Trang chủ
Doanh nghiệp trong huyện
 Bản in     Gởi bài viết  
Doanh nghiệp trong huyện 

 DOANH NGHIỆP TRONG HUYỆN

CÒN HOẠT ĐỘNG ĐẾN 30/06/2012

STT     TÊN  DOANH NGHIỆP               ĐỊA CHỈ              Số  ĐKKD     Ngày cấp 

 VỐN ĐL
 (Trđồng)  

DOANH NGHIỆP NGÀNH THƯƠNG NGHIỆP
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN        
1 DNTN Hồng Phát xã Bình Thắng, huyện Bù Gia Mập    3800102359 19/12/1997 173
2 DNTN trạm xăng dầu Hồng Hạng thôn 9, xã Long Hà, huyện Bù Gia Mập 3800190316 12/09/1998 150
3 DNTN trạm xăng dần Phú Riềng thôn Phú Thành, xã Phú Riềng 3800190193 12/01/1998 250
4 DNTN trạm xăng dầu Tân Thuỷ thôn 4, xã Đa Kia, huyện Bù Gia Mập 3800205636 17/08/1999 274
5 DNTN trạm xăng dầu Huỳnh Liên thôn Đak Lim, xã đăk Ơ, huyện Bù Gia Mập 3800214020 18/11/1999 251
6 DNTN trạm xăng dầu Mỹ Hoa thôn Phước Sơn, xã đức Hạnh, huyện Bù Gia Mập 3800220105 28/04/2000 3,000
7 DNTN trạm xăng dầu Long Bình thôn 1, xã Long Bình, huyện Bù Gia Mập 3800221973 31/03/2000 250
8 DNTN trạm xăng dầu Huy Hiếu ĐT.741, thôn Tân Hoà, xã Bù Nho, huyện Bù Gia Mập 3800217977 04/12/2000 200
9 DNTN trạm xăng dầu Nguyễn Ánh thôn 2, xã Phú Văn, huyện Bù Gia Mập 3800225544 13/11/2000 250
10 DNTN trạm xăng dầu Đức Ngọc xã Bù Nho, huyện Bù Gia Mập 3800225689 12/12/2000 200
11 DNTN tiệm vàng Công Hậu đội 1, thôn Bình Tân, xã Phước Minh, huyện Bù Gia Mập 3800229267 17/10/2000 800
12 DNTN Minh Phúc  thôn Bù Xia, xã Đăk Ơ, huyện Bù Gia Mập 3800234041 07/04/2001 200
13 DNTN xăng dầu Hiếu Thảo thôn Phước Hoà, xã Bình Tân, huyện Bù Gia Mập 3800230329 06/07/2001 250
14 DNTN Xăng dầu Phương Lan thôn Sơn Trung, xã Đức Hạnh, huyện Bù Gia Mập 3800226241 03/05/2001 1,000
15 DNTN trạm xăng dầu Phú Tâm thôn 3, xã Long Hưng, huyện Bù Gia Mập 3800231442 27/02/2001 250
16 DNTN Mỹ Tiên đội 1, thôn Phước Hoà, xã Bình Tân, huyện Bù Gia Mập 3800162975 16/01/2003 50
17 DNTN Ngọc Quý thôn 2B, xã Bình Thắng, huyện Bù Gia Mập 3800291522 30/12/2003 120
18 DNTN Phúc Thành Đt.741, ấp Phú Cường, xã Phú Riềng, huyện Bù Gia Mập 3800282768 22/04/2003 1,700
19 DNTN trạm xăng dầu Vĩnh Tiến thôn 2,, xã Đa Kia, huyện Bù Gia Mập 3800291586 18/02/2003 1,500
20 DNTN trạm xăng dầu Ngọc toản thôn 12, xã long hà, huyện Bù Gia Mập 3800239699 03/05/2003 500
21 DNTN Ngọc Linh thôn 2, xã Phú Văn, huyện Bù Gia Mập 3800274118 18/06/2003 1,000
22 DNTN trạm xăng dầu Thanh Hải thôn 1, xã Long Tân, huyện Bù Gia Mập 3800227421 15/07/2004 250
23 DNTN Hương Loan thôn Phú Thành, xã Phú Riềng, huyện Bù Gia Mập 3800285247 05/07/2004 5,000
24 DNTN tiệm vàng Đức Dương thôn 4, xã Đa Kia, huyện Bù Gia Mập 3800301562 26/10/2004 200
25 DNTN Phi Hùng ấp 2, xã Long Tân, huyện Bù Gia Mập 3800282824 26/10/2004 3,000
26 DNTN Trần Minh thôn 4, xã Long Bình, huyện Bù Gia Mập 3800288382 26/08/2004 500
27 DNTN Trọng Tưởng thôn Tân lập, xã Phú Nghĩa, huyện Bù Gia Mập 3800339936 14/11/2005 500
28 DNTN  Quang Huy thôn Tân hiệp 2, xã Bù Nho, huyện Bù Gia Mập 3800280175 06/08/2005 2,000
29 DNTN Thành Long thôn Phước Hoà, xã Bình Tân, huyện Bù Gia Mập 3800308053 01/10/2005 3,000
30 DNTN trạm xăng dầu Hoàng Long thôn 11, xã Long hà, huyện Bù Gia Mập 3800322795 06/07/2005 500
31 DNTN Kim Thế Vinh thôn 1, xã Long Bình, huyện Bù Gia Mập 3800337858 01/05/2006 400
32 DNTN Khánh Hoà thôn Phú Lợi, xã Phú riềng, huyện Bù Gia Mập 3800214630 16/06/2006 1,000
33 DNTN trạm xăng dầu Phạm Văn Chu thôn Bù La, xã BGM, huyện Bù Gia Mập 3800368743 12/12/2006 400
34 DNTN Mỹ Phước thôn Phú Cường, xã Phú Riềng, huyện Bù Gia Mập 3800129287 24/04/2006 1,500
35 DNTN Trúc Linh thôn Bình Tân, xã Phước Minh, huyện Bù Gia Mập 3800343989 08/08/2006 250
36 DNTN Tuấn Phượng thôn Tân hiệp 2, xã Bù Nho, huyện Bù Gia Mập 3800368655 16/05/2007 1,500
37 DNTN Đức Tín thôn Thác Dài, xã Phú Văn, huyện Bù Gia Mập 3800368937 22/05/2007 1,900
38 DNTN TM Việt Thắng thôn Đaăk Lim, xã Đăk Ơ, huyện Bù Gia Mập 3800361917 03/05/2007 1,000
39 DNTN Vũ Quỳnh Ấp Phú Lâm, xã Phú Trung, huyện Bù Gia Mập 3800370982 28/05/2007 600
40 DNTN trạm xăng dầu Hồng Đào thôn Long Điền 2, xã Bình Sơn, huyện Bù Gia Mập 3800379103 26/10/2007 900
