Trang chủ
Đề tài khoa hoc
 Bản in     Gởi bài viết  
Đề tài khoa học Bù Gia Mập 

Hiện nay Hội đồng khoa học huyện Bù Gia Mập chưa xét duyệt và thông qua đề tài khoa học cấp cơ sở nào. Quý bạn đọc có nhu cầu đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học xin liên hệ với cơ quan thường trực của Hội đồng khoa học huyện:

Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Bù Gia Mập
Tòa nhà UBND huyện - Thôn Tân Lập - xã Phú Nghĩa- Huyện Bù Gia Mập
Điện thoại: 0651 3 727234 (Gặp cô Loan).
  
[Trở về]
Thông báo mới
Unicode | Góp ý
Trang tin điện tử UBND Huyện Bù Gia Mập Tỉnh Bình Phước
Bản quyền © thuộc UBND huyện Bù Gia Mập - Người chịu trách nhiệm: Phạm Hồng Khanh
Địa chỉ: Phú Nghĩa – Huyện Bù Gia Mập – Tỉnh Bình Phước. Điện thoại: 0651.3727474 Fax: 0651.3727474 email: ubndhbgm@binhphuoc.gov.vn