôn Phước Thịnh, xã Bình Tân, huyện Bù Gia Mập 3800623496 11/04/2009 7,900
210 DNTN Chung Duyên thôn 2, xã Long Hưng, huyện Bù Gia Mập 3800633423 12/08/2009 4,000
211 DNTN tấn Lực thôn Phước Sơn, xã đức Hạnh, huyện Bù Gia Mập 3800624563 11/03/2009 500
212 DNTN Nam Trường đội 2, thôn 9, xã đăk Ơ, huyện Bù Gia Mập 3800364146 22/12/2009 1,500
213 DNTN Sang Chiến Thôn 15/5, xã Đức Hạnh, huyện Bù Gia Mập 3800652031 19/01/2010 3,000
214 DNTN Hiến Nghĩa Thôn 8, xã Long Hưng, huyện Bù Gia Mập 3800652049 19/01/2010 3,000
215 DNTN Phong Lệ Thôn 2A, xã Bình Thắng, huyện Bù Gia Mập 3800650588 15/01/2010 1,900
216 DNTN Thành Ngân Tôn 6, xã Long Bình, huyện Bù Gia Mập 3800652881 25/01/2010 5,000
217 DNTN Thu Hòai Tôn 7, xã Long Hà, huyện Bù Gia Mập 3800653807 01/02/2010 1,000
218 DNTN Hòa Hương Thôn Phú Bình, xã Phú Trung, huyện Bù Gia Mập 3800655297 04/02/2010 1,500
219 DNTN Út Sơn Thôn Đồng Tháp, xã Phước Tân, huyện Bù Gia Mập 3800653839 01/02/2010 3,900
220 DNTN Thảo Thiện Thôn Bình Hiếu, huyện Bù Gia Mập 3800655716 02/10/2010 3,000
221 DNTN Hoàng Nhật Thôn 5, xã Long Hưng, huyện Bù Gia Mập 3800661910 01/4/2010 2,000
222 DNTN Lan Hương Thôn 12, xã Long Hà, huyện Bù Gia Mập 3800674797 24/5/2010 4,000
223 DNTN Viện Cúc Thôn Phú Bình, xã Phú Trung, huyện Bù Gia Mập 3800698011 02/8/2010 550
224 DNTN Nguyễn Tiến Quyến Thôn 7, xã Long Hà, huyện Bù Gia Mập 3800724078 30/11/2010 1,000
225 DNTN SX TM Thành Long 116 Thôn Thôn Đồng Tháp, xã Phuớc Tân, huyện Bù Gia Mập 3800724261 01/12/2010 1,500
226 DNTN Nguyễn Thị Chinh Thôn Tân 4, xã Long Tân, huyện Bù Gia Mập,  3800745818 17/03/2011 700
227 DNTN Khoa Huân Thôn 8, xã Bù Gia Mập, huyện Bù Gia Mập 3800750092 04/09/2011 1,000
228 DNTN Hoàng Bửu  Thôn 4, xã ĐaKia, huyện BGM 3800793635 28/11/2011 1,000
          119,750
Cty TNHH MTV      
229 Công ty TNHH 1 TV Bảo Vy  Thôn Tân Hòa, Bù Nho, huyện Bù Gia Mập 3800584543 03/09/2009 1,000
230 Công ty TNHH 1 TV Phước Long Xã Long Hà, BGM 3800426258 21/4/2008 6,000
231 Công ty TNHH MTV Minh Đoàn 141, thôn Phú Thịnh, Phú Riềng, huyện Bù Gia Mập 3800427036 09/01/2008 4,000
232 Công ty TNHH MTV Hữu Bắc Thôn 1, xã Long Bình, huyện Bù Gia Mập 3800445684 30/12/2008 2,000
233 Công ty TNHH MTV Đức Dần Thôn 2, xã Long hưng, huyện Bù Gia Mập 3800628984 19/11/2009 1,000
234 Công ty TNHH MTV tấn Đạt Thôn Long Điền 2, xã Bình Sơn, huyện Bù Gia Mập 3800611444 21/09/2009 5,000
235 Công ty TNHH MTV Kim thành Thôn Phước Hoà, xã Bình Tân, huyện Bù Gia Mập 3800630863 27/11/2009 5,200
236 Công ty TNHH MTV Kiều Vân Thôn Bình Hiếu, xã Bình Tân, huyện Bù Gia Mập 3800630119 23/11/2009 5,000
237 Công ty TNHH MTV Hoàng Xuân Thôn 8, xã Long hưng, huyện Bù Gia Mập 3800638661 17/12/2009 5,000
238 Công ty TNHH MTV Nguyên Tươi thôn Phú Tân, xã Bù Nho, huyện Bù Gia Mập 3800590360 30/07/2009 4,000
239 Công ty TNHH MTV Đại Hùng thôn Tân Phú, xã Bù Nho, huyện Bù Gia Mập 3800504058 03/12/2009 5,000