41 DNTN Thiện Cường thôn Phú Lâm, xã Phú Trung, huyện Bù Gia Mập 3800372517 08/01/2007 700
42 DNTN trạm xăng dầu Bảo Anh thôn 5, xã Long Bình, huyện Bù Gia Mập 3800412209 30/11/2007 300
43 DNTN TM Thu yến tổ 2, thôn Phú Cường, xã Phú Riềng, huyện Bù Gia Mập 3800319217 10/02/2008 5,000
44 DNTN Bản Tú thôn 6B, xã Bình Thắng, huyện Bù Gia Mập 3800409171 29/02/2008 500
45 DNTN Quang Hội tân hoà, xã Bù Nho, huyện Bù Gia Mập 3800512411 17/03/2009 3,000
46 DNTN Sx-TM-DV Tư Phong 128 tổ 2, thôn Phú Nguyên, xã Phú riềng, huyện Bù Gia Mập 3800620047 22/10/2009 2,000
47 DNTN Trường Sơn thôn 8, xã Long Hà, huyện Bù Gia Mập 3800628938 18/11/2009 8,000
48 DNTN Minh tuấn thôn Sơn hà, xã Bình Sơn, huyện Bù Gia Mập 3800611194 17/09/2009 1,800
49 DNTN Lúa Tuyến thôn 3, xã Long Hưng, huyện Bù Gia Mập 3800602778 25/08/2009 2,000
50 DNTN Thiên Luân thôn Tân hiệp 2, xã Bù Nho, huyện Bù Gia Mập 3800479436 20/02/2009 2,000
51 DNTN hải Vân 16 thôn 10, xã Long Hưng, huyện Bù Gia Mập 3800579670 07/06/2009 1,600
52 DNTN Vũ Thành Phát thôn 8, xã Long Hưng, huyện Bù Gia Mập 3800611187 16/09/2009 3,000
53 DNTN Bằng Huế 140/312 Phú Tâm, xã Phú Trung, huyện Bù Gia Mập 3800504499 03/12/2009 3,000
54 DNTN Đồng Thanh thôn tân 1, xã Long tân, huyện Bù Gia Mập 3800485341 24/02/2009 1,900
55 DNTN trạ xăng dầu Thành Long thôn 2, xã Long Bình, huyện Bù Gia Mập 3800491426 27/02/2009 500
56 DNTN Nga Tùng thôn Tân Bình, xã bù Nho, huyện Bù Gia Mập 3800592022 08/03/2009 4,000
57 DNTN Trúc An thôn Tân Long, xã bù Nho, huyện Bù Gia Mập 3800630084 25/11/2009 2,000
58 DNTN Nam Anh thôn Tân Lực, xã bù Nho, huyện Bù Gia Mập 3800630077 24/11/2009 2,000
59 DNTN Châu Trâm Phú thịnh, xã Phú riềng, huyện Bù Gia Mập 3800623520 11/03/2009 1,000
60 DNTN Quốc Thống 287 thôn Đồng Tâm, xã Phước tân, huyện Bù Gia Mập 3800634593 12/08/2009 100
61 DNTN Hoàng Long Phát thôn 7, xã long hà, huyện Bù Gia Mập 3800630038 25/11/2009 2,000
62 DNTN KIM LOAN Chợ Bù nho, xã Bù Nho, huyện Bù Gia Mập 2800102239 12/04/1992 2000
63 DNTN Nguyễn Xuân Hiền Thôn Tân Hiệp II, xã Bù Nho, huyện Bù Gia mập 3800655307 03/02/2010 2,000
64 DNTN Thiên Ân Phát Thôn Phú Hưng, xã Phú Riềng, huyện Bù Gia Mập 3800697258 26/7/2010 1,500
65 DNTN TMDV Hiếu Thảo Phước Thịnh, xã Bình Tân, huyện Bù Gia Mập 3800729559 23/12/2010 800
66 DNTN Anh Khuyến Kp.Phú Mỹ, Tân Phú, Đồng Xoài 3800724060 30/11/2010 1,000
67 DNTN Văn Tiến Lộc Thôn Bình Điền, xã Bình Sơn, Bù Gia Mập 3800752029 22/4/2011 1,900
68 DNTN TMDV Xăng Dầu Đức Phát Tổ 6, thôn Phú Tân, xã Phú Riềng, huyện Bù Gia Mập 3800750166 13/4/2011 1,900
69 DNTN Vinh Thông Bình Hiếu, xã Bình Tân, huyện Bù Gia Mập 3800752646 28/4/2011 4,900
70 DNTN Đạo Tuyền Thôn II, xã Long tân, huyện Bù Gia Mập, tỉnh BÌnh Phước 3800752678 4/5/2011 600
71 DNTN Loan Biên Thôn 1, xã Phú Văn, huyện Bù Gia Mập 3800771656 18/8/2011 1,000
72 DNTN xăng dầu Hải Hưng Thôn 4, xã Long Tân, huyện BGM 3800783845 6/10/2011 1,800
          102,568
MỘT THÀNH VIÊN        
73 Công ty TNHH MTV Nguyễn Quang Minh 221, ĐT.741, thôn Phú Cường, Phú Riềng, huyện Bù Gia Mập 3800430166 10/08/2008 2,000
74 Công ty TNHH SX-TM-DV Hoàng Mai ĐT.741, thôn 9, xã đăk Ơ, huyện Bù Gia Mập 3800381688 17/05/2007 500
75 Công ty TNHH MTV Thanh Thuỳ thôn Bù La, xã bù Gia mập, huyện Bù Gia Mập 3800637650 12/09/2009 300
76 Công ty TNHH MTV Đông Anh thôn Đa Lim, xã Đăk Ơ, huyện Bù Gia Mập 3800625486 11/10/2009 300
77 Công ty TNHH MTV Thiên Long thôn Đaăk Á, xã BGM, huyện Bù Gia Mập 3800564860 06/03/2009 2,000
78 Công ty TNHH MTV Cầm Ri thôn Phú Thịnh, xã Phú Riềng, huyện Bù Gia Mập 3800547823 29/04/2009 2,000
79 Công ty TNHH MTV TM và SX Thành Công thôn Đăk Lim, xã đăk Ơ, huyện Bù Gia Mập 3800605049 09/01/2009 1,799
80 Công ty TNHH MTV TM-DV Trịnh Hùng thôn Đăk Lim, xã đăk Ơ, huyện Bù Gia Mập 3800536250 21/04/2009 9,000
81 Công ty TNHH MTV Sơn thắm ấp 4, xã Long tân, huyện Bù Gia Mập 3800634603 12/10/2009 1,500
82 Công ty TNHH MTV Đại Hoà Phát thôn Bù Xia, xã Đăk Ơ, huyện Bù Gia Mập 3800629057 18/11/2009 5,000
83 Công ty TNHH MTV Triệu Vĩ thôn Khắc Khoan, xã Phú Nghĩa, huyện Bù Gia Mập 3800624718 11/03/2009 1,000
