Bình Phước: Các mô hình kinh tế tập thể giúp người dân tăng thu nhập 

 (ĐCSVN) - Trên cơ sở sự quan tâm, tạo điều kiện của cấp uỷ, chính quyền các cấp, những năm qua, các mô hình kinh tế tập thể ở tỉnh Bình Phước đã có nhiều chuyển biến tích cực cả về số lượng...

Chi tiết >>>
Xem tiếp