240 Công ty TNHH MTV Hoàn Thiện thôn Phú Lâm, xã Phú Trung, huyện Bù Gia Mập 3800511908 24/03/2009 3,000
241 Công ty TNHH MTV Nghĩa Thọ thôn Phú Thành, xã Phú Riềng, huyện Bù Gia Mập 3800501177 03/10/2009 5,000
242 Công ty TNHH MTV Huy Sơn 199 thôn Phú Nguyên, xã Phú riềng, huyện Bù Gia Mập 3800618739 17/10/2009 1,000
243 Công ty TNHH MTV Hoàng Kim xã Phú Nghĩa, huyện Bù Gia Mập 3800630101 26/11/2009 10,000
244 Công ty TNHH MTV Tuấn Phát thôn Bình Hiếu, xã bình Tân, huyện Bù Gia Mập 3800628790 16/11/2009 5,500
245 Công ty TNHH MTV Duy Chữ thôn 3, xã Phú Văn, huyện Bù Gia Mập 3800603884 26/08/2009 9,900
246 Công ty TNHH MTV Thành Tiến thôn 2, xã Đa Kia, huyện Bù Gia Mập 3800644150 31/12/2009 6,000
247 Công ty TNHH MTV Phước Hiền thôn Bình Hiếu, xã bình Tân, huyện Bù Gia Mập 3800630126 24/11/2009 5,000
248 Công ty TNHH MTV Nhật trường Km03, ĐT.759, thôn Long điền, xã bình Sơn, huyện Bù Gia Mập 3800637386 15/12/2009 5,900
249 Công ty TNHH MTV Tùng Anh thôn Đồng Tháp, xã Phước Tân, huyện Bù Gia Mập 3800613730 30/09/2009 3,000
250 Công ty TNHH MTV Minh Thuý thôn Phú Thịnh, Phú Riềng, huyện Bù Gia Mập 3800579180 07/06/2009 3,000
251 Công ty TNHH MTV Hữu Cường Thôn 8, xã Long hưng, huyện Bù Gia Mập 3800604408 28/08/2009 9,900
252 Công ty TNHH MTV Linh thương thôn Bình Hiếu, xã bình Tân, huyện Bù Gia Mập 3800607670 09/11/2009 3,000
253 Công ty TNHH MTV Mỹ Nga thôn Bình Hiếu, xã bình Tân, huyện Bù Gia Mập 3800474237 02/12/2009 5,000
254 Công ty TNHH MTV Thanh Lan thôn 9, xã Đăk Ơ, huyện Bù Gia Mập 3800630140 24/11/2009 1,000
255 Cty TNHH 1tviên Thành  Tiến Thôn 2, xã Đa Kia, huyện Bù Gia Mập 3800644150 31/12/2009 6,000
256 Cty TNHH 1tviên Liên Hoa Thôn Tân Hiệp, xã Bù Nho, huyện Bù Gia Mập 3800645210 04/01/2010 3,000
257 Cty TNHH 1tviên Thành Vương Thôn 8, xã Long Hưng, huyện Bù Gia Mập 3800652962 21/01/2010 3,500
258 Cty TNHH 1tviên Thành Tiến Thôn 2, xã Đa Kia, huyện Bù Gia Mập 3800644150 31/12/2010 6,000
259 Cty TNHH 1tviên Gia Hân 19/5 Đức Hạnh, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước 3800652095 19/01/2010 4,500
260 Cty TNHH 1tviên Quang Huy Phát Thôn Tân Hiệp II, xã Bù Nho, huyện Bù Gia mập 3800655709 05/02/2010 7,000
261 Cty TNHH 1tviên Lương Nhung Phước Thôn Tân Lập, xã Phú Nghĩa, huyện Bù Gia Mập 3800658548 16/3/2010 2,000
262 Cty TNHH 1tviên Thiên Phú Thôn Bù Lư, xã Bù Gia Mập, huyện Bù Gia Mập 3800413065 01/4/2010 9,000
263 Cty TNHH 1tviên Huy Hoàng Thôn Tân Lực, xã Bù Nho, huyện Bù Gia Mập 3800662978 04/05/2010 2,000
264 Cty TNHH 1tviên Chí Cường Thôn Bình Tân, xã Phước Minh, huyện Bù Gia Mập 3800711657 27/9/2010 1,500
265 Cty TNHH 1tviên SX DV TM Ngọc Nguyên Ấp 4, xã Đa Kia, huyện Bù Gia Mập 3800726212 09/12/2010 1,900
266 Cty TNHH 1tviên Quốc Phong Thôn 3, xã Long Hưng, Huyện Bù Gia Mập 3800715059 05/10/2010 10,000
267 Cty TNHH 1tviên Mộc Kim Sơn Thôn Bù Kia, Đăk Ơ, Bù Gia Mập 3800715041 10/07/2010 8,000