84 Công ty TNHH MTV Trường Sơn thôn 1, xã Long tân, huyện Bù Gia Mập 3800582296 16/07/2009 3,500
85 Công ty TNHH MTV đức Trung xã Bù Nho, huyện Bù Gia Mập 3800620897 27/10/2009 5,000
86 Công ty TNHH MTV DVTM Thiên Nông tổ 2, thôn Cây đa, xã phú Văn, huyện Bù Gia Mập 3800556384 05/12/2009 1,999
87 Công ty TNHH MTV Thành Vân thôn Bù Xia, xã Đăk Ơ, huyện Bù Gia Mập 3800630091 24/11/2009 2,000
88 Công ty TNHH MTV Văn Luân thôn tân hoà, xã bù Nho, huyện Bù Gia Mập 3800590353 30/07/2009 4,000
89 Công ty TNHH MTV Minh Chánh ĐT.741, thôn Phú Cường, Phú Riềng, huyện Bù Gia Mập 3800579705 07/07/2009 5,000
90 Công ty TNHH MTV Trân Anh 384 ĐT.741, thôn Phú thịnh, Phú Riềng 3800631169 30/11/2009 1,000
91 Công ty TNHH 1 TV Đại Minh Bù Nho 2800587505 29/7/2009 10000
92 Cty TNHH 1tviênTMDV Thanh Bình Thôn 8, xã Long Hưng, huyện Bù Gia Mập 3800653003 21/01/2010 1,800
93 Cty TNHH 1tviên Thái Luật Thôn Phú Hưng, xã Phú Riềng, huyện Bù Gia Mập 3800472092 01/04/2010 800
94 Cty TNHH 1tviên BOES Ngã Tư Quốc Tế, xã Phú Văn, huyện Bù Gia Mập 3800655201 02/02/2010 1,500
95 Cty TNHH 1tviên Phú Hưng Phú Hưng, xã Phú Riềng, huyện Bù Gia Mập 3800659950 22/3/2010 5,000
96 Cty TNHH 1tviên SX DV TM Tiến Thành Thôn 7, xã Đăk Ơ, huyện Bù Gia Mập 3800684971 15/6/2010 1,900
97 Cty TNHH 1tviên SX TM VÀ DV Việt Đức Ấp Tân Phước, xã Bù Nho, Bù Gia Mập 3800697586 23/7/2010 1,000
98 Cty TNHH 1tviên TM và DV Đình Hùng Thôn 2, xã Đa kia, huyện Bù Gia Mập 3800742302 03/04/2011 1,000
99 Cty TNHH 1tviên XNK Quốc Hùng Thôn Tân Hòa, xã Bù Nho, huyện Bù Gia Mập 3800580926 18/4/2011 20,000
100 Cty TNHH 1tviên Tân Thuyên Cúc Thôn Phú Tân, xã Phú Riềng, huyện Bù Gia Mập 3800752639 28/4/2011 2,900
101 Cty TNHH 1tviên Sáng Kiều Oanh Thôn Đồng Tiến, xã Phước Tân, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước 3800752734 4/5/2011 1,500
102 Cty TNHH MTV TM-SX Phân Bón NPK Thôn Tân Hòa, xã Bù Nho, Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước 3800755534 17/5/2011 10,000
103 Cty TNHH MTV Xăng dầu Phú Tân Thôn Phú Tân, xã Phú Riềng, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước 3800757281 26/5/2011 1,000
104 Cty TNHH MTV Xăng dầu Phú Hưng 271, Thôn Phú Hưng, xã Phú Riềng, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước 3800757274 26/5/2011 1,000
105 Cty TNHH MTV XD Hưng Thịnh 312, Tổ 4, Thôn Phú Tân, xã Phú Riềng, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước 3800757852 31/5/2011 1,000
106 Cty TNHH MTV Ngọc Tiến Phát Phước Lộc, xã Bình Tân, BGM 3800758574 9/6/2011 6,800
107 Cty TNHH MTV TM Khánh Thy Tân Hiệp II, xã Bù Nho, BGM 3800759144 14/6/2011 1,000
108 Cty TNHH MTV Xăng dầu Oanh Cự Thôn 10, xã Long hà, huyện Bù Gia Mập 3800235694 30/6/2011 1,500
109 Cty TNHH MTV Tô Gia Phát Thôn Khắc Khoan, xã Phú Nghĩa, huyện BGM 3800766455 20/7/2011 4,000
110 Cty TNHH MTV TMXLắp và DVQC Trí Tuệ 25, Tổ 1, Thôn Phú Nguyên, xã Phú Riềng, huyện Bù Gia Mập 3800772498 22/8/2011 2,000
111 Cty TNHH MTV TM Long Hải Thôn Khắc Khoan, xã Phú Nghĩa, huyện BGM 3800791500 16/11/2011 1,900
112 Cty TNHH MTV Bách Hỷ Thôn Sơn Trung, xã Đức Hạnh, BGM 3800802343 19/12/2011 20,000
113 Cty TNHH MTV Khang Thịnh Kp.Phước Tân, xã Bình Tân, BGM 3800711618 27/9/2010 9,000
          154,498
HAI THÀNH VIÊN          
114 Công ty TNHH Thu Tùng thôn Tân Phước, xã Bù Nho, huyện Bù Gia Mập 3800238688 10/11/2002 12,000
115 Công ty TNHH Anh và em Nguyễn Tấn Km03, ĐT.759, Long Điền, xã Bình Sơn, huyện Bù Gia Mập 3800265145 14/01/2003 5,000
116 Công ty TNHH Hồng Thọ ĐT.741, thôn Phú Hưng, Phú Riềng, huyện Bù Gia Mập 3800268202 04/01/2003 4,000
117 Công ty TNHH Sông Hương ĐT.741, thôn Phú Cường, Phú Riềng, huyện Bù Gia Mập 3800332306 20/12/2005 6,000
118 Công ty TNHH hải Hà thôn 4 xã Đăk Ơ, huyện Bù Gia Mập 4402000755 29/08/2006 2,000
119 Công ty TNHH Quang Hùng thôn Tân Lực, xã Bù Nho, huyện Bù Gia Mập 3800333726 15/02/2006 4,000
120 Công ty TNHH TMDVSX Phước Thành thôn phú Cường, xã Phú Riềng, huyện Bù Gia Mập 3800356586 14/11/2006 1,900
121 Công ty TNHH Tam thành công 284, tổ 5, thôn Phú thành, phú riềng, huyện Bù Gia Mập 3800368077 27/04/2007 280
