Trang chủ
Các xã
 Bản in     Gởi bài viết  
CÁC XÃ

          DANH SÁCH UBND CÁC Xà

STT UBND
1 UNND Xã Bình Tân
2 UBND Xã Bình Sơn
3 UBND Xã Long Bình
4 UBND Xã Long Hà
5 UBND Xã Long Hưng
6 UBND Xã Đức Hạnh
7 UBND Xã Bù Nho
8 UBND Xã Phước Minh 
9 UBND Xã Phước Tân
10 UBND Xã Phú Nghĩa
11 UBND Xã Phú Văn
12 UBND Xã Long Tân
13 UBND Xã Bình Thắng
14 UBND Xã Phú Riềng
15 UBND Xã Phú Trung
16 UBND Xã Đăk Ơ
17 UBND Xã Bù Gia Mập
18 UBND Xã Đa Kia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Trở về]
Thông báo mới
Unicode | Góp ý
Trang tin điện tử UBND Huyện Bù Gia Mập Tỉnh Bình Phước
Bản quyền © thuộc UBND huyện Bù Gia Mập - Người chịu trách nhiệm: Phạm Hồng Khanh
Địa chỉ: Phú Nghĩa – Huyện Bù Gia Mập – Tỉnh Bình Phước. Điện thoại: 0651.3727474 Fax: 0651.3727474 email: ubndhbgm@binhphuoc.gov.vn