268 Cty TNHH 1tviên Tuấn Phụng Thôn Mỹ Long, xã Long Hà, Bù Gia Mập 3800710420 15/9/2010 1,950
269 Cty TNHH 1tviên Gia Kiệt Thôn Tân Phú, xã Bù Nho, huyện Bù Gia Mập 3800727720 22/12/2010 5,000
270 Cty TNHH 1tviên SX TMDV Ngọc Thủy Thôn Khắc Khoan, xã Phú Nghĩa, Bù Gia Mập 3800740591 21/02/2011 2,000
271 Cty TNHH 1tviên TMDV Anh Thư Tân Hiệp 1, xã Bù Nho, huyện Bù Gia Mập 3800746603 21/03/2011 2,000
272 Cty TNHH 1tviên Hoàng Diễm Thôn 8, xã Long Hưng, huyện Bù Gia Mập 3800290913 21/03/2011 20,000
273 Cty TNHH MTV Mạnh Thiện Thôn 1, xã Long BÌnh, huyện Bù Gia Mập 3800762468 4/7/2011 4,500
274 Cty TNHH MTV SX TM Phước Tân Thôn Phú Tân, xã Phú Riềng, huyện BGM 3800764867 13/7/2011 1,900
275 Cty TNHH MTV Đạo Phát Ấp 5, xã Long Tân, huyện Bù Gia Mập 3800770518 11/8/2011 1,900
276 Cty TNHH MTV DVTM Khánh Dư Phát Thôn 4, xã Long Bình, huyện BGM 3800770839 12/8/2011 3,000
277 Cty TNHH MTV SXTM Thành Tài Thôn Phước Hòa, xã Bình Tân, huyện BGM 3800779214 14/9/2011 6,000
278 Cty TNHH MTV TM Nhật Nam Thôn 4, xã Đa Kia, BGM 3800785916 17/10/2011 1,900
279 Cty TNHH MTV SXTM Hoàng Nguyên Phát Đăk Côn, xã BGM, huyện BGM 3800786067 20/10/2011 15,000
280 Cty TNHH MTV Mai Thắng Thôn 7, xã Long Hà, BGM 3800814123 4/1/2012 1,900
281 Cty TNHH MTV SXTM XNK Fu Tang Đồng tiến, xã Phước Tân, huyện Bù Gia Mập 3800816480 13/1/2012 10,000
282 Cty TNHH MTV Linh Hương Thôn 8, xã Long hưng, huyện Bù Gia Mập 3800238046 09/09/2002 - 20/02/2012 7,000
          267,850
CTY TNHH      
283 Công ty TNHH tấn Quảng Thôn Long Điền 2, xã Bình Sơn, huyện Bù Gia Mập 3800455033 16/01/2009 4,900
284 Công ty TNHH SX-TM Thành Được Đồng tiến, xã Phước Tân, huyện Bù Gia Mập 3800339622 31/08/2004 2,500
285 Công ty TNHH Ngọc Châu Phước Hoà, xã Bình Tân, huyện Bù Gia Mập 3800328966 08/03/2005 4,500
286 Công ty TNHH tân Hoàn Mỹ ĐT.741, Khắc Khoan, xã Phú Nghĩa, huyện Bù Gia Mập 3800332546 28/11/2005 10,000
287 Công ty TNHH Ánh Phượng Long Hưng, huyện Bù Gia Mập 3800332828 18/01/2006 4,000
288 Công ty TNHH SXvà XK hạt điều Đức tài thôn Phước Hoà, xã Bình Tân, huyện Bù Gia Mập 3800429964 10/01/2008 8,000
289 Công ty TNHH tài Phát thôn Phú Hưng, Phú Riềng, huyện Bù Gia Mập 3800416034 31/01/2008 7,000
290 Công ty TNHH Khai thác và chế biến Lâm sản cát Tường xã đăk Ơ, huyện Bù Gia Mập 3800575926 18/06/2009 2,000
291 Công ty TNHH Hỷ Gia thôn Phú Lợi, Phú Riềng, huyện Bù Gia Mập 3800616548 10/07/2009 5,000
292 Công ty TNHH Hoàng Nam Bình Đức 2, xã Đức Hạnh, huyện Bù Gia Mập 3800641248 29/12/2009 2,000
293 Công ty TNHH hoàng Liên thôn Tân Bình, xã bù Nho, huyện Bù Gia Mập 3800628857 16/11/2009 1,000
294 Công ty TNHH Thơ Liên 1103, thôn Tân long, xã bù Nho, huyện Bù Gia Mập 3800637883 17/12/2009 3000
295 Cty TNHH Phát Huy Số 494, thôn Tân Phước, xã Bù Nho, huyện Bù Gia Mập 3800648476 01/06/2010 7,000
296 Cty TNHH Quyết Thắng Thôn 8, xã Bù Gia Mập, huyện Bù Gia Mập 3800663996 14/4/2010 2,000