122 Công ty TNHH nam đô thôn Phước Tân, Bình Tân, huyện Bù Gia Mập 3800400556 20/12/2007 4,500
123 Công ty TNHH Bảo Chi 63 thôn Bình Lợi, xã Phước Minh, huyện Bù Gia Mập 3800413072 26/03/2008 10,000
124 Công ty TNHH Thiên Long thôn 11, xã Long hà, huyện Bù Gia Mập 3800430198 18/09/2008 2,000
125 Công ty TNHH TM Tiến An thôn tân hoà, xã bù Nho, huyện Bù Gia Mập 3800470338 22/01/2009 2,000
126 Công ty TNHH Khang Vi Phước Ấp 2A, xã Bình Thắng, huyện Bù Gia Mập 3800487003 25/02/2009 2,500
127 Công ty TNHH Phúc Thịnh 165 thôn Phước Thịnh, xã bình Tân, huyện Bù Gia Mập 3800633631 12/07/2009 200
128 Công ty TNHH Hoa Huế ĐT.741, thôn Phước Hoà, xã Bình Tân, huyện Bù Gia Mập 3800576006 31/07/2009 10,000
129 Công ty TNHH Phạm Gia Số 1919, Thôn Tân hoà, xã bù Nho, huyện Bù Gia Mập 3800500663 03/12/2009 4,000
130 Công ty TNHH Thanh Hải thôn Đăk Lim, xã BGM, huyện Bù Gia Mập 3800590265 30/07/2009 10,000
131 Công ty TNHH Trung Du thôn Khắc Khaon, xã Phú Nghĩa, huyện Bù Gia Mập 3800629120 18/11/2009 1,900
132 Cty TNHH Thành Tiến Phú Cường, Phú Riềng, huyện BGM 3800605112 11/08/2009 1,900
133 Cty TNHH TMDVSX Cát Nam xã Phú Nghĩa, huyện Bù Gia Mập 302337793 29/09/2007 20,000
134 Cty TNHH TMDV Du Lịch Hạ Vàng Đất Việt Thôn Tân 1, xã Long Tân, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước 3800754555 11/5/2011 1,000
135 Cty TNHH TMDV Đông Điền Thôn Bình Trung, xã Phước Tân, huyện Bù Gia Mập 3800767272 23/7/2011 6,000
136 Cty TNHH TM và DV Yến Lương Thôn Khắc khoan, xã Phú Nghĩa, huyện Bù Gia Mập 3800801572 15/12/2011 5,000
          116,180
CTY CỔ PHẦN        
137 Công ty CP Đầu tư PT năng lượng Phú Tân xã đăk Ơ, huyện Bù Gia Mập 3800348338 11/08/2006 150,000
138 Công ty CP ĐT và DV TM Minh Trang thôn Bù Xia, xã đăk Ơ, huyện Bù Gia Mập 3800437940 21/11/2008 5,000
139 Công ty Cổ phần cấp thoát nước Phú Riềng Bình Phước ĐT 741, xã Phú Riềng, huyện Bù Gia Mập 3800383396 20/11/2007 10,000
140 Công ty Cổ phần Cao su Phú Riềng Kratie thôn Phú Lợi, xã Phú riềng, huyện Bù Gia Mập 3800732813 08/08/2007 400,000
141 Công ty Cổ phần Hồng Lam Mỏ đá Phú An, Thôn Phú An, xã Phú Trung, huyện Bù Gia Mập 3800698068 31/7/2010 17,000
142 Cty CP Phước Mỹ ĐT.741, xã Long Hưng, huyện Bù Gia Mập 3800680254 04/6/2010 20,000
143 Cty CP XNK Quốc Hùng Thôn Tân Hòa, xã Bù Nho, huyện Bù Gia Mập 3800580926 26/7/2010 20,000
144 Cty CP Mỹ Phúc An ĐT.741, xã Long Hưng, huyện Bù Gia Mập 3800690012 01/7/2010 40,000
145 Cty CP Mỹ Phúc Hưng ĐT.741, xã Long Hưng, huyện Bù Gia Mập 3800690005 07/01/2010 80,000
          742,000
DOANH NGHIỆP NGÀNH XÂY DỰNG
           
  DNTN         
146 DNTN XDCĐ Tiến Đạt thôn tân hiệp II, xã Bù Nho, huyện Bù Gia Mập 3800227735 04/11/2001 2,000
147 DNTN XD Hồng Việt thôn 1, xã long Bình, huyện Bù Gia Mập 3800308462 26/04/2005 1,000
148 DNTN TM-XD-VT Phương Thanh thôn 9, xã Đăk Ơ, huyện Bù Gia Mập 3800379576 31/10/2007 1,200
149 DNTN Nguyễn Đức Cường thôn 10, xã Long hà, huyện Bù Gia Mập 3800425487 08/01/2008 1,800
150 DNTN cơ khí - XD Quang Lợi thôn Tân lực, xã Bù Nho, huyện Bù Gia Mập 3800417197 29/04/2008 1,800
151 DNTN Thuỷ Tiên thôn Tân Bình, xã Bù Nho, huyện Bù Gia Mập 3800599236 08/12/2009 2,000
152 DNTN Sơn hải thôn 3, xã Long Bình, huyện Bù Gia Mập 3800634586 12/08/2009 1,900
153 DNTN Đức Phú Số 73, xã Bình Thắng, huyện Bù Gia Mập 3800663001 04/07/2010 2,000
          13,700
CTy TNHH MTV        
154 Công ty TNHH MTV Phú Thành Thôn Phú Thịnh, xã Phú Riềng, huyện Bù Gia Mập 3800534503 22/04/2009 3,790
155 Công ty TNHH MTV Thanh Thuận thôn Tân Hoà, xã bù Nho, huyện Bù Gia Mập 3800590346 30/07/2009 4,000
156 Công ty TNHH MTV Trường Thành 188, thôn phú Hưng, xã Phú Riềng, huyện Bù Gia Mập 3800596355 17/08/2009 4,500
157 Công ty TNHH MTV Thanh Dung thô Khắc Khoan, xã Phú Nghĩa, huyện Bù Gia Mập 3800375356 28/10/2009 5,000
158 Cty  TNHH 1tviên Thanh Hòa Thôn Tân Phước, xã Bù Nho, huyện Bù Gia Mập 3800652673 20/01/2010 1,800
159 Cty TNHH 1tviên Xuân Lại Thôn 3, xã Phú Văn, huyện Bù Gia Mập 3800660811 25/3/2010 2,000
160 Cty TNHH 1tviên XD Anh Đào Thôn Tân Lực, xã Bù Nho, huyện Bù Gia Mập 3800695758 19/7/2010 4,000
