Khai mạc kỳ họp thứ 4, Hội đồng nhân dân huyện Bù Gia Mập khóa III 

      Sáng ngày 19/7, tại Hội trường UBND huyện, Hội đồng nhân dân huyện Bù Gia Mập khoá III khai mạc kỳ họp thứ 4, nhiệm kỳ 2016-2021.

Chi tiết >>>
Xem tiếp