Tập huấn công tác gia đình và phòng chống bạo lực gia đình năm 2017 

      Sáng ngày 4/7/2017, tại Hội trường Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp cùng Phòng Văn hóa và Thông tin huyện tổ chức lớp tập huấn...

Chi tiết >>>
Xem tiếp