161 Cty TNHH 1tvieên XD Thành Luân Thôn 1, xã Long Bình, huyện Bù Gia Mập 3800710519 17/9/2010 5,000
162 Cty TNHH 1tviên Ngọc Linh Thôn Phú Tân, xã Phú Riềng, huyện Bù Gia Mập 3800736228 01/11/2011 1,500
163 Cty TNHH MTV XD Phước Lộc ĐT,741, Thôn Phú Thành, xã Phú Riềng, BGM 3800799348 12/12/2011 6,000
164 Cty TNHH 1tviên Cầu Đường Tiến Đạt Thôn Tân Hiệp II, xã Bù Nho, huyện Bù Gia Mập 3800749883 04/08/2011 5,000
165 Cty TNHH MTV XD Mai Đoàn Thôn Bù Xia, xã Đăk Ơ, huyện Bù Gia Mập 3800779165 13/9/2011 1,000
166 Cty TNHH MTV XDCĐ Phú Tài Thôn Phú Cường, xã Phú Riềng, BGM 3800816459 13/1/2012 5,500
          49,090
CTY TNHH        
167 Công ty Mỹ Lệ (TNHH)  ĐT.741, xã Long Hưng, huyện Bù Gia Mập 3800101274 23/01/1998 135,000
168 Công ty TNHH TVXD điện Đông Phương ĐT.741, xã Phú Riềng, huyện Bù Gia Mập 3800324979 28/11/2005 1,500
169 Công ty TNHH CĐ XD Long Pháo thôn 4, xã ĐaKia, huyện Bù Gia Mập 3800313952 15/08/2006 3,000
170 Công ty TNHH XD trường Sơn Thôn 8, xã Long hưng, huyện Bù Gia Mập 3800638622 21/12/2009 4,900
171 Công ty TNHH Lộc Linh thôn bàu Đĩa, xã Phước Tân, huyện Bù Gia Mập 3800629385 23/11/2009 10,000
172 Công ty TNHH TM Thăng Long thôn 11, Long hà, , huyện Bù Gia Mập 3800556264 05/07/2009 5,000
173 Cty TNHH Xây Dựng Tài Đức Ấp 5, xã Long Tân, huyện Bù Gia Mập 3800745783 17/03/2011 5,000
174 Cty TNHH XD Đại Hưng Bình Phước 27, Ấp 1, Thôn 3, xã Phú Văn, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước 3800755830 18/5/2011 5,000
          169,400
CTY CỔ PHẦN        
175 Công ty CP ĐTXD cao su Phú Thịnh thôn Phú Nguyên, xã Phú Riềng, huyện Bù Gia Mập 3800353962 29/11/2006 100,000
176 Công ty CP Thuỷ điện SROK PHU MIENG IDICO Thôn 7, xã Long Bình, huyện Bù Gia mập 3800407449 02/12/2008 450,000
          550,000
DANH SÁCH DOANH NGHIỆP CHẾ BiẾN          
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN      
177 DNTN Minh Thơ thôn 9, xã Đăk Ơ, huyện Bù Gia Mập 3800238705 16/10/2002 10,000
178 DNTN Sơn Thuỷ thôn Phước Tân, xã Bình Tân, huyện Bù Gia Mập 3800270561 04/10/2003 1,000
179 DNTN Tân Thanh thôn 2, xã ĐaKia, huyện Bù Gia Mập 3800267600 27/02/2003 3,000
180 DNTN Hải Phượng thôn Tân Hoà, xã Bù Nho, huyện Bù Gia Mập 3800266607 13/01/2003 5,000
181 DNTN Thiên Mã đội 6, xã Đa Kia, huyện Bù Gia Mập 3800286554 03/02/2004 3,000
182 DNTN Hồng Thanh ấp Tân Hiệp 1, xã bù Nho, huyện Bù Gia Mập 3800302809 12/08/2004 1,200
183 DNTN Mai Lệ thôn 6, xã Đa Kia, huyện Bù Gia Mập 3800265811 16/04/2004 1,000
184 DNTN Tuấn Thăng thôn 4, xã Đa Kia, huyện Bù Gia Mập 3800301636 30/08/2004 1,500
185 DNTN Sâm Nguyệt thôn Bình Hiếu, xã bình Tân, huyện Bù Gia Mập 3800311338 26/10/2004 2,000
186 DNTN Hoan Lư thôn 10, xã Long hà, huyện Bù Gia Mập 3800338481 04/03/2006 3,000
187 DNTN Hoàng Phát thôn Đồng Tháp, xã Phước Tân, huyện Bù Gia Mập 3800357597 11/10/2006 500
188 DNTN Minh châu thôn tân Lực, xã bù Nho, huyện Bù Gia Mập 3800227580 16/01/2006 1,000
189 DNTN nông sản Thành Tâm thôn Phước Hoà, xã Bình Tân, huyện Bù Gia Mập 3800382466 22/10/2007 2,800
190 DNTN Thắng Lanh thôn 6B, xã Bình Thắng, huyện Bù Gia Mập 3800442122 29/12/2008 1,000
191 DNTN Tuyên Tuyết thôn 6, xã Bình Thắng, huyện Bù Gia Mập 3800414654 04/08/2008 2,000
192 DNTN Minh Lâm thôn Phú Nguyên, xã Phú Riềng, huyện Bù Gia Mập 3800132265 31/01/2008 1,000
193 DNTN Nhật Hào thôn 7, xã Long hà, huyện Bù Gia Mập 3800525065 04/09/2009 2,000
194 DNTN Tý Thảo thôn Bình Hiếu, xã bình Tân, huyện Bù Gia Mập 3800516039 04/10/2009 4,900
195 DNTN Xuân Mai thôn Bình Hiếu, xã bình Tân, huyện Bù Gia Mập 3800599363 08/12/2009 3,000
196 DNTN Phú Trọng thôn Phú Lâm, xã Phú Trung, huyện Bù Gia Mập 3800565029 26/05/2009 1,500
197 DNTN Lợi Phát thôn Bình Hiếu, xã bình Tân, huyện Bù Gia Mập 3800449600 01/08/2009 700
198 DNTN đức Hải thôn 7, xã Long hà, huyện Bù Gia Mập 3800465137 19/01/2009 2,000
199 DNTN Tùng Hương tổ 2, thôn Phú Cường, xã Phú Riềng, huyện Bù Gia Mập 3800590473 18/08/2009 1,500
200 DNTN trạm xăng dầu Hoàng Khinh thôn Bình Minh, xã Bình Sơn, huyện Bù Gia Mập 3800528242 20/04/2009 1,000