297 Cty TNHH Lập Phát Ấp Phước Tân, xã Bình Tân, huyện Bù Gia Mập 3800700101 06/8/2010 1,000
298 Cty TNHH Linh Thương Thôn Bình Hiếu, xã Bình Tân, huyện Bù Gia Mập 3800607670 14/10/2010 3,000
299 CTY TNHH TMDV Quốc Phong Thôn 3, xã Long Hưng, Bù Gia Mập 3800715059 11/03/2010 10,000
300 Cty TNHH VAC Thôn Bình Đức, xã Đức Hạnh, Bù Gia Mập 3800717049 18/10/2010 10,000
301 Cty TNHHH TM Thanh Mai Thôn Phú Tân, xã Phú Riềng, BGM 3800318608 14/01/2005 10,000
302 Cty TNHH SX TM Ba Huân Bình Phước Thôn 3, xã Phú Văn, huyện Bù Gia Mập 3800742341 02/3/2011 3,800
303 Cty TNHH Hoa Á Châu Thôn Tân Lực, xã Bù Nho, BGM 3800786130 18/10/2011 5,000
304 Cty TNHH Như Hiền 163 Thôn Phú Cường, xã Phú riềng, BGM 3800677484 27/5/2010 7,000
          112,700
CTY CỔ PHẦN          
305 Cty CP Lê Gia  Xã Phước Tân, huyện Bù Gia Mập 3800657833 03/10/2010 12,000
          12,000
DOANH NGHIỆP NGÀNH NÔNG NGHIỆP
DNTN        
306 DNTN Huy Du tổ 2, thôn Phú Cường, xã Phú Riềng 3800369112 18/07/2006 9,000
307 DNTN TMDV Tân Tiến Phú Thịnh, xã Phú Riềng, BGM 3800786638 21/10/2011 1,800
          10,800
MỘT THÀNH VIÊN        
308 Cty TNHH 1tviên Cao Su Phú Riềng Xã Phú Riềng, huyện Bù Gia Mập 3800100062 01/7/2010 465,644
309 Cty TNHH 1tviên Phuớc Phú Quý Thôn 7, xã Long Bình, huyện Bù Gia mập 3800724141 30/11/2010 10,000
310 Cty TNHH 1tviên Hùng Minh 361 D9T.741, thôn Phú Thịnh, xã Phú Riềng, huyện Bù Gia Mập 3800308279 15/4/2010 5,000
311 Cty TNHH 1tviên Vĩnh Thuần Thôn 3, xã Long Bình, huyện Bù Gia Mập 3800717056 18/10/2010 3,000
312 Cty TNHH MTV TM Thúy Nga Thôn Phú Tâm, xã Phú Hưng, huyện Bù Gia Mập 3800761506 4/7/2011 950
          484,594
Cty TNHH 2Tviên        
313 Cty TNHH Hoàn Xuân Hoa Thôn 2, xã Long Bình, huyện Bù Gia Mập 3800648275 01/11/2010 2,000
314 Cty TNHH Ba Huân Bình Phước Thôn 3, xã Phú Văn, huyện Bù Gia Mập 3800711671 27/9/2010 2,600
315 Công ty TNHH MTV Cao su Phước Long ĐT.741, Thôn Phước Hoà, xã Bình Tân, huyện Bù Gia Mập 3800102214 25/08/2008 26,728
          31,328
CTY CỔ PHẦN      
316 Cty CP Trương Công Thôn Đức Lập, xã Phú Nghĩa, huyện Bù Gia Mập 3800711826 27/9/2010 10,000
317 Công ty cổ phần Trường Vũ Thôn Tân Lực, xã Bù Nho, huyện Bù Gia Mập 3800565043 06/05/2009 10,000
318 Cty CP TM Phước Lộc Thôn Phú Cường, xã Phú Riềng, Bù Gia Mập 3800743391 03/10/2011 1,400
319 Cty CP Đầu tư EIE Bình Phước Thôn 1, xã Long Tân, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước       
                                                                   31,400

Theo website www.skhdtbinhphuoc.gov.vn

t

[Trở về]
Unicode | Góp ý
Trang tin điện tử UBND Huyện Bù Gia Mập Tỉnh Bình Phước
Bản quyền © thuộc UBND huyện Bù Gia Mập - Người chịu trách nhiệm: Phạm Hồng Khanh
Địa chỉ: Phú Nghĩa – Huyện Bù Gia Mập – Tỉnh Bình Phước. Điện thoại: 0651.3727474 Fax: 0651.3727474 email: ubndhbgm@binhphuoc.gov.vn