201 DNTN Phương Anh thôn Phú Hưng, xã Phú Riềng, huyện Bù Gia Mập 3800658555 28/04/2009 900
202 DNTN xăng dầu Đức Hoà thôn 4, xã Long tân, huyện Bù Gia Mập 3800532827 20/04/2009 500
203 DNTN TM-DV Quỳnh Anh Thôn 8, xã Long hưng, huyện Bù Gia Mập 3800620061 20/10/2009 1,500
204 DNTN Tám Chiến thôn tân 2, xã Long Tân, huyện Bù Gia Mập 3800615110 10/05/2009 1000
205 DNTN Phước Nhựt 213, ấp hiếu cảm, xã Bình Tân, huyện Bù Gia Mập 3800601911 20/08/2009 3,000
206 DNTN Nga A 391 ấp Bình Hiếu, xã Bình Tân, huyện Bù Gia Mập 3800601118 19/08/2009 2,500
207 DNTN Trọng Liên thôn 5, xã Long tân, huyện Bù Gia Mập 3800616410 10/07/2009 1,900
208 DNTN Hồng Ngọc thôn Bình Hiếu, xã bình Tân, huyện Bù Gia Mập 3800525097 04/10/2009 4,900
209 DNTN bình Chánh thôn Phước Thịnh, xã Bình Tân, huyện Bù Gia Mập 3800623496 11/04/2009 7,900
210 DNTN Chung Duyên thôn 2, xã Long Hưng, huyện Bù Gia Mập 3800633423 12/08/2009 4,000
211 DNTN tấn Lực thôn Phước Sơn, xã đức Hạnh, huyện Bù Gia Mập 3800624563 11/03/2009 500
212 DNTN Nam Trường đội 2, thôn 9, xã đăk Ơ, huyện Bù Gia Mập 3800364146 22/12/2009 1,500
213 DNTN Sang Chiến Thôn 15/5, xã Đức Hạnh, huyện Bù Gia Mập 3800652031 19/01/2010 3,000
214 DNTN Hiến Nghĩa Thôn 8, xã Long Hưng, huyện Bù Gia Mập 3800652049 19/01/2010 3,000
215 DNTN Phong Lệ Thôn 2A, xã Bình Thắng, huyện Bù Gia Mập 3800650588 15/01/2010 1,900
216 DNTN Thành Ngân Tôn 6, xã Long Bình, huyện Bù Gia Mập 3800652881 25/01/2010 5,000
217 DNTN Thu Hòai Tôn 7, xã Long Hà, huyện Bù Gia Mập 3800653807 01/02/2010 1,000
218 DNTN Hòa Hương Thôn Phú Bình, xã Phú Trung, huyện Bù Gia Mập 3800655297 04/02/2010 1,500
219 DNTN Út Sơn Thôn Đồng Tháp, xã Phước Tân, huyện Bù Gia Mập 3800653839 01/02/2010 3,900
220 DNTN Thảo Thiện Thôn Bình Hiếu, huyện Bù Gia Mập 3800655716 02/10/2010 3,000
221 DNTN Hoàng Nhật Thôn 5, xã Long Hưng, huyện Bù Gia Mập 3800661910 01/4/2010 2,000
222 DNTN Lan Hương Thôn 12, xã Long Hà, huyện Bù Gia Mập 3800674797 24/5/2010 4,000
223 DNTN Viện Cúc Thôn Phú Bình, xã Phú Trung, huyện Bù Gia Mập 3800698011 02/8/2010 550
224 DNTN Nguyễn Tiến Quyến Thôn 7, xã Long Hà, huyện Bù Gia Mập 3800724078 30/11/2010 1,000
225 DNTN SX TM Thành Long 116 Thôn Thôn Đồng Tháp, xã Phuớc Tân, huyện Bù Gia Mập 3800724261 01/12/2010 1,500
226 DNTN Nguyễn Thị Chinh Thôn Tân 4, xã Long Tân, huyện Bù Gia Mập,  3800745818 17/03/2011 700
227 DNTN Khoa Huân Thôn 8, xã Bù Gia Mập, huyện Bù Gia Mập 3800750092 04/09/2011 1,000
228 DNTN Hoàng Bửu  Thôn 4, xã ĐaKia, huyện BGM 3800793635 28/11/2011 1,000
          119,750
Cty TNHH MTV      
229 Công ty TNHH 1 TV Bảo Vy  Thôn Tân Hòa, Bù Nho, huyện Bù Gia Mập 3800584543 03/09/2009 1,000
230 Công ty TNHH 1 TV Phước Long Xã Long Hà, BGM 3800426258 21/4/2008 6,000
231 Công ty TNHH MTV Minh Đoàn 141, thôn Phú Thịnh, Phú Riềng, huyện Bù Gia Mập 3800427036 09/01/2008 4,000
232 Công ty TNHH MTV Hữu Bắc Thôn 1, xã Long Bình, huyện Bù Gia Mập 3800445684 30/12/2008 2,000
233 Công ty TNHH MTV Đức Dần Thôn 2, xã Long hưng, huyện Bù Gia Mập 3800628984 19/11/2009 1,000
234 Công ty TNHH MTV tấn Đạt Thôn Long Điền 2, xã Bình Sơn, huyện Bù Gia Mập 3800611444 21/09/2009 5,000
235 Công ty TNHH MTV Kim thành Thôn Phước Hoà, xã Bình Tân, huyện Bù Gia Mập 3800630863 27/11/2009 5,200
236 Công ty TNHH MTV Kiều Vân Thôn Bình Hiếu, xã Bình Tân, huyện Bù Gia Mập 3800630119 23/11/2009 5,000
237 Công ty TNHH MTV Hoàng Xuân Thôn 8, xã Long hưng, huyện Bù Gia Mập 3800638661 17/12/2009 5,000
238 Công ty TNHH MTV Nguyên Tươi thôn Phú Tân, xã Bù Nho, huyện Bù Gia Mập 3800590360 30/07/2009 4,000
239 Công ty TNHH MTV Đại Hùng thôn Tân Phú, xã Bù Nho, huyện Bù Gia Mập 3800504058 03/12/2009 5,000
240 Công ty TNHH MTV Hoàn Thiện thôn Phú Lâm, xã Phú Trung, huyện Bù Gia Mập 3800511908 24/03/2009 3,000
241 Công ty TNHH MTV Nghĩa Thọ thôn Phú Thành, xã Phú Riềng, huyện Bù Gia Mập 3800501177 03/10/2009 5,000
242 Công ty TNHH MTV Huy Sơn 199 thôn Phú Nguyên, xã Phú riềng, huyện Bù Gia Mập 3800618739 17/10/2009 1,000
243 Công ty TNHH MTV Hoàng Kim xã Phú Nghĩa, huyện Bù Gia Mập 3800630101 26/11/2009 10,000
244 Công ty TNHH MTV Tuấn Phát thôn Bình Hiếu, xã bình Tân, huyện Bù Gia Mập 3800628790 16/11/2009 5,500
245 Công ty TNHH MTV Duy Chữ thôn 3, xã Phú Văn, huyện Bù Gia Mập 3800603884 26/08/2009 9,900
246 Công ty TNHH MTV Thành Tiến thôn 2, xã Đa Kia, huyện Bù Gia Mập 3800644150 31/12/2009 6,000
247 Công ty TNHH MTV Phước Hiền thôn Bình Hiếu, xã bình Tân, huyện Bù Gia Mập 3800630126 24/11/2009 5,000
248 Công ty TNHH MTV Nhật trường Km03, ĐT.759, thôn Long điền, xã bình Sơn, huyện Bù Gia Mập 3800637386 15/12/2009 5,900
249 Công ty TNHH MTV Tùng Anh thôn Đồng Tháp, xã Phước Tân, huyện Bù Gia Mập 3800613730 30/09/2009 3,000
250 Công ty TNHH MTV Minh Thuý thôn Phú Thịnh, Phú Riềng, huyện Bù Gia Mập 3800579180 07/06/2009 3,000
251 Công ty TNHH MTV Hữu Cường Thôn 8, xã Long hưng, huyện Bù Gia Mập 3800604408 28/08/2009 9,900
252 Công ty TNHH MTV Linh thương thôn Bình Hiếu, xã bình Tân, huyện Bù Gia Mập 3800607670 09/11/2009 3,000
253 Công ty TNHH MTV Mỹ Nga thôn Bình Hiếu, xã bình Tân, huyện Bù Gia Mập 3800474237 02/12/2009 5,000
254 Công ty TNHH MTV Thanh Lan thôn 9, xã Đăk Ơ, huyện Bù Gia Mập 3800630140 24/11/2009 1,000
255 Cty TNHH 1tviên Thành  Tiến Thôn 2, xã Đa Kia, huyện Bù Gia Mập 3800644150 31/12/2009 6,000
256 Cty TNHH 1tviên Liên Hoa Thôn Tân Hiệp, xã Bù Nho, huyện Bù Gia Mập 3800645210 04/01/2010 3,000
257 Cty TNHH 1tviên Thành Vương Thôn 8, xã Long Hưng, huyện Bù Gia Mập 3800652962 21/01/2010 3,500
258 Cty TNHH 1tviên Thành Tiến Thôn 2, xã Đa Kia, huyện Bù Gia Mập 3800644150 31/12/2010 6,000
259 Cty TNHH 1tviên Gia Hân 19/5 Đức Hạnh, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước 3800652095 19/01/2010 4,500
260 Cty TNHH 1tviên Quang Huy Phát Thôn Tân Hiệp II, xã Bù Nho, huyện Bù Gia mập 3800655709 05/02/2010 7,000
261 Cty TNHH 1tviên Lương Nhung Phước Thôn Tân Lập, xã Phú Nghĩa, huyện Bù Gia Mập 3800658548 16/3/2010 2,000
262 Cty TNHH 1tviên Thiên Phú Thôn Bù Lư, xã Bù Gia Mập, huyện Bù Gia Mập 3800413065 01/4/2010 9,000
263 Cty TNHH 1tviên Huy Hoàng Thôn Tân Lực, xã Bù Nho, huyện Bù Gia Mập 3800662978 04/05/2010 2,000
264 Cty TNHH 1tviên Chí Cường Thôn Bình Tân, xã Phước Minh, huyện Bù Gia Mập 3800711657 27/9/2010 1,500
265 Cty TNHH 1tviên SX DV TM Ngọc Nguyên Ấp 4, xã Đa Kia, huyện Bù Gia Mập 3800726212 09/12/2010 1,900
266 Cty TNHH 1tviên Quốc Phong Thôn 3, xã Long Hưng, Huyện Bù Gia Mập 3800715059 05/10/2010 10,000
267 Cty TNHH 1tviên Mộc Kim Sơn Thôn Bù Kia, Đăk Ơ, Bù Gia Mập 3800715041 10/07/2010 8,000
268 Cty TNHH 1tviên Tuấn Phụng Thôn Mỹ Long, xã Long Hà, Bù Gia Mập 3800710420 15/9/2010 1,950
269 Cty TNHH 1tviên Gia Kiệt Thôn Tân Phú, xã Bù Nho, huyện Bù Gia Mập 3800727720 22/12/2010 5,000
270 Cty TNHH 1tviên SX TMDV Ngọc Thủy Thôn Khắc Khoan, xã Phú Nghĩa, Bù Gia Mập 3800740591 21/02/2011 2,000
271 Cty TNHH 1tviên TMDV Anh Thư Tân Hiệp 1, xã Bù Nho, huyện Bù Gia Mập 3800746603 21/03/2011 2,000
272 Cty TNHH 1tviên Hoàng Diễm Thôn 8, xã Long Hưng, huyện Bù Gia Mập 3800290913 21/03/2011 20,000
273 Cty TNHH MTV Mạnh Thiện Thôn 1, xã Long BÌnh, huyện Bù Gia Mập 3800762468 4/7/2011 4,500
274 Cty TNHH MTV SX TM Phước Tân Thôn Phú Tân, xã Phú Riềng, huyện BGM 3800764867 13/7/2011 1,900
275 Cty TNHH MTV Đạo Phát Ấp 5, xã Long Tân, huyện Bù Gia Mập 3800770518 11/8/2011 1,900
276 Cty TNHH MTV DVTM Khánh Dư Phát Thôn 4, xã Long Bình, huyện BGM 3800770839 12/8/2011 3,000
277 Cty TNHH MTV SXTM Thành Tài Thôn Phước Hòa, xã Bình Tân, huyện BGM 3800779214 14/9/2011 6,000
278 Cty TNHH MTV TM Nhật Nam Thôn 4, xã Đa Kia, BGM 3800785916 17/10/2011 1,900
279 Cty TNHH MTV SXTM Hoàng Nguyên Phát Đăk Côn, xã BGM, huyện BGM 3800786067 20/10/2011 15,000
280 Cty TNHH MTV Mai Thắng Thôn 7, xã Long Hà, BGM 3800814123 4/1/2012 1,900
281 Cty TNHH MTV SXTM XNK Fu Tang Đồng tiến, xã Phước Tân, huyện Bù Gia Mập 3800816480 13/1/2012 10,000
282 Cty TNHH MTV Linh Hương Thôn 8, xã Long hưng, huyện Bù Gia Mập 3800238046 09/09/2002 - 20/02/2012 7,000
          267,850
CTY TNHH      
283 Công ty TNHH tấn Quảng Thôn Long Điền 2, xã Bình Sơn, huyện Bù Gia Mập 3800455033 16/01/2009 4,900
284 Công ty TNHH SX-TM Thành Được Đồng tiến, xã Phước Tân, huyện Bù Gia Mập 3800339622 31/08/2004 2,500
285 Công ty TNHH Ngọc Châu Phước Hoà, xã Bình Tân, huyện Bù Gia Mập 3800328966 08/03/2005 4,500
286 Công ty TNHH tân Hoàn Mỹ ĐT.741, Khắc Khoan, xã Phú Nghĩa, huyện Bù Gia Mập 3800332546 28/11/2005 10,000
287 Công ty TNHH Ánh Phượng Long Hưng, huyện Bù Gia Mập 3800332828 18/01/2006 4,000
288 Công ty TNHH SXvà XK hạt điều Đức tài thôn Phước Hoà, xã Bình Tân, huyện Bù Gia Mập 3800429964 10/01/2008 8,000
289 Công ty TNHH tài Phát thôn Phú Hưng, Phú Riềng, huyện Bù Gia Mập 3800416034 31/01/2008 7,000
290 Công ty TNHH Khai thác và chế biến Lâm sản cát Tường xã đăk Ơ, huyện Bù Gia Mập 3800575926 18/06/2009 2,000
291 Công ty TNHH Hỷ Gia thôn Phú Lợi, Phú Riềng, huyện Bù Gia Mập 3800616548 10/07/2009 5,000
292 Công ty TNHH Hoàng Nam Bình Đức 2, xã Đức Hạnh, huyện Bù Gia Mập 3800641248 29/12/2009 2,000
293 Công ty TNHH hoàng Liên thôn Tân Bình, xã bù Nho, huyện Bù Gia Mập 3800628857 16/11/2009 1,000
294 Công ty TNHH Thơ Liên 1103, thôn Tân long, xã bù Nho, huyện Bù Gia Mập 3800637883 17/12/2009 3000
295 Cty TNHH Phát Huy Số 494, thôn Tân Phước, xã Bù Nho, huyện Bù Gia Mập 3800648476 01/06/2010 7,000
296 Cty TNHH Quyết Thắng Thôn 8, xã Bù Gia Mập, huyện Bù Gia Mập 3800663996 14/4/2010 2,000
297 Cty TNHH Lập Phát Ấp Phước Tân, xã Bình Tân, huyện Bù Gia Mập 3800700101 06/8/2010 1,000
298 Cty TNHH Linh Thương Thôn Bình Hiếu, xã Bình Tân, huyện Bù Gia Mập 3800607670 14/10/2010 3,000
299 CTY TNHH TMDV Quốc Phong Thôn 3, xã Long Hưng, Bù Gia Mập 3800715059 11/03/2010 10,000
300 Cty TNHH VAC Thôn Bình Đức, xã Đức Hạnh, Bù Gia Mập 3800717049 18/10/2010 10,000
301 Cty TNHHH TM Thanh Mai Thôn Phú Tân, xã Phú Riềng, BGM 3800318608 14/01/2005 10,000
302 Cty TNHH SX TM Ba Huân Bình Phước Thôn 3, xã Phú Văn, huyện Bù Gia Mập 3800742341 02/3/2011 3,800
303 Cty TNHH Hoa Á Châu Thôn Tân Lực, xã Bù Nho, BGM 3800786130 18/10/2011 5,000
304 Cty TNHH Như Hiền 163 Thôn Phú Cường, xã Phú riềng, BGM 3800677484 27/5/2010 7,000
          112,700
CTY CỔ PHẦN          
305 Cty CP Lê Gia  Xã Phước Tân, huyện Bù Gia Mập 3800657833 03/10/2010 12,000
          12,000
DOANH NGHIỆP NGÀNH NÔNG NGHIỆP
DNTN        
306 DNTN Huy Du tổ 2, thôn Phú Cường, xã Phú Riềng 3800369112 18/07/2006 9,000
307 DNTN TMDV Tân Tiến Phú Thịnh, xã Phú Riềng, BGM 3800786638 21/10/2011 1,800
          10,800
MỘT THÀNH VIÊN        
308 Cty TNHH 1tviên Cao Su Phú Riềng Xã Phú Riềng, huyện Bù Gia Mập 3800100062 01/7/2010 465,644
309 Cty TNHH 1tviên Phuớc Phú Quý Thôn 7, xã Long Bình, huyện Bù Gia mập 3800724141 30/11/2010 10,000
310 Cty TNHH 1tviên Hùng Minh 361 D9T.741, thôn Phú Thịnh, xã Phú Riềng, huyện Bù Gia Mập 3800308279 15/4/2010 5,000
311 Cty TNHH 1tviên Vĩnh Thuần Thôn 3, xã Long Bình, huyện Bù Gia Mập 3800717056 18/10/2010 3,000
312 Cty TNHH MTV TM Thúy Nga Thôn Phú Tâm, xã Phú Hưng, huyện Bù Gia Mập 3800761506 4/7/2011 950
          484,594
Cty TNHH 2Tviên        
313 Cty TNHH Hoàn Xuân Hoa Thôn 2, xã Long Bình, huyện Bù Gia Mập 3800648275 01/11/2010 2,000
314 Cty TNHH Ba Huân Bình Phước Thôn 3, xã Phú Văn, huyện Bù Gia Mập 3800711671 27/9/2010 2,600
315 Công ty TNHH MTV Cao su Phước Long ĐT.741, Thôn Phước Hoà, xã Bình Tân, huyện Bù Gia Mập 3800102214 25/08/2008 26,728
          31,328
CTY CỔ PHẦN      
316 Cty CP Trương Công Thôn Đức Lập, xã Phú Nghĩa, huyện Bù Gia Mập 3800711826 27/9/2010 10,000
317 Công ty cổ phần Trường Vũ Thôn Tân Lực, xã Bù Nho, huyện Bù Gia Mập 3800565043 06/05/2009 10,000
318 Cty CP TM Phước Lộc Thôn Phú Cường, xã Phú Riềng, Bù Gia Mập 3800743391 03/10/2011 1,400
319 Cty CP Đầu tư EIE Bình Phước Thôn 1, xã Long Tân, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước       
                                                                   31,400

Theo website www.skhdtbinhphuoc.gov.vn

t

[Trở về]
Thông báo mới
Unicode | Góp ý
Trang tin điện tử UBND Huyện Bù Gia Mập Tỉnh Bình Phước
Bản quyền © thuộc UBND huyện Bù Gia Mập - Người chịu trách nhiệm: Phạm Hồng Khanh
Địa chỉ: Phú Nghĩa – Huyện Bù Gia Mập – Tỉnh Bình Phước. Điện thoại: 0651.3727474 Fax: 0651.3727474 email: ubndhbgm@binhphuoc.gov.vn